test1test2test5test8

VELKOMMEN TIL NORSK NUMISMATISK FORENING (NNF)

NNF er en forening for alle som er interessert i numismatikk, enten det er mynter, sedler, medaljer eller generell pengehistorie. Som etablert i 1927 er vi den eldste forening i sitt slag i Norge. Vi er en interesseorganisasjon for samlere, vi er et møtested for likesinnede møtekalender og oppleve spennende kåserier fra numismatikkens mangslungne verden og delta i auksjoner med varierende utbud auksjonslister med objekter som skriver seg fra antikken til vår tid.
Medlemsbladet, Norsk Numismatisk tidsskrift (NNT) utkommer fire ganger i året og søker å dekke et bredest mulig spekter av interesse for samlere og andre vitebegjærlige NNT. Det er lett å bli medlem, kom på et møte, eller sjekk medlemskap her.

Nettsiden vår er vår fremste kommunikasjonskanal til medlemmene. Her vil du finne det viktigste om våre foreningsaktiviteter: om møter, auksjoner, nyheter. Vi vil etter hvert legge inn basisinformasjon om numismatikk, med råd om samling, oppbevaring av objekter, katalogisering, mynthistorie m.m. Du skal også finne nyttige linker. Dette vil ta litt tid.

For daglige doser kan du følge oss på facebook.

Disse nettsidene er ikke ”ferdige” – de kan helt sikkert bli bedre. Vi hører gjerne din mening om hvordan de kan bli bedre!

Posted in Aktuelt fra NNF | Leave a comment

Medlemsmøter


27/08/2019 kl.18:00

Bjørn Deberitz: Den gang et brød kostet milliarder. Om inflasjonen i Tyskland i 1923.

24/09/2019 kl.18:00

Tirsdag 24. september: Lars Erik Høitomt: Klar for romerske mynter! Et av foreningens yngre medlemmer forteller om hvordan samlerinteressen ble vekket, og hvordan han bygger seg opp en samling romersk mynt og skaffer seg nødvendig informasjon. Hva skal til for å styrke rekrutteringen blant unge til numismatikken?

 

Det foreligger komplett møteplan frem til sommeren 2019 med varierte og spennende temaer.

Møtene avholdes i “Wilhelmsenbygget”, Olav Vs gate 5.
Foredraget starter 19:00 men dørene åpnes, og du er hjertelig velkommen for sosialt samvær fra kl. 18:00. Møtet er ferdig ca 21:00.

Det er lov å være gjest, det er lov å ta med seg gjest.

Klikk her for komplett møteplan.

 

Siste møtereferater

Klikk her for å se alle tidligere møtereferater.

 

Leave a comment

INVITASJON TIL SOMMERMØTE TIRSDAG 11. JUNI 2019

Norsk Numismatisk Forening ønsker å invitere til

sommermøte tirsdag 11. juni 2019 på Hvervenbukta ved Bunnefjorden fra kl. 18.00 til kl. 22.00.

Men vi trenger å få avklart raskt hvor mange som er interessert. NNF vil ikke gjennomføre arrangementet hvis det er mindre enn 15-20 deltakere.

Påmelding må skje til Sverre Dyrhaug i medlemsmøtet nå eller  senest 9. mai (mobil 924 47025, epost: sverdy@online.no)

Hvervenbukta ligger ved Gamle Mosseveien, rett etter der den tar av fra E 18. Det er mao. en ca. 10 minutters kjøretur fra Oslo sentrum, hvis det ikke er mye kø. Det skal være greit å komme dit både med bil og buss (se nærmere nedenfor), og vi regner derfor med at alle kan ordne transport selv eller samordne seg med andre deltakere.

Fra parkeringsplassen på Hvervenbukta er det drøyt hundre meter å gå ned til møtestedet vårt, som er et lite rødt hus ved badestranda som heter «Anne på landet». Det er der vi skal ha bespisning og der det meste vil foregå.

Det tas ikke værforbehold, vi gjennomfører som planlagt – okke som. Vi har mulighet til å være innendørs, men blir det fint, slik vi tror, holder vi oss utvilsomt mest ute. Vi starter kl. 18.00, men folk kan selvsagt komme tidligere, f.eks. hvis de vil prøve seg på et bad.

Vi tar sikte på et måltid med reker og hvitvin eller mineralvann. (De som ikke ønsker reker, skal få et godt alternativ). Det vil også bli kaffe og kake. Ektefeller og partnere kan inviteres med. Vi håper å kunne holde betalingen pr. person i størrelsesorden kr. 500 (med vinservering) og kr. 300 (uten).

Faglig program
Hvervenbukta er del av det gamle Ljansgodset «Stubljan», som har en historie som skriver seg tilbake til 1600-tallet. Ingen har gravd dypere i denne historien enn vårt eget medlem Finn Erhard Johannessen. Vi gleder oss til å høre ham fortelle om sagbruksdrift og trelasthandel under skiftende konjunkturer i regi av fornemme brukseierfamilier: Holter, Wessel, Rosenkrantz, Juel og Ingier.

Litt foreløpig om transport
Bussforbindelsene til Hvervenbukta skal være bra. To bussruter (80E og 83) går fra Klingenberg kino – via Tollboden – til Fiskevollen holdeplass. Derfra er det ca 500 meter turvei til Hvervenbukta. For de som kjører bil, bør mulighetene for parkering være gode på den store P-plassen inn fra Gamle Mosseveien.
—————————————-

Over: Hvervenbukta sett fra sør, innover mot Oslo sentrum.
Under: «Anne på landet»

Posted in Aktuelt fra NNF, Forside-topp | Leave a comment

NYTT MØTESTED OG NYE MØTETIDER

Fra og med januar blir vårt nye møtested:

Olav Vs gt. 5 (Wilhelmsenbygget)

Vi blir naboer til Nobels Fredsenter (gamle ”Vestbanen)og det nye Nasjonalmuseet.
Kort avstand fra buss, trikk og T-bane, nær parkeringshusene i Vika. Det er samme sted Numisma har holdt auksjoner.
Her håper vi å gjøre noe nytt: vi åpner kl. 18.00 og inviterer medlemmer å ta med seg mynt de vil vise frem, bytte eller selge. Vi vil m.a.o. gjøre de nye lokalene til et sted for medlemmenes ”mingling”. Foredrgene vil gå av stabelen kl. 19:00, med evetuell auksjon etterpå.

Det er lov å være gjest, det er lov å ta med seg gjest.

Posted in Aktuelt fra NNF, Forside-topp | Leave a comment

Praktverk fra Gullbekk og Sættem

Svein Gullbekk og Anette Sættem
NORSKE MYNTFUNN 1050–1319

Endelig foreligger den lenge varslede boka fra professor Svein H. Gullbekk og magasinforvalter for Myntkabinettet, Anette Sættem:

NORSKE MYNTFUNN 1050–1319 PENGER, KOMMUNIKASJON OG FROMHETSKULTUR
Dreyers forlag Oslo, 2019
Innbundet, 566 sider
SBN: 978-82-8265-171-4

Forlaget har opplyser at boka selges for kr. 393. En god mulighet for mange vil være å bestille den på forlagets nettside https://www.dreyersforlag.no/norske-myntfunn-10501319.5890040-481844.html
Der kan man få boken til nevnte pris – og kostnadsfritt tilsendt. Siden boken veier rundt halvannen kilo, hjelper det veldig å slippe portoen.

Fra forlagets presentasjon gjengis:
I Norge er det funnet 24 346 mynter fra perioden ca. 1050–1319. Myntfunnene utgjør utgangspunktet for mye av vår kunnskap om mynt, penger og økonomiske forhold i Norge i denne formative perioden i norsk middelalderhistorie, ofte referert til som Norges Storhetstid. Denne boken inneholder et corpus over alle kjente norske myntfunn fra perioden. Dette er et innsamlingsarbeid som ble påbegynt gjennom systematiske registreringer av Laurentius B. Stenersen i 1877, den gang leder for Universitetets Myntkabinett. Dette er første gang funnene blir presentert samlet.

Myntfunnene fra skatter, kirkegulv, gravgods, stolpehull i stavkirker, borganlegg og kongsgårder, byer og markedsplasser er funnet av arkeologer, metallsøkere og andre. Sammen med historiske og arkeologiske kilder danner myntene utgangspunkt for diskusjoner av myntbruk og myntenes utbredelse og betydning i middelaldersamfunnet. Hvor monetarisert var Norge i middelalderen? Var penger en forutsetning for byutvikling og kirkeorganisasjon – eller var kirken og byen drivkrefter for myntbruk?
Hva var forholdet mellom norsk og utenlandsk valuta i omløp? Hvor var arenaene for myntbruk? Eksisterte det en ressurskrise i det 12. århundre?

Boken er ledsaget av kart som viser utbredelsen av myntfunn nasjonalt, fylkesvis og lokalt.

Norsk Numismatisk Tidsskrift vil komme tilbake med en bredere omtale av boken.

Posted in Aktuelt for samlere, Forside | Leave a comment

Norsk Numismatisk Forenings årsberetning 2018

Pr. 1. januar 2019 hadde Norsk Numismatisk Forening 197 medlemmer, hvorav 2 æresmedlemmer, 20 livsvarige medlemmer, 4 lokale foreninger med status som
enkeltmedlemmer, 4 muséer og bibliotek, 1 utenlandsk medlem og 7 korresponderende medlemmer. 167 medlemmer var registrert som årlig betalende; herav 155 vanlige medlemmer.

Medlemstallet viser dermed en markert nedgang siste år. Det vises til styrets vurderinger nedenfor om årsakene til nedgangen og mulighetene for å sette inn tiltak for å snu trenden.

Det ble i 2018 avholdt 9 ordinære medlemsmøter, i tillegg til sommermøte og julemøte. Alle de ordinære møtene ble avholdt i leide lokaler i Wilhelmsenbygget, Olav Vs gate 5 i Oslo. Sommermøtet ble holdt på Grimsøya i Indre Oslofjord, der medlem Ole Bjørn Fausa har sommerhus. Det var organisert skyss til og fra Rådhuskaia. Julemøtet ble holdt hjemme hos medlem Christian Pedersen.

Det ble avholdt 3 ordinære styremøter i 2018.
Foreningens medlemsblad, Norsk Numismatisk Tidsskrift utkom med 4 nummer.

Generalforsamlingen ble avholdt den 20. mars 2018. Guttorm Egge ble valgt til møteleder og Sverre Dyrhaug til referent. Foreningens regnskap for 2017 viste driftsinntekter på kr. 239.540,51 pluss renteinntekter på kr. 4.843,39, som med driftskostnader på kr.121.027,62 ga et netto overskudd på kr. 123.356,28. Dette var et svært tilfredsstillende resultat, men måtte i noen grad ses i lys av de ekstraordinære inntekter foreningen hadde i forbindelse med det nordiske unionsmøtet som ble holdt i Oslo i mai 2017.

Det ble under gjennomgangen på generalforsamlingen oppdaget en mindre inkonsistens i regnskap og revisorerklæring mht. «resultat før avsetning». Det ble antatt at forholdet skyldes en feilskrift, men styret og revisor ble for sikkerhets skyld bedt om å se nærmere på saken. Forholdet gjennomgått av styret sammen med revisor i møte 29. mai, i og feilskriften ble rettet opp og regnskapet endelig godkjent.

På generalforsamlingen ble følgende tillitsmenn valgt for 2018-2019:
Formannen, Carl Henrik Størmer, ble gjenvalgt for to år.
Gjenvalgt ble også styremedlemmene Arne Riise, Olav Klingenberg og Arild Moen Pedersen.
Rune Rysstad ble gjenvalgt som revisor for ett år.
I samsvar med styrets forslag ble medlemskontingenten for 2019 vedtatt uendret, dvs. til 500 kroner.

Foreningen har hatt følgende foredragsholdere i 2018:

 • 30. januar: Svein H. Gullbekk: The Norse Penny – nok en gang.
  Ingen norsk mynt har fått slik internasjonal oppmerksomhet som Olav Kyrre-penningen som ble funnet i Maine, USA.
 • 27. februar: Stein A. Evensen: Myter fremstilt på romersk mynt.
  Romersk historie er full av myter, og mange er illustrert på myntenes revers.
 • 20. mars: Guttorm Egge: Unionstidens medaljer.
  Om feil og mangler i tilgjengelige kataloger og mulig metodikk for å komme til bunns i utfordringene.
 • 24. april: Linn Eikje Ramberg: Norske mynter fra 1100-tallet.
  Produksjon, sirkulasjon og bruk. Grunnlag for ny kronologi? Resultater fra et forskningsprosjekt.
 • 29. mai: Rune Rysstad: Kongedømmet Aksum.
  En viktig statsdannelse ved Rødehavskysten ca. 100 – 800 e.Kr. Et knutepunkt i øst-vesthandelen med særpreget mynt.
 • 28. august: Kjetil Kvist: Skurk eller venn? – Internettutviklingen de siste 10 årene har vært skjellsettende for myntsamlere, myntforeninger og mynthandlere. Hva må du vite om dagens digitale myntmarked for ikke å gå i fella?
 • 25. september: Finn Erhard Johannesen: Karl Gustav-krigene 1657 – 1660 belyst gjennom svenske og danske medaljer.
 • 30. oktober (Nordbø-foredrag): Olav Klingenberg:
  Samle antikk mynt: Også for dem som ikke er millionærer.
 • 27. november: Carl Henrik Størmer: Mitt samlerliv. – NNFs formann samler ikke bare på antikke mynter, men også veteranmotorsykler, bøker, verktøy og piper. Han reflekterer over hva man bør og ikke bør gjøre når man bygger opp en samling.

I løpet av 2018 er følgende medaljer og hederstegn tildelt:
Redaktør og styremedlem Olav E. Klingenberg er tildelt NNFs gullmerke, som er foreningens høyeste utmerkelse.
Styremedlemmene Sverre Dyrhaug og Jo Buvik er begge tildelt NNFs «blå bånd». Fra universitets- og forskningsmiljøet er Svein H. Gullbekk og Linn Eikje Ramberg tildelt Bjørnstadmedaljen i sølv for fremragende numismatisk forskning.

Om medlemssituasjonen
Som nevnt viser foreningens medlemsregister en markant nedgang i medlemstallet i løpet av siste år:

  Registrerte årlig betalende Vanlige medlemmer
Pr. 01.01.2018 206 189
Pr. 01.01.2019 167 155
  -39 -34

Styret har studert tallene og konstaterer at hovedårsaken til den bratte nedgangen er en rutinemessig opprydding som er foretatt i medlemsregisteret i løpet av året, og som har medført at et stort antall ikke-betalende medlemmer er strøket. Mye av nedgangen avdekker derfor «skjult nedgang» fra tidligere år. Styret ser ingen grunn til å forvente en tilsvarende «ettersleps-effekt» for 2019.

Det må likevel erkjennes at NNF opplever en vedvarende, svak nedgang i medlemstallet som gir grunn til bekymring. Styret mener at denne nedgangstrenden har mange ulike årsaker knyttet til individuelle forhold, som: høy alderdom/dødsfall, at folk flytter fra Oslo-området og derved finner det vanskeligere å delta i medlemsmøtene, eller at de av ulike grunner velger å selge samlingen. 

Styret har vurdert tiltak det kan være aktuelt å sette inn – både for å forbedre foreningens tilbud og for å legge til rette for verving av nye medlemmer. Det anses særlig viktig å nå yngre grupper av mynt- og historieinteresserte, for å oppnå en bedre aldersfordeling og hindre «forgubbing». For å lykkes med dette vil det åpenbart være nødvendig å ta i bruk nettbaserte løsninger mer aktivt enn hittil. 

Enkelte tiltak vil bli satt inn umiddelbart, mens andre vil bli presentert for nærmere diskusjon med medlemmene. Styret vil redegjøre nærmere om dette på årsmøtet 26.03.2019.

Andre forhold styret har vært opptatt av
Selv om NNF er en forholdsvis liten forening, samler den medlemmer med svært stor spredning hva gjelder prioriterte samlerområder (antikk mynt, nyere mynt, medaljer, sedler osv.). Det er derfor viktig at foreningens aktiviteter legges opp slik at de ulike spesialinteressene blir rimelig tilgodesett med foredrag, artikler og diskusjoner – men at man samtidig klarer å holde et fast fokus på spørsmålstillinger og utfordringer som er felles for alle samlerområder – blant annet når det gjelder kjøp og salg av mynt, markedsplasser og prisnivåer, relevant litteratur, gode møtesteder på nettet, mv.

NNF har de siste årene lagt stor vekt på rammebetingelsene for handel med mynt, blant annet når det gjelder innførsel/utførsel, og forholdet til kulturvernlovgivning og tollmyndigheter. Styret mener foreningen bør fortsette innsatsen på dette området, i kontakt med medlemmer som opplever problemer i sine kjøp og salg. 

Styret legger fortsatt stor vekt på å holde nær kontakt med de relevante universitets- og museumsmiljøene, bl.a. gjennom invitasjoner som foredragsholdere i foreningen. Styret arbeider stadig for å få inn attraktive objekter til foreningens auksjoner. Vi er overbevist om at kvalitetsobjekter gjennomgående oppnår akseptable bud her, på nivå med normale markedspriser. NNFs auksjoner bør derfor være et godt alternativ for mange selgere, særlig når det gjelder objekter i lavere og midlere prisklasse.

Det har vært et ønskemål hos medlemmene lenge å få publisert bilder av myntene i forkant av auksjonene, i tillegg til dagens gode lister. Hvis dette lar seg realisere, vil det være et viktig bidrag for å vitalisere auksjonene og derved interessen for medlemsmøtene.

Styret er generelt opptatt av å forbedre og modernisere metodene for medlemskontakt. Ved siden av medlemsmøtene og medlemsbladet er det viktig å kunne nå alle medlemmer enkelt med informasjon om arrangementer og aktuelle nyheter. NFFs elektroniske informasjonskanaler er viktige i den sammenheng. Foreningens hjemmesider (“norsknum.org”) vedlikeholdes av John A. Lippestad og Tommy Indregaard. Foreningens facebook-side (“Norsk Numismatisk Forening”) vedlikeholdes av Kjetil Kvist. Vi har ingen telling av besøkende på hjemmesidene, men på facebook har vi 520 følgere, flere enn vi har medlemmer. I tillegg mener styret det er ønskelig å få på plass supplerende virkemidler knyttet til epost og/eller mobil.

———
Jeg vil takke NNFs tillitsmenn for deres betydelige innsats for foreningen i 2018.
Oslo, 1. februar 2019

Carl Henrik Størmer
Formann

Gunnar Thesen Arild Moen Pedersen. Arne Riise

Sverre Dyrhaug Olav E. Klingenberg Jo Buvik

Posted in Aktuelt fra NNF, Forside | Leave a comment

JULETYVERI FRA LEU

Natten mellom 24. og 25. desember i fjor (2018) skjedde det et innbrudd hos Leu Numismatics AG i Winterthur i Sveits. Byttet var mynter fra Leus auksjon 6. desember, hovedsaklig antikk mynt, gresk, romersk, bysantisk og tidlig middelalder og islamsk mynt. Myntene lå klare for utsendelse. Det dreier seg om flere hundre mynter til en samlet verdi på rundt CFR 200.000. Vi antar at dette var en nettauksjon basert på at hammerprisen på myntene varierer fra ca CFR 100 til ca. CFR 4000. En fullstendig liste finnes på https://leunumismatik.com/.

Bildet viser en didrakme fra Neapolis i Campania fra ca 320-300 f.Kr., med hammerpris på 3.800, en av de dyrere myntene i samlingen, men ikke spektakulær, og som de fleste andre ikke veldig sjelden, dog mer sjelden enn mange av de øvrige. Det er jo all grunn til å tro at disse myntene vil finne veien til nettsteder som EBay o.l. Handler du antikk mynt slike steder kan det være lurt å sjekke nettadressen ovenfor, og i stedet for å kjøpe mynten varsle Leu, «info@leunumismatik.com» eller tlf. +42 52 214 11 10. Kjøp av stjålet mynt kan medføre inndragning selv om du har kjøpt i god tro.

OEK

Posted in Aktuelt for samlere, Forside | Leave a comment

Om Norsk Numismatisk Forening (NNF)

NNF er en forening for alle som er interessert i numismatikk, enten det er som samlere av mynter, sedler, medaljer eller generell pengehistorie. Som etablert i 1927 er vi den eldste forening i sitt slag i Norge. Vi er en interesseorganisasjon for samlere, vi er et møtested hvor du kan treffe likesinnede (møtekalender) og oppleve artige kåserier fra numismatikkens mangslungne verden og delta i auksjoner med varierende utbud (auksjonslister). Medlemsbladet Norsk Numismatisk Tidsskrift utkommer fire ganger i året og søker å dekke et bredest mulig spekter av interesse for samlere (NNT) og vi driver disse nettsidene som vi håper skal være interessant for samlere og andre som er interessert i numismatikk. (Medlemskap)

Posted in Uncategorized | Leave a comment
RSS
Få oppdateringer på E-Post
Facebook
Facebook
Twitter