VELKOMMEN TIL NORSK NUMISMATISK FORENING

NNF er en forening for alle som er interessert i numismatikk. Det betyr at våre medlemmer stort sett er samlere av norske eller utenlandske mynter, av antikke mynter, middelaldermynter eller mer moderne mynter. Men vi har også medlemmer som samler medaljer, sedler eller poletter, og dessuten noen som ikke først og fremst er samlere, men mest opptatt av generell pengehistorie.

test1test2test5test8

Medlemsmøter

Planlagt møteplan fremover med varierte og spennende temaer. Noen endringer kan forekomme så sjekk for endringer i møteinnkallingene.


31/05/2022 kl.18:00

Tirsdag 31. mai: Medlemsmøte med foredrag om den skånske krig og slaget i Køge bugt v/Finn Erhard Johannessen  

Finn Erhard Johannessen foredrar om den skånske krig (1675-1679) og spesielt medaljen til minne om det store sjøslaget i Køge bugt i 1677. Det blir også denne gang auksjon med 100 objekter, hvorav 25 er del to fra samlingen til Johs. Bøhn

Til auksjonsliste for mai 2022

Lenke til TEAMS møte vil komme senere16/06/2022 kl.17:45

Velkommen til sommermøte hos DNB i Bjørvika tor 16.06 kl 17:45. Foredrag om samlingen, utstillingen og sjeldenhetsanalyser

PROGRAM og informasjon

Etter flyttingen til Bjørvika fikk DNB i 2020 på plass en meget flott utstilling av sin myntsamling. Anne Wiland fra DNB vil fortelle om valg av utstillingsdesign, lys, samarbeidspartnere, DNBs motivasjon for å lage utstillingen etc. Guttorm Egge vil fortelle litt om samlingens tilblivelse samt topp-objektene (Gullnes-specien og dukatene). Kveldens hovedforedrag blir om sjeldenhetsundersøkelser av 1800-talls mynter ved Ole Kristian Fauchald ("OleKr" på Samlerforum - Se: https://www.samlerforum.no/viewforum.php?f=51)

Etter foredraget blir det auksjon med bl.a. del 3 av Johs. Bøhns samling.

Om DNBs samling/utstilling:
https://www.flexiform.no/prosjekt/dnb-myntsamling
https://www.zinc.no/projects/dnb-myntsamling/
https://lyskultur.no/.../manedens-belysningsprosjekt.../
https://interiorogmobler.no/artikler/historiefortelling

Påmelding til gue@kbn.com innen tirsdag 14 juni kl 2359.

Husk fremmøte i god tid (ekstra god tid ved etteranmelding pga registrering). Omvisningen starter kl 18:00 presis. Omtrentlig tidsplan:

1800-1900 Omvisning i utstillingen
1900-2000 Foredrag
2000-2100 Auksjon
2100-xxxx Opp til den enkelte

_____________

Generelt om medlemsmøtene

Alle møtene avholdes i “Wilhelmsenbygget”, Olav Vs gate 5.
Foredrag starter vanligvis ca kl. 19.00, men dørene åpnes for sosialt samvær fra kl. 18.00. (Merk, avvik kan forekomme).

Etter foredraget holdes auksjon. Møtene avsluttes ca. kl. 21.00.

På medlemsmøtene kan man treffe folk som er spesialister innen de fleste deler av numismatikken.

Prinsippet i NNF er for øvrig: Det er lov å være gjest, og det er lov å ta med seg gjest.

Klikk her for komplett møteplan.

Siste møtereferater

Klikk her for å se alle tidligere møtereferater.

Leave a comment

NNF, som er organisert i Oslo, har i dag ca. 200 aktive medlemmer. I tillegg til NNF finnes det flere lokale foreninger rundt om i landet. Medlemmene i disse er i utgangspunktet ikke medregnet i tallet foran. Det er lett å bli medlem. Møt bare opp på et møte, eller registrer deg som medlem.

NNF holder månedlige medlemsmøter i Oslo. Disse er viktige for å kunne holde kontakt med likesinnede. På møtene er det alltid interessante foredrag om numismatiske temaer fra ulike felter.  I tillegg avholdes det auksjoner. Auksjonslister med bilder legges ut på forhånd, og det er anledning til å legge inn forhåndsbud fra medlemmer som ikke har anledning til å være til stede på møtet.

Et annet viktig tilbud er medlemsbladet vårt, Norsk Numismatisk tidsskrift (NNT). Dette utkommer normalt flere ganger i året. Her inntas faglige artikler i tillegg til nyhetspreget stoff.

For øvrig er nettsiden vår en stadig viktigere kommunikasjonskanal til medlemmene. Her skal du kunne finne det viktigste om foreningen og våre aktiviteter. For løpende nyheter er også foreningens facebookside viktig.

Referat fra NNFs årsmøte 29. mars 2022

Årsmøtet ble holdt i Olav Vs gate 5 og på Teams. Det deltok 20 i salen samt 13 på Teams. 
I tillegg til det formelle årsmøtet var det ordinært medlemsmøte med bl.a. foredrag og auksjon.

Formannen, Guttorm Egge, ønsket velkommen, og startet med den faste post, «Siden sist». Først markerte han vårt kjære medlem Olav E. Klingenbergs bortgang 20. februar 2022. Det ble orientert om hva foreningen har foretatt seg for å markere vår deltakelse, bl.a. i forbindelse med begravelsen og omtale i siste utgave av NNT. 
Formannen orienterte videre om den invitasjonen foreningen har mottatt til Nordisk unionsmøte på Island 13. – 15. mai, og om de hittil planlagte møter og aktiviteter i NNF for resten av 2022.

Årsmøtet
Styret hadde innkalt til årsmøtet ved mail av 28. februar. Samtidig ble dagsorden utlagt på vår internettside sammen med styrets årsberetning for 2021. Senere har  også regnskapet for 2021 vært utlagt, og det har vært sendt påminnelse og invitasjon til deltakelse på Teams.

Følgende ble behandlet:

 1. Som ordstyrer ble valgt Sverre Dyrhaug.

 2. Som referent ble valgt Sverre Dyrhaug.

 3. Årsberetningen for 2021 ble godkjent.

 4. Regnskapet for 2021 ble godkjent.

 5. Valg av styremedlemmer:
  Det ble foretatt følgende oppnevninger til styret i samsvar med valgkomiteens innstilling:
  – Formannen, Guttorm Egge (gjenoppnevnt)

– Arild Moen Pedersen (gjenoppnevnt)

– Lars Erik Høitomt (gjenoppnevnt)
– Finn Erhard Johannessen (ny)
Samtlige oppnevninger gjelder for 2 år. 

 • Rune Rysstad ble gjenvalgt som revisor for ett år.

 • Carl Henrik Størmer ble gjenvalgt som leder av Valgkomiteen, mens Bernt Bertelsen og Christian Pedersen ble gjenvalgt som medlemmer, alle for ett år.

 • Rune Rysstad ble valgt som nytt medlem av Medaljekomiteen etter Christian J. Simensen.

 • I samsvar med styrets forslag ble medlemskontingenten for 2022 halvert til kr 300 og kontingenten for 2023 satt til kr 500. 

 • Det forelå ikke andre forslag til saker på dagsordenen.

Medlemsmøte 
Nye mottakere av Schivemedaljen
Formannen i Medaljekomiteen, Kjetil Kvist, ga en bred oversikt over Schivemedaljens historiske bakgrunn og om de kriterier som gjelder for utdelingen av medaljen i hhv. sølv og bronse (gull er aldri utdelt ), og hvor mange medaljer som hittil er utdelt. 

Nye tildelinger av medaljen (i bronse) går i år til:
– Lars Lunde (for hefte om varianter på Oscar IIs mynter)
– Irvin Høyland (for artikler i NNF-Nytt)
– Matthias Engel (for artikler i NNF-Nytt)
Høyland fikk sin medalje utdelt under møtet, de to andre får den tilsendt i posten.

Salg av mynter og sedler etter tidligere NNF-medlem
Formannen orienterte om en samling som stammer fra Johannes Bøhn (1892-1948). Han ble medlem av foreningen i 1931 og frem til sin altfor tidlige død. Siden da har samlingen ligget i ro hos arvingene. Før sin død hadde Bøhn gitt klar beskjed om at hvis samlingen skulle selges, så skulle det skje med assistanse fra NNF. Samlingen inneholder litt av hvert uten noen form for spesialisering, men med noen litt bedre objekter innimellom. Fra april øker vi antallet objekter til 100 per auksjon, herav 25 fra Bøhn.

Foredrag om datering av mynter
Sverre Dyrhaug holdt foredrag om temaet: Datering av mynter, særlig etter kristen tradisjon. Når og hvor startet man med årstall? Hvorfor varte det lenge før det ble fast praksis over alt?
– Siden det er et bredt tema, valgte han å avgrense det slik: Datert mynt betyr mynt som er påført et årstall som følger en fast definert tidsregning og er forståelig for vanlige lesekyndige brukere. Selv om Sverre ønsket å fokusere på den kristne tradisjonen for myntdateringer, var det bare å erkjenne at den kristne springer direkte ut av islamsk tradisjon, og at man følgelig må gå veien om islamsk mynt. 

Hovedpunkter i foredraget var etter dette:
– Islamsk tradisjon for myntdatering, etter Hijra (AH)
– Formelen for å omregne AH-årstall til AD-årstall 
– Tidlig europeisk mynt etter islamsk tradisjon: Spania og Sicilia
– Korsfarermynter. En dramatisk kursendring år 1251
– Et tidlig dansk mysterium: Penningen av 1234
– Den første systematiske myntdatering: Rhinlandsområdet fra 1370-tallet, særlig Aachen
– Datering i ulike former: Romertall og arabertall i skiftende utgave
– Det virkelige gjennombruddet fra 1470-tallet – et Habsburgerfenomen?
– Også de skandinaviske land relativt tidlige: Sverige, Danmark og Norge
– Frankrike og England: Hvorfor tok det så lang tid før de begynte med datering?
– Litteratur og nettsteder om daterte mynter
– Daterte mynter som samlerområde

Temaet hadde tydeligvis bred interesse, og det var flere kommentarer og spørsmål. Foredragsholderen ble takket av med en flaske rødvin. 

Auksjon

På kveldens auksjon ble 69 av 75 objekter solgt for hammerslag kr. 11 485. 

Dette var siste runde med salg fra Schøyensamlingen. Objektene fra denne samlingen har vært fordelt på fire auksjoner, med totalt 137 objekter (inkludert lotter). Samlet omsetning, inkludert 15% kjøperprovisjon, ble kr 105.168.

Referenter: Sverre Dyrhaug 

Posted in Aktuelt fra NNF, Forside, Møtereferat | Leave a comment

Referat fra medlemsmøte 26. januar 2022

Medlemsmøtet ble for første gang avholdt både fysisk i våre faste lokaler i Haakon VIIs gate og samtidig på Teams. Invitasjon var sendt ut som mail 20. januar fra formannen i tillegg til at den var utlagt på foreningens nettside og facebookside. Det var 17 tilstedeværende i møtelokalet, og dertil 21 som var med på hele eller deler av møtet på Teams.

Formannen holdt en bred innledning over aktuelle saker i foreningen samt numismatisk nyhetsstoff for øvrig. Møteplanen videre i 2022 ble gjennomgått i detalj, jfr. oversikten på nettsiden. Årsmøtet (generalforsamlingen) holdes tirsdag 29. mars.

Han ga også oversikt over medlemssituasjonen i NNF pr. i dag, som viser 193 medlemmer, hvorav 178 i Norge. Han viste også den geografiske spredningen fylkesvis. Hele 114 bor i Oslos nærområder. I underkant av 20 av disse har ikke betalt kontingent for 2021, men fikk likevel medlemsbladet i håp om fornyet interesse. Guttorms oppfordring var klar: Få med folk! Gjerne som gjest på et av møtene i første omgang, slik at det legges grunnlag for kontakt og – helst – verving av nye medlemmer.

Leif Asbjørn Nygaard holdt foredrag om en aktuell rettssak om innførsel av romerske mynter og dommen i den fra Eidsivating lagmannsrett (dom: LE-2021-137101). Dette var et tema som fenget mange og avfødte mange kommentarer. Saken vil bli fulgt opp, bl.a. gjennom artikkel i bladet og et eventuelt innspill overfor myndighetene.

Til kveldens auksjon var det 75 objekter som var gjort kjent via nettsiden. Her inngikk del 2 av gaven fra Martin Schøyen (nr 1-32) som bla. omfattet en flott Tetradrakme fra Galba. Til sammen ble det solgt 61 objekter med samlet tilslag på kr. 21.730.

Posted in Aktuelt fra NNF, Forside, Møtereferat | Leave a comment

Referat fra åpent og utvidet medlemsmøte 26. november 2021

I forbindelse med Oslo Myntgalleri sin auksjonshelg i Oslo, ble forenings medlemsmøte lagt til fredag den 26. Møtet var derfor også åpent for alle myntinteresserte som hadde tatt turen til Oslo denne helgen. 

Totalt møtte 39 fysisk opp i foreningen møtelokale. Lokalet var da ganske fullt, men oppmøtet var nok likevel mindre enn det kunne vært under «vanlige tider».  På grunn av gjenoppblomstringen av ny smittebølge som tok til rundt disse tider, holdt trolig flere medlemmer seg hjemme av denne grunn.

På programmet stod en serie kortere foredrag: 

Flere av temaene var av stor interesse og gav gode diskusjoner slik at de opprinnelige tidsrammene ble grundig utvidet. Flere av temaene er også aktuelle å ta opp igjen, særlig diskusjonen om ulike forhold rundt kjøp og salg av mynt over landegrenser.

 1. Myntfunn i England og Danmark: Ole Bjørn Fausa
 2. Norske myntfunn: Michael Märcher “Norske fundmynter og deres beretning om møntomløb i Norge i slutningen af middelalderen“. Jfr sidene 453-457 i bogen “Denar til Daler”. 
 3. Medaljer: Guttorm Egge “Medaille fra Rydningscommissionen – Fortjenestemedaljen for norske bønder av Vitus Monrad
 4. Regnepenger: Rune Rysstad “Regnemynter i Nederlandene under Åttiårskrigen 1568-1648
 5. Norsk mynt: Kjetil Kvist “Skråblikk på myntunionen 1870-1877
 6. Nye svenske myntbøker“, Roberto Delzanno

Figur 1 Medaille fra Rydningscommissionen – Fortjenestemedaljen for norske bønder av Vitus Monrad

Figur 2 Eksempel på en “rekenpenning” fra Nederlandene, Dordrecht 1579. Krigens grusomheter og avrettingen hertugene Hoorn og Egmont.

Utdeling av Schivemedaljen

Et viktig punkt på programmet, var utdeling av to meget fortjente Schivemedaljer til henholdsvis Stein A. Evensen og Roberto Delzanno. Begge har hver på sine felt levert strålende bidrag. Stein A. Evensen har i sin bok satt mynt inn i en videre historisk- og kulturhistorisk kontekst i antikkens verden, mens Roberto Delzanno står bak et praktfullt 3 (4) binds storverk om all svensk mynt, inkludert utvalgte medaljer.

Figur 3 Stein A. Evensens bok “Ancient Rome by coins”, hvordan mynter kan brukes til å illustrere og dokumentere viktige hendelser i Romas historie.

Figur 4 Sveriges myntbok 995 – 2022, sølv og gull samt den hendige transporterbare Myntårsboken som inneholder alle de andre bøkenes nummer og prisinformasjon i pocketformat.

Auksjon

Kveldens auksjon besto blant annet av de første objektene fra (del 1 av 4) gaven fra Martin Schøyen. Totalt hammerslag ble på kr 49 160, herav 44 500 for 31 objekter fra Schøyen.

Referent: Rune Rysstad

 

Posted in Forside, Møtereferat | Kommentarer er skrudd av for Referat fra åpent og utvidet medlemsmøte 26. november 2021

Om Norsk Numismatisk Forening (NNF)

NNF er en forening for alle som er interessert i numismatikk, enten det er som samlere av mynter, sedler, medaljer eller generell pengehistorie. Som etablert i 1927 er vi den eldste forening i sitt slag i Norge. Vi er en interesseorganisasjon for samlere, vi er et møtested hvor du kan treffe likesinnede (møtekalender) og oppleve artige kåserier fra numismatikkens mangslungne verden og delta i auksjoner med varierende utbud (auksjonslister). Medlemsbladet Norsk Numismatisk Tidsskrift utkommer fire ganger i året og søker å dekke et bredest mulig spekter av interesse for samlere (NNT) og vi driver disse nettsidene som vi håper skal være interessant for samlere og andre som er interessert i numismatikk. (Medlemskap)

Posted in Uncategorized | Leave a comment