VELKOMMEN TIL NORSK NUMISMATISK FORENING

NNF er en forening for alle som er interessert i numismatikk. Det betyr at våre medlemmer stort sett er samlere av norske eller utenlandske mynter, av antikke mynter, middelaldermynter eller mer moderne mynter. Men vi har også medlemmer som samler medaljer, sedler eller poletter, og dessuten noen som ikke først og fremst er samlere, men mest opptatt av generell pengehistorie.

test1test2test5test8

Medlemsmøter

Planlagt møteplan fremover med varierte og spennende temaer. Noen endringer kan forekomme så sjekk for endringer i møteinnkallingene.


30/08/2022 kl.18:00

Vi starter opp høsten med et veldig aktuelt tema som bør interessere alle, "Slabbing av mynter: Kvalitet og markedet".

Auksjonliste august 202227/09/2022 kl.18:00

Foredrag om noen av de viktigste hendelsene som skjedde i Oslo/Christiania i slutten av 1500-tallet første halvdel av 1600-tallet. Kongehyllingene i 1591 og 1648 og prinsehyllingen i 1610 trakk delegater fra alle samfunnslag til en felles "nasjonal" hylling av Norges monark (eller fremtidige).

25/10/2022 kl.18:00

Årets Nordbøforedrag. Tema bestemmes senere, men vil etter statuttene omhandle antikk numismatikk.

_____________

Generelt om medlemsmøtene

Alle møtene avholdes i “Wilhelmsenbygget”, Olav Vs gate 5.
Foredrag starter vanligvis ca kl. 19.00, men dørene åpnes for sosialt samvær fra kl. 18.00. (Merk, avvik kan forekomme).

Etter foredraget holdes auksjon. Møtene avsluttes ca. kl. 21.00.

På medlemsmøtene kan man treffe folk som er spesialister innen de fleste deler av numismatikken.

Prinsippet i NNF er for øvrig: Det er lov å være gjest, og det er lov å ta med seg gjest.

Klikk her for komplett møteplan.

Siste møtereferater

Klikk her for å se alle tidligere møtereferater.

Leave a comment

NNF, som er organisert i Oslo, har i dag ca. 200 aktive medlemmer. I tillegg til NNF finnes det flere lokale foreninger rundt om i landet. Medlemmene i disse er i utgangspunktet ikke medregnet i tallet foran. Det er lett å bli medlem. Møt bare opp på et møte, eller registrer deg som medlem.

NNF holder månedlige medlemsmøter i Oslo. Disse er viktige for å kunne holde kontakt med likesinnede. På møtene er det alltid interessante foredrag om numismatiske temaer fra ulike felter.  I tillegg avholdes det auksjoner. Auksjonslister med bilder legges ut på forhånd, og det er anledning til å legge inn forhåndsbud fra medlemmer som ikke har anledning til å være til stede på møtet.

Et annet viktig tilbud er medlemsbladet vårt, Norsk Numismatisk tidsskrift (NNT). Dette utkommer normalt flere ganger i året. Her inntas faglige artikler i tillegg til nyhetspreget stoff.

For øvrig er nettsiden vår en stadig viktigere kommunikasjonskanal til medlemmene. Her skal du kunne finne det viktigste om foreningen og våre aktiviteter. For løpende nyheter er også foreningens facebookside viktig.

Referat fra NNFs sommermøte 16. juni 2022

Sommermøtet ble holdt i DNBs hovedkontor i Dronning Eufemias gate 30 i Oslo. NNFs medlemmer var invitert til en presentasjon av bankens myntsamling og til å avholde møte med foredrag der. Tilbudet var åpenbart populært, for det deltok 29 fysisk samt 8 på nett (Teams). Av dette var det 8 gjester, 6 fysisk og 2 på web.

I DNBs nye hovedkontor fra 2020 i Dronning Eufemias gate er det gitt plass nær kantine- og auditorieområdet til en fast utstilling av bankens flotte samling av norske mynter – fra Gimsøydaleren 1546 og frem til våre dager. Alt er fremvist ved bruk av smakfull og moderne design – eller som det heter i et av bankens presentasjonsark: 

«En unik myntsamling som dette fortjener det beste utstillingsvinduet som er mulig å få; Hvert monter har derfor individuell spesialtilpasset belysning; Myntene “svever” fritt i en kantbelyst plexiglasskjerne bak sikkerhetsglasset i monterene. Dette lyset er nøye “tunet” for å løfte frem myntens naturlig patina, samtidig som alle detaljer skal komme tydelig frem.» 

Nesten midt i denne svevende myntverden har man også utstilt et av skipene fra 1500-tallets Oslo som ble funnet under grunnarbeidene til det som nå er blitt «det nye Bjørvika». Vi ble tatt imot av Ottar Ertzeid, mangeårig finansdirektør i banken og vel kjent som myntsamler gjennom en årrekke. Sammen med vår egen formann Guttorm Egge, redegjorde de for bakgrunnen for at DNB eier en myntsamling som dette, og for den prosess som ledet til at banken valgte å presentere myntene som  en utstilling i åpne omgivelser og ikke, som tidligere, bortgjemt i dype hvelv. Guttorm ga en grundig presentasjon av noen utvalgte toppobjekter i samlingen, bl.a. Gimsøydaleren og de tre dukatene. Anne Wiland fra Kunstcentralen AS fortalte om valg av utstillingsdesign, lys, samarbeidspartnere og DNBs motivasjon for å lage utstillingen. Hun fremhevet også god hjelp fra Ottar og Svein Gullbekk.

Etter at alle hadde fått en halv time til å bevege seg rundt og studere samlingen med noe kaldt eller varmt å drikke, ble vi samlet i auditoriet. Der redegjorde formannen om aktuelle saker i foreningen og smånytt fra de andre skandinaviske landene. Arne Riise ga en kort oppdatering om en nylig avsagt dom som fastslår at det er fri adgang til eksport av antikke mynter fra Norge. Eller sagt på annen måte, at de begrensninger som følger av norsk kulturminnelovgivning, ikke kan brukes av norske myndigheter for å hindre salg eller eksport av ikke-norske mynter. Leif Nygaard viste til de drøftelser NNF har hatt om disse spørsmål og den utredning han har laget som konkluderer med det samme.

Temaet for kveldens hovedforedrag var sjeldenhetsundersøkelser av norske mynter fra 1800-tallet. Foredragsholder var Ole Kristian Fauchald, også kjent som «OleKr” på Samlerforum. Han belyste følgende temaer:

 • Relativ sjeldenhet 
 • Antall gjenværende eksemplarer
 • Hvor mange mynter ble egentlig preget?
 • Hva er bestemmende for hvilke mynter som overlever?
 • Utfordringene i myntproduksjonen
 • Gradering av mynter over tid

Det ble presentert sjeldenhetsoversikter for 49 mynter basert på nesten 3500 registrerte omsetninger. Underveis i arbeidet har også søk i utenlandske databaser over auksjonskataloger samt besøk i diverse arkiver blitt benyttet. Blant annet er det funnet dokumentasjon på den tidligere ukjente specien fra 1825. Etter foredraget ble Fauchald overrakt Bjørnstadmedaljen i bronse for sin innsats på et hittil litt underanalysert område.

Kveldens auksjon besto av 75 objekter, hvorav 50 ble solgt med samlet tilslag på kr. 9685.

Referent: Sverre Dyrhaug og Guttorm Egge

Posted in Aktuelt fra NNF, Forside, Møtereferat | Kommentarer er skrudd av for Referat fra NNFs sommermøte 16. juni 2022

Referat fra medlemsmøte 31. mai 2022


Møtet ble holdt i våre faste lokaler i Olav Vs gate, og det var også denne gang invitert til deltakelse på nett (Teams). Det var 19 til stede i salen og 14 deltakere på Teams. 

Formannen ønsket velkommen, og startet med å orientere om aktuelle saker. Møteprogrammet fremover for sommer og høst ble gjennomgått, bl.a. om opplegget for sommermøtet i DNB torsdag 16. juni og våre planer om et åpent møte fredag 18. november i forbindelse med OMGs høstauksjon den helgen. Det ble også registrert med tilfredshet at NNT nr. 2 – 2022 nå foreligger klar for utsendelse. Bladet ble utdelt til de tilstedeværende. Formannen refererte også fra det nordiske unionsmøtet (Nordisk Numismatisk Union) som ble holdt i Reykjavik 13. – 15. mai i år, der Guttorm og Arild representerte NNF, og der også Håkon Roland fra Universitetet i Oslo deltok fra Norge. 

Kjetil Kvist redegjorde på vegne av Medaljekomiteen om at det er besluttet å tildele Magne Josefsen Schivemedaljen i sølv for hans store innsats med Beste Norske Middelaldermynter. BNM-serien har hittil utkommet med del III, IV og V, som dekker hhv. periodene 1150-1263, 1263-1319 og 1319-1483. Josefsen har også varslet at bind II (for perioden 1103-1150) kan ventes i løpet av inneværende år. Medaljekomiteen mener at allerede Josefsens resultater til nå kvalifiserer godt for den høythengende sølvmedaljen. Både den spesielle fremstillingsformen, grundigheten og de perfekte illustrasjonene gjør BNM til et unikt referansverk for norsk middelaldernumismatikk. Vi håper alle å få se serien komplett så snart som mulig. Og gjerne også at den vil bli produsert i større opplag slik at flere får mulighet til å skaffe seg hele serien.

Formannen kunne ellers bekjentgjøre en særdeles god nyhet om at Martin Schøyen har besluttet å gi NNF i gave de fleste av de myntene som ikke ble solgt på OMG-auksjonen 6. mai 2022 (auksjon nr. 28). Schøyen-samlingen ble som man vil huske presentert av Gunnar Thesen på forrige NNF-møte 28. april. De myntene Schøyen nå gir foreningen, hadde en utbudspris på rundt kr. 300.000. Styret i NNF vil i neste møte drøfte et hensiktsmessig opplegg for gjennomføringen av vårt auksjonssalg, og hvordan foreningen skal frembringe en stor takk til Martin Schøyen.

Kveldens foredragsholder var Finn Erhard Johannessen. Hans tema var den skånske krig (1675-1679) og spesielt medaljen til minne om det store sjøslaget i Køge bukt i 1677. Dette var hendelser i den nordiske historien som Finn kjenner uhyre godt både som historieprofessor og lidenskapelig medaljesamler. Oppdraget denne gang hadde han påtatt seg på kort varsel i forståelse med Guttorm, og Guttorm hadde bidratt med en rekke flotte bilder av de aktuelle medaljene samt en mengde gode kart og faktaark om krigsforløpet og de mest involverte stormennene: kong Christian 5. (1670-1699), admiral Niels Juel og Peder Griffenfeld, stattholder i Norge. 

Finn presenterte flere av de storslåtte medaljene som ble preget på dansk side for å markere de ulike seirene over svenske styrker i krigens løp. Det gjaldt erobringene av Gotland, Helsingborg, Karlskrona og Marstrand. En del nederlag på dansk side var det selvsagt også, men disse motiverte aldri til medaljeutgivelser. 

I sentrum for foredraget sto den storslåtte medaljen som kong Christian besluttet å utgi i spontan glede over den danske flåtens suksess i sjøslaget ved Køge bukt (sørvest for København).  Den opprinnelige sølvmedaljen hadde enorme dimensjoner. Med hele 600 gram sølv og 12,8 cm. i diameter er den blant de største som er preget noensinne, selv i et internasjonalt perspektiv. Den er også særdeles vakker og detaljrik, idet den viser kongeskipet i seierspositur med den det svenske skipet som overgir seg. 

Køgebuktmedaljen ble åpenbart svært populær, og det medførte at den ble preget og støpt (kopiert) i lang tid i en rekke ulike varianter, blant annet i gull, sølv, bronse, tinn, bly og messing. Fra 1750 – altså etter ca. 70 år med pregninger – kan man observere at stempelet har tiltakende sprekkdannelse, et forhold som gir holdepunkter for å tidfeste de ulike utgivelsene. Det samme gjelder den synkende skarphet i detaljene som fulgte av stempelslitasje. Senere er det også utgitt en rekke kopier i ulike metaller, som gjennomgående er mindre dimensjonert enn den opprinnelige medaljen. Finn hadde bragt med en del eksemplarer av medaljene som tilhørerne fikk beundre. Da den gedigne forgylte blyoriginalen gikk forsiktig fra hånd til hånd ble det kommentert at den minnet mest om en diskos. 

Kveldens auksjon besto av 100 objekter, hvorav 70 ble solgt med samlet tilslag på kr. 21 605.

Referent: Sverre Dyrhaug

Posted in Aktuelt fra NNF, Forside, Møtereferat | Leave a comment

Referat fra NNFs årsmøte 29. mars 2022

Årsmøtet ble holdt i Olav Vs gate 5 og på Teams. Det deltok 20 i salen samt 13 på Teams. 
I tillegg til det formelle årsmøtet var det ordinært medlemsmøte med bl.a. foredrag og auksjon.

Formannen, Guttorm Egge, ønsket velkommen, og startet med den faste post, «Siden sist». Først markerte han vårt kjære medlem Olav E. Klingenbergs bortgang 20. februar 2022. Det ble orientert om hva foreningen har foretatt seg for å markere vår deltakelse, bl.a. i forbindelse med begravelsen og omtale i siste utgave av NNT. 
Formannen orienterte videre om den invitasjonen foreningen har mottatt til Nordisk unionsmøte på Island 13. – 15. mai, og om de hittil planlagte møter og aktiviteter i NNF for resten av 2022.

Årsmøtet
Styret hadde innkalt til årsmøtet ved mail av 28. februar. Samtidig ble dagsorden utlagt på vår internettside sammen med styrets årsberetning for 2021. Senere har  også regnskapet for 2021 vært utlagt, og det har vært sendt påminnelse og invitasjon til deltakelse på Teams.

Følgende ble behandlet:

 1. Som ordstyrer ble valgt Sverre Dyrhaug.

 2. Som referent ble valgt Sverre Dyrhaug.

 3. Årsberetningen for 2021 ble godkjent.

 4. Regnskapet for 2021 ble godkjent.

 5. Valg av styremedlemmer:
  Det ble foretatt følgende oppnevninger til styret i samsvar med valgkomiteens innstilling:
  – Formannen, Guttorm Egge (gjenoppnevnt)

– Arild Moen Pedersen (gjenoppnevnt)

– Lars Erik Høitomt (gjenoppnevnt)
– Finn Erhard Johannessen (ny)
Samtlige oppnevninger gjelder for 2 år. 

 • Rune Rysstad ble gjenvalgt som revisor for ett år.

 • Carl Henrik Størmer ble gjenvalgt som leder av Valgkomiteen, mens Bernt Bertelsen og Christian Pedersen ble gjenvalgt som medlemmer, alle for ett år.

 • Rune Rysstad ble valgt som nytt medlem av Medaljekomiteen etter Christian J. Simensen.

 • I samsvar med styrets forslag ble medlemskontingenten for 2022 halvert til kr 300 og kontingenten for 2023 satt til kr 500. 

 • Det forelå ikke andre forslag til saker på dagsordenen.

Medlemsmøte 
Nye mottakere av Schivemedaljen
Formannen i Medaljekomiteen, Kjetil Kvist, ga en bred oversikt over Schivemedaljens historiske bakgrunn og om de kriterier som gjelder for utdelingen av medaljen i hhv. sølv og bronse (gull er aldri utdelt ), og hvor mange medaljer som hittil er utdelt. 

Nye tildelinger av medaljen (i bronse) går i år til:
– Lars Lunde (for hefte om varianter på Oscar IIs mynter)
– Irvin Høyland (for artikler i NNF-Nytt)
– Matthias Engel (for artikler i NNF-Nytt)
Høyland fikk sin medalje utdelt under møtet, de to andre får den tilsendt i posten.

Salg av mynter og sedler etter tidligere NNF-medlem
Formannen orienterte om en samling som stammer fra Johannes Bøhn (1892-1948). Han ble medlem av foreningen i 1931 og frem til sin altfor tidlige død. Siden da har samlingen ligget i ro hos arvingene. Før sin død hadde Bøhn gitt klar beskjed om at hvis samlingen skulle selges, så skulle det skje med assistanse fra NNF. Samlingen inneholder litt av hvert uten noen form for spesialisering, men med noen litt bedre objekter innimellom. Fra april øker vi antallet objekter til 100 per auksjon, herav 25 fra Bøhn.

Foredrag om datering av mynter
Sverre Dyrhaug holdt foredrag om temaet: Datering av mynter, særlig etter kristen tradisjon. Når og hvor startet man med årstall? Hvorfor varte det lenge før det ble fast praksis over alt?
– Siden det er et bredt tema, valgte han å avgrense det slik: Datert mynt betyr mynt som er påført et årstall som følger en fast definert tidsregning og er forståelig for vanlige lesekyndige brukere. Selv om Sverre ønsket å fokusere på den kristne tradisjonen for myntdateringer, var det bare å erkjenne at den kristne springer direkte ut av islamsk tradisjon, og at man følgelig må gå veien om islamsk mynt. 

Hovedpunkter i foredraget var etter dette:
– Islamsk tradisjon for myntdatering, etter Hijra (AH)
– Formelen for å omregne AH-årstall til AD-årstall 
– Tidlig europeisk mynt etter islamsk tradisjon: Spania og Sicilia
– Korsfarermynter. En dramatisk kursendring år 1251
– Et tidlig dansk mysterium: Penningen av 1234
– Den første systematiske myntdatering: Rhinlandsområdet fra 1370-tallet, særlig Aachen
– Datering i ulike former: Romertall og arabertall i skiftende utgave
– Det virkelige gjennombruddet fra 1470-tallet – et Habsburgerfenomen?
– Også de skandinaviske land relativt tidlige: Sverige, Danmark og Norge
– Frankrike og England: Hvorfor tok det så lang tid før de begynte med datering?
– Litteratur og nettsteder om daterte mynter
– Daterte mynter som samlerområde

Temaet hadde tydeligvis bred interesse, og det var flere kommentarer og spørsmål. Foredragsholderen ble takket av med en flaske rødvin. 

Auksjon

På kveldens auksjon ble 69 av 75 objekter solgt for hammerslag kr. 11 485. 

Dette var siste runde med salg fra Schøyensamlingen. Objektene fra denne samlingen har vært fordelt på fire auksjoner, med totalt 137 objekter (inkludert lotter). Samlet omsetning, inkludert 15% kjøperprovisjon, ble kr 105.168.

Referenter: Sverre Dyrhaug 

Posted in Aktuelt fra NNF, Forside, Møtereferat | Leave a comment

Om Norsk Numismatisk Forening (NNF)

NNF er en forening for alle som er interessert i numismatikk, enten det er som samlere av mynter, sedler, medaljer eller generell pengehistorie. Som etablert i 1927 er vi den eldste forening i sitt slag i Norge. Vi er en interesseorganisasjon for samlere, vi er et møtested hvor du kan treffe likesinnede (møtekalender) og oppleve artige kåserier fra numismatikkens mangslungne verden og delta i auksjoner med varierende utbud (auksjonslister). Medlemsbladet Norsk Numismatisk Tidsskrift utkommer fire ganger i året og søker å dekke et bredest mulig spekter av interesse for samlere (NNT) og vi driver disse nettsidene som vi håper skal være interessant for samlere og andre som er interessert i numismatikk. (Medlemskap)

Posted in Uncategorized | Leave a comment