Meddelelser

MØTEPLAN

Maimøtet erstattes med åpent møte I forbindelse med NNUs møte I Oslo: Søndag 28. mai, kl. 10.00 I “Professorboligen” i Universitetshaven i sentrum: To temaer: “Middelaldermynt fra kirkefunn” Et nordisk pionérprosjekt. “Rival eller Alliert” Forholdet mellom museer, samlere og handlere. Betaling…

KJELL RUUD IN MEMORIAM

Æresmedlem i NNF, Kjell Ruud, gikk bort 27. desember 2014. 70 år gammelt sviktet hjertet. I sitt sivile liv var Kjell lærer, med historie som ett av sine fag, og det var kanskje nettopp som historieformidler vi kjenner ham. Han…