Foreningsnytt

MØTEPLAN

Maimøtet erstattes med åpent møte I forbindelse med NNUs møte I Oslo: Søndag 28. mai, kl. 10.00 I “Professorboligen” i Universitetshaven i sentrum: To temaer: “Middelaldermynt fra kirkefunn” Et nordisk pionérprosjekt. “Rival eller Alliert” Forholdet mellom museer, samlere og handlere. Betaling…

Kjell Andersen takker av

Før generalforsamlingen i februar meldte Kjell at han ikke lenger ville stå som formann, sykdom gjorde det vanskelig. Kjell Andersen har en lang tjeneste bak seg, selv om han ”bare” har vært formann de siste 8 år. Men lenge før…