INVITASJON TIL SOMMERMØTE TIRSDAG 12. JUNI 2018

Norsk Numismatisk Forening har gleden av å invitere til
sommermøte 12. juni 2018 på Grimsøya i Oslofjorden.

Grimsøya ligger ca. 30 minutter med båt fra Aker Brygge. Der har Ole Bjørn Fausa et prektig sommersted med rikelig plass som stilles til vår disposisjon. Vi satser på at alle medlemmer kan være med. Av hensyn til båtbestillinger er vi nødt til å kreve bindende forhåndspåmeldinger, se nedenfor.

Det tas ikke værforbehold, vi gjennomfører som planlagt selv om det skulle bli regn og vind! (Men det tror vi ikke det blir.) På Grimsøya har vi til disposisjon et romslig sommerhus og dertil et party-telt om nødvendig. Men blir det fint, slik vi tror, holder vi oss nok mest ute.

Det vil bli servert varm middag med vin, øl og mineralvann etter ønske. Noen servering av spiritus ut over dette tilbys ikke fra festkomiteen, men det er fritt å ha medbrakt for de som føler for det. Det vil ellers bli servert kaffe og kake.

Det legges opp til lagkonkurranse (med premier). Eventuelt program ut over dette vil komme senere, og vi tar imot alle gode innspill i den forbindelse.

Det er det selvsagt anledning for hver enkelt å ha med objekter eller litteratur for fremvisning, salg eller bytte. Ja, gjør gjerne det!

Og for ordens skyld: Med strandbeliggenhet er det god mulighet for et kveldsbad for de som ønsker det. Men vi må vel regne med at det kan bli friskt, datoen tatt i betraktning. Ektefeller og partnere kan også være med.

Bindende påmelding + betaling må være på plass senest 1. mai.
Påmelding kan skje muntlig i medlemsmøte eller på mail til Sverre Dyrhaug,
sverdy@online.no.
Betaling pr. person (som altså må skje i forkant) er kr. 250,-
som skal til NNFs bankkonto 0533 06 13752.
Vennligst merk med: «Sommermøte 2018».

Fremmøte: kl. 16.45 ved flytebrygga, Herbern, på Aker Brygge.
Vi fraktes ut med båttaxi. Hvis forholdene tillater det, får vi en liten sightseeing langs ruta.

Felles tilbakereise: kl. 23.00 fra Grimsøya og tilbake til Aker Brygge.

Individuell tilbakereise: For de som behøver å returnere tidligere, vil vi prøve å legge til rette for båttaxi fra Grimsøya til Snarøya. (Derfra går det buss til Oslo sentrum.)

Følg og lik! =)