Referat fra møte i NNF nr. 931, 27. februar 2018

Formannen ønsket 24 tilstedeværende velkommen, og minnet om at dette
februarmøtet markerte foreningens 91 år. Han var alene om å ha husket medaljene
som gjerne bæres på disse årsdagene, og forsamlingen bør muligens skjerpe seg på
dette punkt neste år!
Sverre Dyrhaug orienterte om årets sommermøte, som skal holdes 12. juni på
Grimsøya i Oslofjorden, der Ole Bjørn Fausa har sommersted. Alle medlemmer
ønskes velkommen. Skriftlig invitasjon ble utdelt, og legges også ut på foreningens
nettside.
Kveldens foredragsholder var Stein A. Evensen, som foredro om myter fremstilt på
romerske mynter. Romersk historie var – i likhet med den greske – full av myter som
ble hedret med gjengivelse på myntene, fortrinnsvis på deres reversside. Særlig rik
og vakker var denne uttrykksform i republikktiden. For å forstå meningsinnholdet i
disse bildene i dag, må vi søke tilbake til mytene.
Evensen tok oss med på en interessant og eksotisk reise som startet med historiene
om Romas grunnleggelse – om tvillingene Remus og Romulus og deres fødsel og
oppvekst hos en ulvinne. Derfra fortsatte vi inn i den tidlige kongetiden, der romere
og sabinere fant sammen under felles beskyttelse av skjold som dalte ned fra
himmelen. Vi møter månegudinnen Diana, krigsguden Mars og hesteofring ved
bredden av Tiber, før vi rykker nærmere keisertiden. Octavian (Augustus) lar
kometen som dukket opp over himmelen i samtidens virkelige verden, få symbolisere
Julius Cæsars (og derved også sin egen) guddommelighet. Nero lar seg selv avbilde
som den lyrespillende Apollon, mens Marcus Aurelius ber til Merkur om et regnskyll
som vil jage fienden på flukt. Mytereisen slutter, ganske naturlig, når en ny tro, og en
ny type symbolikk, vinner grunnen: Chiros-symbolet med «XP», egentlig KR for
Kristus. Men også nå lar begivenhetene seg knytte til en mytisk hendelse, nemlig det
syn Konstantin fikk kvelden før det avgjørende slaget – om å la soldatene male
seierssymbolet på skjoldene!
Evensen hadde lovet oss et utvalg av unike mynter, hvorav enkelte neppe var sett av
noen i forsamlingen tidligere, og dette viste seg å holde stikk! De fremviste
eksemplarene var dertil av fantastisk kvalitet. På spørsmål fra salen om det gjaldt
mynter fra egen samling, var svaret at her befant vi oss hinsides alt som kunne
anskaffes på en norsk professorgasje! Et meget interessant og morsomt foredrag ble
etterfulgt av en rad med spørsmål og kommentarer fra salen – før formannen
overbrakte en stor takk til Evensen med en sedvanlig god flaske rødvin!

Etter foredraget hører vi fra redaktøren, Olav Klingenberg, at han håper å få overtalt
Evensen til å lage en fast spalte i NNF-Nytt der romerske mytemynter presenteres en
for en. Det tror jeg alle lesere vil slutte seg til som en veldig god ide!
Kveldens auksjon innbrakte kr. 13.860. Av 50 loter var det om lag 15 det ikke ble gitt
bud på.

Sverre Dyrhaug

Følg og lik! =)