Referat fra medlemsmøte 30. oktober 2018 (nr. 937)

Tross snøslaps og trafikkaos hadde hele 30 funnet veien til kveldens NNF-møte. Det vitnet om stor interesse. På oktobermøtene har vi alltid et «Nordbø-foredrag» med antikk mynt som tema, og styret ønsket denne gang å anlegge et rendyrket samlerperspektiv. Derfor hadde vi bedt vår redaktør og tusenkunstner, Olav Klingenberg, foredra om: «Samle antikk mynt. Også for dem som ikke er millionærer». Eller «uten at det koster skjorta», som Olav valgte å kalle det.

Det ble en interessant forestilling, der Olav ga en bred oversikt over hovedlinjene innenfor gresk og romersk mynt. Mens han geleidet oss gjennom de enkelte periodene – godt hjulpet av masse flotte myntbilder – ble det gitt mange gode råd om hvor det kunne ligge muligheter for «rimelige kjøp». Og ikke minst: hvor det kunne ligge muligheter for «interessante serier» – eller mulige «røde tråder» for de som vil prøve å bygge seg opp en samling. Vi var også innom «må ha»-elementet: Samler man gresk, vil det gjerne føles som et «must» å ha en «athensk ugle». Men hvordan finner man et akseptabelt eksemplar av noe slikt til overkommelig pris? Og tilsvarende hvis man vil samle romersk og gjerne vil starte med en mynt fra hver av «de tolv keiserne»; Hva må man i så fall regne med å betale, og hvor finnes det gode markedet for en nybegynner på området?

To viktige håndbøker ble fremhevet: Hoover, Handbook of Greek coins (15 bind, alle er ennå ikke kommet) som antakelig vil omfatte 15 – 20.000 forskjellige mynter og Sear, Roman coins and their values (5 bind), som presenterer 21.669 varianter. Likevel er ingen av disse komplette. I standardverkene kan man selvsagt ikke finne oppdaterte priser, men de er viktige veivisere fordi de dokumenterer det relative prisnivået, altså de ulike typene imellom.

I forlengelsen av dette reflekterte vi over hva som avgjør prisen på en mynt. Særlig to kriterier står sentralt: kvalitet og sjeldenhet. Men Olav minnet om at kvaliteten på antikk mynt innebærer mer enn konserveringsgrad. Fordi myntene ble produsert en for en, må kvaliteten vurderes ut fra det enkelte eksemplars metallpreg og patina samt myntens sentreringsgrad (er hele motivet med?). Også sjeldenhet er et sammensatt kriterium, fordi det influeres av affeksjonsverdi. Hvis en mynt fremstår som attraktiv fordi den har et vakkert portrett, eller særlig høy relieff, eller at den lett lar seg relatere til velkjente historiske personer og hendelser, vil sjeldenhet kanskje fremstå som mindre viktig.

Rent generelt må vi erkjenne at gresk mynt koster. Har man lite budsjett til disposisjon, må man rett og slett starte med det billige. For romersk mynt forholder dette seg ganske annerledes. I romertiden ble det produsert mynt i så enorme mengder at det er fullt mulig å finne store, interessante samlerområder til ganske lave priser. Særlig gjelder dette koppermynter, der det finnes mulighet for å bygge seg interessante samlinger – f.eks. med utgangspunkt i regent, historiske begivenheter, gude- og mytemotiver, bygninger osv. osv. Her kan man også velge å konsentrere seg om provinsmynter som ble slått i gresktalende områder, samt Spania og deler av Nordafrika.

Foredraget ble avsluttet med følgende gode råd:

  • Trygg handel = mynthandel, auksjonshus.
  • Antikk mynt etterspørres over hele verden, og handlerne følger prisene på nettet. Forvent ikke å gjøre et kupp.
  • Tyrkia, Egypt og delvis Italia m.fl. har strenge eksportregler. Finner du en «billig» mynt på en basar eller et turiststed i disse landene, er mynten garantert falsk.
  • Tollvesenet passer på! Ved kjøp av mynt i utlandet bør man be om dokumentasjon for at den eksporteres.

Formannen takket Olav for et særdeles interessant foredrag – som føyer seg inn i en lang, lang rad av gode Klingenberg-presentasjoner gjennom årene, og som kommer i tillegg til alle gode artikler og alt nyhetsstoffet Olav jevnlig skjemmer oss bort med som foreningens redaktør. For alle sine gode bidrag ble Olav tildelt NNFs gullmerke, dvs. foreningens høyeste utmerkelse.

Også to andre styremedlemmer ble takket for god innsats. Jo Buvik og Sverre Dyrhaug ble begge tildelt NNFs «blå bånd».

Kveldens auksjon besto av 50 lot’er, fordelt likt på mynter og litteratur fra foreningens bibliotek, og innbrakte kr. 9.440.

Sverre Dyrhaug

Følg og lik! =)