Referat fra julemøte 14. desember 2018

Det ble avholdt julemøte 14. desember 2018 hjemme hos Christian Pedersen og hans kone Live, som enda en gang var generøse og stilte sitt romslige hus til rådighet for foreningen på denne måten. 31 deltakere, herav 9 ledsagere, hadde en kveld med god servering og hyggelig samvær. Som et lite nostalgisk innslag fikk vi fremvisning av et TV-program fra oktober 1964: den nordiske spørrekonkurransen «Terningen er kastet». Her deltok «Kvitt eller dobbelt-vinnere» fra hhv. Norge, Sverige, Danmark og Finland, og det norske laget besto av Carl Henrik Størmer og Kjell Hoftstad, i tillegg til forfatterinnen Zinken Hopp. Vi tillot oss 54 år senere å være litt stolte over at «gutta våre» scoret akkurat like bra uansett om de fikk spørsmål innen historie, sjøfart eller geografi. Innslaget passet godt i forhold til Carl Henriks foredrag på siste NNF-møte om hans samlerliv, men det var et skår i gleden at vi ikke rakk å holde visningen mens Kjell fortsatt var aktivt med oss. 

Det ble holdt en liten, men eksklusiv auksjon som innbrakte kr. 45.800. I særklasse det beste auksjonsresultatet i 2018!

Sverre Dyrhaug

Følg og lik! =)