Kjell Andersen takker av

Før generalforsamlingen i februar meldte Kjell at han ikke lenger ville stå som formann, sykdom gjorde det vanskelig.
Kjell Andersen har en lang tjeneste bak seg, selv om han ”bare” har vært formann de siste 8 år. Men lenge før den tid <siden?> har han vært foreningens revisor, foruten støttespillet for foreningen i juridiske og organisatoriske spørsmål. Før han kom til oss som formann, var han mange år i Oslo Numismatiske Forenings styre, også der som formann – han er faktisk den eneste som har vært formann i såvel ONF som NNF!
Jeg vil likevel fremheve hans meget vellykkede innsats, gjennom forhandlinger og lobbyvirksomhet for å få omsetning av mynter (og sedler) fritatt for merverdiavgift i 1983. I 1997 dukket så spøkelset opp igjen, Finansdepartementet ville gjeninnføre moms på mynt, i forbindelse med revisjon av momsreglene for antikviteter. Nok en gang klarte Kjell å overbevise myndighetene om det ukloke i en slik beslutning.
Høsten 2001 skulle det utarbeides nye forskrifter med forbud mot eksport av kulturminner, som også ville omfatte forbud mot eksport av mynt eldre enn 100 år uten forhåndstillatelse. Nok engang var Kjell i ilden og ytet en betydelig innsats – selv om mynter er kulturhistorie trenger man ikke hele opplaget for å minnes den enkelte mynt.
For 8 år siden var Kjell formann i valgkomiteen, og skulle finne en ny leder for foreningen etter Sven Sønsteby. Sven hadde stått i en mannsalder og ingen var villige til å tråkke i hans fotspor. Kjell som kjente foreningen godt, forsto at han måtte gå med på å påta seg vervet. Iallfall for en stund. Det ble åtte år. I denne tiden har han ledet NNF på en utmerket måte, med diplomatisk sans, vennlighet og godt humør. Han har vært en populær formann og nyter stor respekt, og særlig verdsatt hos våre ”menige” medlemmer har vært hans foredrag og ellers gode råd om hvorledes man skal deklarere mynter og tilsvarende samlerobjekter i selvangivelsen.

Nå som han trekker seg tilbake, vil jeg på vegne av medlemmene få uttrykke en stor takk for Kjells arbeid for norsk numismatikk og NNF gjennom en mannsalder – og fra styrekollegers side for et inspirerende samarbeid.

Carl Henrik Størmer

Følg og lik! =)