Referat fra medlemsmøte 28. mai 2019 (nr. 943)

Formannen ønsket de 25 tilstedeværende velkommen til det siste ordinære medlemsmøtet før sommeren. NNF vil også avholde et sommermøte 11. juni på Hvervenbukta. Det ble gitt oppdatert informasjon om dette arrangementet og mulighetene for fortsatt påmelding. Med sikte på dagens møte beklaget formannen at man for første gang på lenge måtte avlyse auksjonen fordi auksjonslisten ikke var klar i tide. Dette skyldtes en svikt i rutinene som styret nå vil ta initiativ for å forbedre. Kveldens auksjon ble utsatt til første medlemsmøte etter ferien, tirsdag 27. august.

Kveldens foredragsholder var Kjetil Kvist. Han hadde som tittel: «Keiser Commodus, en Trump for sin tid?» Commodus, som regjerte Romerriket 180-192 e. Kr., er av historikerne blitt oppfattet dels som sinnssyk, dels som en dyktig populist. Hva er riktig? Kjetil inviterte oss med på en vandring gjennom Commodus’ kaotiske tid – fra han som en umoden og uberegnelig nittenåring overtok som keiser etter faren, den høyt respekterte Marcus Aurelius, og til Commodus ble myrdet under uklare omstendigheter ved en nyttårsfeiring tolv år senere.

Vi fikk en forrykende start, der Kjetil viste innledningen til storfilmen Gladiator: Den berømte slagscenen der Marcus Aurelius opptrer som feltherre og de romerske styrkene viser sin uovervinnelige krigsteknikk, blant annet med tung bruk av flammekastere. Ifølge Kjetil den beste fremstilling av romersk krigskunst som noensinne er laget! Men hvordan kunne det ha seg at den forstandige Marcus Aurelius valgte en tikkende bombe som sønnen Commodus som etterfølger? Burde ikke faderen sett forvarsler om at den unge var personlig uskikket, og at hans styre kunne bli slutten for nesten to hundre år med gode keisere (Pax Romana) og starten på et hundreår med kaos og nedgang?

I løpet av sine tolv år ved makten klarte Commodus å legge seg ut med de aller fleste maktpersonene i Roma, ikke minst senatorene. Det var særlig de som måtte betale regningen for keiserens uhemmede pengebruk for å sikre byens befolkning kornforsyninger og gladiatorkamper – eller sirkus og brød som det har vært sagt. Commodus’ uforsonlige strid med den mektige storesøsteren Lucilla (som endte med at hun ble myrdet) er sagnomsust. Commodus fikk aldri selv oppleve heder som feltherre, og kompenserte kanskje dette med en umettelig appetitt for gladiatorkamper og gladiatorrollen overhodet. Ved å dyrke denne sikret han seg i det minste sympati blant soldatene. Mens andre derimot så med stigende avsky på keiserens opptreden. Ikke minst sjokkerte han ved å ta aktiv del i slakteriene, både av dyr og mennesker.

Hans stadig mer bisarre opptreden kom også til uttrykk gjennom mynter og medaljonger, der han gjorde stadig mer bruk av Hercules (tilsvarende den greske guden Herakles), helteguden som var kjent for sitt mot og sin kløkt og usedvanlige styrke. Etter hvert viste myntene en nesten total identifikasjon mellom keiseren og guden, som når Commodus ble avbildet med løveskinn og klubbe. Også i andre sammenhenger forbløffet han omgivelsene,
for eksempel når han presenterte sine planer om et nytt Roma, et «Commodia» der befolkningen skulle benevnes «commodianere».

Men så var spørsmålet: Var alt dette uttrykk for galskap, eller for et bevisst, keiserlig program? Kjetil tenderte mot det siste, og det var her Donald Trump kom inn, for det er lett å se flere likheter med dagens amerikanske president: Fortløpende skandaler, uopphørlige konflikter med makteliten, konspirasjoner og spekulasjoner om når han må gå av. Alt
sammen møtt av hovedpersonen selv med direkte henvendelser til folket, alltid med enkelt og forståelig budskap, og uten å bry seg synderlig om skillet mellom sant og usant.

Kjetil avsluttet med å spørre hva man må ut med hvis man ønsker å bygge opp en passende Commodus-samling. Forutsatt et rimelig krav til kvalitet mente han dette ville være fullt mulig innenfor en ramme av kr. 10.000. Det spennende foredraget ble etterfulgt av en rekke spørsmål og kommentarer, før Kjetil ble takket av med en sedvanlig god flaske rødvin.

Sverre Dyrhaug

Følg og lik! =)