MEDDELELSE TIL NNFs MEDLEMMER – UTSETTELSE AV MØTER PÅ UBESTEMT TID

Coronavirus-pandemien rammer dessverre alle virksomheter i samfunnet med ukjent varighet – også Norsk Numismatisk Forening.

I samråd med NNFs styre har jeg derfor besluttet å utsette all møtevirksomhet i NNFs regi på ubestemt tid. Dette vil også gjelde auksjoner og Generalforsamlingen.

Vi vil følge myndighetenes råd og bestemmelser.

Heldigvis vil våre nettsider og facebook-side være i aktivitet som vanlig, og vi tar gjerne imot forespørsler og vil kommunisere med medlemmene gjennom disse.

Norsk Numismatisk Tidsskrift vil komme ut etter planen.

Alle styremedlemmer, andre tillitsmenn samt undertegnede vil fortsette i våre verv frem til et nytt styre er valgt på NNFs Generalforsamling, når den kan holdes.

Følg med på NNF’s hjemmesider – norsknum.org.

Ta godt vare på dere selv i mellomtiden – hygg dere med myntsamlingen! Jeg har heldigvis flere meter med numismatisk og annen hyggelig litteratur å fordype meg i.

Både dypfryser vin- og barskap er velfylt, og jeg har nok pipetobakk for flere år fremover. Toalettpapir har jeg også!

På gjensyn!
Carl Henrik Størmer
Formann.

Følg og lik! =)
RSS
Få oppdateringer på E-Post
Facebook
Facebook
Twitter