Norsk Numismatisk Forening (NNF) inviterer til åpent møte/sammenkomst med foredrag

Grand Hotel fredag 4. september fra klokken 1700 til 2200

I forbindelse med Oslo Myntgalleris auksjonshelg 5-6 september 2020 har vi valgt å forskyve vårt augustmøte til fredag 4 september. Oslo Myntgalleri har vært svært imøtekommende til vårt initiativ, og holder møtelokale for oss på Grand Hotel. Der vil vi disponere møterom “Gerhardsen” i konferanseavdelingen fra klokken 17 til 22.

Foreløpig program

Visning av objekter til auksjonen hos OMG hele dagen

17:00–18:00 Dørene åpnes. Uformell mingling.
18:00
Hovedforedrag: “Christian VII og hans utmyntning” ved Guttorm Egge, NNF
18:45
Temaforedrag: “Frederik VI og stempelvarianter” ved Bernt Bertelsen, NNF
19:00
Temaforedrag: “Hvorfor samle middelaldermynter” ved Sverre Dyrhaug, NNF
19:15
Temaforedrag: “Trøndelag Numismatiske Forening 50 år i 2021” ved Stig Westerhus
19:30
Temaforedrag: “Ny bok om poletter og akkordmerker” ved Geir Sæther, Romsdal Myntforening
19:45
Temaforedrag: “Slabbing av mynter – svindel eller villedning?” ved Ragnar Kyllo, Romsdal Myntforening
20:00
Temaforedrag: “Antikke mynter” ved Kjetil Kvist, NNF
20:30 Åpen klubbauksjon med 75 objekter
22:00 Dørene stenges, og vi lader opp til morgendagens storauksjon


Følg og lik! =)