KJELL RUUD IN MEMORIAM

KJELL RUUD IN MEMORIAM

KJELL RUUD IN MEMORIAM

Æresmedlem i NNF, Kjell Ruud, gikk bort 27. desember 2014. 70 år gammelt sviktet hjertet.

I sitt sivile liv var Kjell lærer, med historie som ett av sine fag, og det var kanskje nettopp
som historieformidler vi kjenner ham. Han har holdt utallige foredrag i NNF og andre numismatiske fora, med ett spenn fra antikkens mynt til 2.verdenskrigs ekte og falske betalingsmidler, via engelsk renessanse, fransk revolusjon og Napoleon, samt tysk inflasjonsøkonomi – for å nevne noe. Bredden i emnevalget hadde sammenheng med hans mangslungne samlerinteresser.

Kjell kom inn i foreningen i 1962. Han var aldri i styret, men var i alle år en ”hjelper”, en som tro til når det trengtes. Hans mest formelle verv var som auksjonsforvalter fra 1980 til 2005, og nå igjen fra 2012. Han har vært formann ONF. Mange vil også huske ham som fast medarrangør ved tidligere Oslo Mynthandels auksjoner og messer fra 1980 til 2007, mannen med pokerfjeset bak computeren som skjulte alle forhåndsbudene. De som arbeidet sammen med ham visste at han var nøye, pliktoppfyllende – og – alltid til å stole på.
Han kunne ha et barskt ytre og knapp uttrykksform, men bak dette skjulte det seg meget humor og tørrvittige bemerkninger.

Han kunne mer enn mynt, sportsinteressert (med samling av autografer herfra som ”sidehobby”) han kunne trylle, og har vært aktiv i curling. Men i NNF vil vi huske ham som mannen med enorm numismatisk kunnskap, ikke bare om myntene – men personene og historiene bak disse. Og myntens kjøpekraft kunne være like viktig som portrettet på adversen.

Vi minnes Kjell med stor takknemlighet for at han ville dele sin kunnskap og arbeidskapasitet med oss. Våre tanker går til hans kone Berit og datter Lene.

For Norsk Numismatisk Forening
Carl Henrik Størmer

Følg og lik! =)