TYSK TERRORLOV KAN RAMME SAMLERE!

Det tyske Bundestag skal i høst vurdere et nytt lovforsalg som har til formål å vanskeliggjøre IS’ og Talibans salg av ”hedenske” antikviteter som finansieringskilde. Et godt formål, men helliger målet middelet?
Loven vil forby salg av antikviteter (mer enn 100 år gamle) når verdien overstigere EUR 2.500, eller EUR 100 hvis objektet har ”arkeologisk opprinnelse” (les mynter!) – dersom selger ikke kan  dokumentere proveniens 20 år tilbake i tid. Bevisbyrden for proveniens hviler på eier/selger.

Omvendt bevisbyrde og tilbakevirkende kraft la vi i Norge bak oss i 1814. Angår dette oss? JA! Tysk lovgivning smitter gjerne til EU, og derfra fort til oss. Blir forslaget lov, vil ingen mynthandler røre en mynt hvis eier ikke kan gi overbevisende dokumentasjon på myntens liv gjennom de siste 20 år.

Kan du gjøre noe med dette? JA. Du har kanskje fått melding fra utenlandske mynthandlere med oppfordring til å underskrive en petisjon. Om ikke, finner du petisjonen på Ursula Kampmanns nettside: coinsweekly.com

Kommer det 120.000 underskrifter er Bundestag lovmessig forpliktet til å vurdere protesten. I skrivende stund har det bare kommet ca 20.000 , og fristen utløper 1. september. Din underskrift kan avgjøre!

Vi har sans for terrorbekjempelse, men det må skje målrettet, og ikke med midler som er i strid med alminnelig rettsfølelse.

OEK.

Følg og lik! =)