Auksjon August 2017

Medlemmer kan sende skriftlige bud til gunnar@oslomyntgalleri.no. Bud må være innsendt senest dagen før auksjonen.


AUKSJON N.N.F. – Tirsdag 29. August 2017
Lot. Beskrivelse Utrop Hammerslag
1 Alfred Benzon: «Efterladte Møntsamling 1-5». (København 1888). Innbundet. Løs rygg 300
2 Herbert A. Cahn: «Die Münzen der Sizilischen Stadt Naxos». Heftet 300
3 Sir A. Cunningham: «Coins of Mediæval». (Varanasi 1967). Innbundet 50
4 Clive Foss: «Roman Historical Coins» (London 1990). Innbundet 100
5 Georg Galster: «Danske og Norske Medailler og Jetons». (København 1936) Innbundet 2000
6 Emil Glückstadt: «Mønt- og Medaillesamling». (København 1924). Innbundet 400
7 J.P.B. Grimsgaard: «Norske Mynter og Medailler». (København 1889). Innbundet. Defekt 500
8 Joh. G. Guildal: «Samling af Danske Mønter og Pengesedler». (København 1920). Innbundet 1000
9 C. A. Holmboe: «Guldmynter og Guldbracteater fra Oldtiden». (Christiania 1859). Heftet 100
10 Generalmajor v. Kreber: «Mynt- og Medaillesamling». (København 1841). Del.l. Innbundet 1000
11 H. H. Lynge: « Efterladte Samling etc.». (KØbenhavn 1899). Innbundet, men løs rygg 300
12 Edgar J. Mandel: «Cast Coinage of Korea». (Racine 1972). Innbundet 50
13 Harold Mattingly: «Roman Coins». (London 1928). Innbundet 300
14 Axel Nielsen: «Specier— Kroner— Kurant». København 1919. Innbundet 300
15 Norsk Numismatisk Forening: «Myntsamlernytt 1932-1946». Innbundet i 3 bind. Meget sjeldent, med mye interessant lesestoff 8000
16 Richard Plant: «Arabic coins and how to read them». (London 1973). Innbundet 50
17 M. J. Price & B. L. Trell: «Coins and their cities» (London 1977). Innbundet 100
18 V. Ragoczy: «Fortegnelse over udvalgte Mønter og Medailler». (København 1959 og 1961). Innbundet i ett bind 300
19 R. Ratto: «Monnaies Byzantines». (Amsterdam 1959). Innbundet 200
20 O. Rygh: «Norske Myntfund fra det niende Aarhundrede». (1876). Innbundet 100
21 Bjørn R. Rønning: «Norges Mynter 1628-1873». (Universitetsforlaget 1971). Innbundet 200
22 Bjørn R. Rønning: «Norges Mynter og Pengesedler etter 1874». (Universitetsforlaget 1972) 200
23 C. l. Schive: «Om et lidet Fund af Mynter fra 1 Ite Aarhundrede fra Stange paa Hedemarken». (Christiania 1873). Innbundet 200
24 C. l. Schive: «Om forholdet i Middelalderen mellom den norske Mark Sølv». (Christiania 1876). Innbundet 100
25 Sotheby•s: “Catalogue of The Bruun Collection of Coins. Part 1, British, Saxon and English”. (London 1925). Innbundet 300
26 S. W. Stevenson: “A dictionary of Roman coins”. (London 1964). Innbundet 100
27 C. H. V. Sutherland: «Coinage in Roman Imperial Policy 31 B.C. — A.D. 68» ( London 1951). Innbundet 100
28 E. A. Sydenham: «The Roman Republican Coinage». (London 1952). Innbundet 300
29 Rudi Thomsen: «Oldtidens Penge». (Århus 1994). Innbundet 100
30 J. Wilcke: «Christian IVs Møntpolitikk». (København 1919). Innbundet 200
31 J. Wilcke: «Møntvesenet under Christian IV og Frederik Ill i tidsrummet 1625-1670. (København 1924). Innbundet 200
32 J. Wilcke: «Specie-, Kurant- og Rigsbankdaler 1788-1845». (KØbenhavn 1929). Innbundet 200
33 4 bøker om antikke mynter 200
34 4 bøker om greske mynter 200
35 Lot 3 stk. auksjonskataloger; Bjørnstad 1934, Broge 1938 og Wellmann 1939. Heftet 200
36 Hornungs Møntauktioner; 11 stk. ikke komplett 50
37 Adolph Hess, Frankfurt og Luzern; lot 8 stk. auksjonskataloger 1931-1937 100
38 Ott Helbing; lot 5 stk. auksjonskataloger 1903-1939 samt 1 stk. Meuss 1941 100
39 R. S. Yeoman: «A catalog of Modern World Coins» Vol. 7, 8 og 9 50
40 2 bøker om spanske mynter 50