Auksjon – August 2018

Medlemmer kan sende skriftlige bud til gunnar@oslomyntgalleri.no. Bud må være innsendt senest dagen før auksjonen.


AUKSJON N.N.F. – Tirsdag 22. August 2018

OBJEKTENE KAN SEES I OSLO MYNTGALLERIES LOKALER MANDAG 27.AUGUST 11.00-16.00. ELLER ETTER NÆRMERE AVTALE. OBJEKTENE KAN HENTES SAMME STED INNEN 14 DAGER.

LITTERATUR FRA NORSK NUMISMATISK FORENING DEL 2

Lot. Beskrivelse Utrop Hammerslag
1 American Numismatic Association: «The Numismatist». Innbundne årganger 1928, 1929, 1930, 1931, 1935, 1936, 1937, 1938 1939 100  
2 Seaby: Roman Coins, Roman Silver Coins og Byzantine coins. I alt 12 bind 100  
3 H. H. Schou: «Beskrivelse af Danske og Norske Mønter etc». København 1926. Innbundet 500  
4 Den Kongelige Norske Sankt Olavs Orden 1847-1947. Oslo 1947. Innbundet 200  
5 H. F. Grandjean:»De Kongelige Danske Ridderordener». København 1893. Innbundet 100  
6 Gustaf Grüner:» Myntmester Peter Grüner og hans efterkommere ca.1585-1936″. Signert av forfatteren og Rolf Falck-Muus. Heftet. Oslo 1936 500  
7 Kenneth E. Smith: «Catalogue of World Transportation Tokens and Passes. Except North America». First Edition 1967. Innbundet 100  
8 G. W. Kienast: «The Medals of Karl Goetz». Cleveland. 1967. Innbundet 300  
9 Ahlström, Brekke & Hemmingsson: «Norges Mynter». Stockholm 1976. Signert til Norsk Numismatisk Forening av Bjarne Ahlström 500  
10 Ahlström. Almer & Hemmingsson: «Sveriges Mynt 1521-1977». Stockholm 1976. Signert til Norsk Numismatisk Forening av Bjarne Ahlström 500  
11 Holger Hede: «Danmarks og Norges Mønter 1541-1814-1963». København 1964. Spesialinnbundet og signert til Norsk Numismatisk Forening av Holger Hede 600  
12 C. I. Schive: «Norges Mynter i Middelalderen». Christiania 1865. Innbundet 3  
13 Georg Galster: «Unionstidens udmøntninger». København 1972 100  
14 Spink & Son: «Numismatic Circular». Innbundne årganger 1919-20, 1921, 1922, 1923, 1925, 1926 og 1927 200  
15 Fredrik Schjøth: «Chinese Currency». Iola 1965 300  
16 John S. Davenport: «German Church and City talers 1600-1700». Galesburg 1967 150  
17 John S. Davenport: «German talers 1700-1800». Galesburg 1965 150  
18 J. G. Milne: Catalogue of Alexandrian Coins». Oxford 1971 200  
19 P. D. Whitting: «Byzantine Coins». London. 1973 100  
20 Hugh Goodacre: «A Handbook of the Coinage of the Byzantine Empire». London 1967 100  
21 R. Ratto: «Monnaies Byzantines». Amsterdam 1959 150  
22 Bror Emil Hildebrand: «Minnespenningar öfver Enskilda Svenska Män och Qvinnor»: Stockholm 1860. Innbundet 100  
23 N. Rygg: «Norges Banks Historie». Bind 1 og 2. Oslo 1918 og 1954. Den første signert Bredo Morgenstierne 200  
24 Lagerqvist & Nathorst-Böös: «Mynt och Medaljer». Stockholm 1960 50  
25 William Smith: Classical Dictionary etc.». London 1972 100  
26 Ole Devegge`s Mynt- og Medaillesamling del 1. København 1851. Innbundet. Signert av Schive og Morgenstierne 200  
27 Ole Devegge`s Mynt- og Medaillesamling del II. København 1867. Innbundet 200  
28 Ole Devegge`s Mynt- og Medaillesamling del III. København 1866. Innbundet. Signert av Bjørnstad 200  
29 Georg Friderich Timms Mynt- og Medaillesamling 1.deel. København 1831. Innbundet. Signert av Bredo Morgenstierne 500  
30 Georg Friderich Timms Mynt- og Medaillesamling 3. deel. København 1834. Innbundet. Signert av Schive og Bredo Morgenstierne 200