Aktuelt fra NFF

image_pdfimage_print

ÅRSBERETNING FOR 2016

image_pdfimage_print

Årsberetningen for 2016 er nå klar. Du finner denne her: Norsk Numismatisk Forenings Årsberetning 2016

Vi ønsker samtidig å påminne om at det den 28 mars vil bli avholdt generalforsamlingen i våre nye møtelokaler i Olav Vs gt 5, i Oslo.

 

 

Postet i Aktuelt fra NNF, Forside | Legg til kommentar

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I NNF

image_pdfimage_print

Oslo, 19. januar 2017

Til medlemmene

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I NNF

Innkalling til generalforsamling i Norsk Numismatisk Forening tirsdag 28. mars 2117, kl. 19:00 i auditoriet i 1. etasje hos SpareBank 1 Markets, Olav Vs gt. 5 (Wilhelmsenbygget) 0161 Oslo.

Generalforsamlingen settes med følgende dagsorden:

 1. Valg av møteleder.
 2. Valg av referent.
 3. Årsberetning.
 4. Regnskap.
 5. Valg av styremedlemmer. Følgende tillitsmenn er på valg:
  1. Nestformann og styremedlem, Gunnar Thesen.
  2. Styremedlem Christian Pedersen har frasagt seg gjenvalg, og valgkomitéen vil fremme forslag om nytt styremedlem.
 6. Valg av revisor for ett år, Rune Rysstad er på valg.
 7. Valgkomité. Valgkomitéen består nå av Guttorm Egge, Sverre Dyrhaug og Bernt Bertelsen. Guttorm Egge og Bernt Bertelsen er på valg.
 8. Fastsettelse av kontingent for 2018. Styret foreslår uendret kontingent kr. 500.
 9. Forslag om nytt æresmedlem i NNF
 10. Eventuelle andre innkomne forslag.

Det vil etter generalforsamlingen bli avholdt vanlig medlemsmøte med auksjon.

Styret

Postet i Aktuelt fra NNF, Forside | Merket med | Legg til kommentar

Første Møte i 2017

image_pdfimage_print

Årets første møte – tirsdag 31.januar blir med Bernt Bertelsen, som skal fortelle om forfalskninger av norsk skilliingsmynt i dansketiden.

NB! Møtet avholdes på vårt nye møtested i Olav Vs gt. 5 (Wilhelmsenbygget)

Postet i Aktuelt fra NNF, Forside | Legg til kommentar

NYTT MØTESTED OG NYE MØTETIDER

image_pdfimage_print

Fra og med januar blir vårt nye møtested:

Olav Vs gt. 5 (Wilhelmsenbygget)

Vi blir naboer til Nobels Fredsenter (gamle ”Vestbanen)og det nye Nasjonalmuseet.
Kort avstand fra buss, trikk og T-bane, nær parkeringshusene i Vika. Det er samme sted Numisma har holdt auksjoner.
Her håper vi å gjøre noe nytt: vi åpner kl. 18.00 og inviterer medlemmer å ta med seg mynt de vil vise frem, bytte eller selge. Vi vil m.a.o. gjøre de nye lokalene til et sted for medlemmenes ”mingling”. Foredrgene vil gå av stabelen kl. 19:00, med evetuell auksjon etterpå.

Det er lov å være gjest, det er lov å ta med seg gjest.

Postet i Aktuelt fra NNF, Forside-topp | Legg til kommentar

ÅRETS JULEMØTE

image_pdfimage_print

Holdes hjemme hos Christian Pedersen i Ekelyveien 7c på Ris (T-bane linje 1) kl. 18.00 den 13 desember.
Mange vil huske tidligere julemøter her, i Christians private museum
som preges av hans interesser: 2. Verdenskrig og jakt på store dyr. Han lover spennende mat (ny leverandør i år) og leskende drikk.

Dessuten, en overraskelsesauksjon: Noen styremedlemmer har donert mynt til auksjon. Ikke mange, men høy kvalitet!
Auksjonslisten finner du her!

Påmelding til gunnar@oslomyntgalleri.no eller på medlemsmøtene i oktober og november.
Prisen blir kr. 500, som omfatter mat OG drikke.

Postet i Aktuelt fra NNF | Legg til kommentar

NORBØFOREDRAGET 25. OKTOBER

image_pdfimage_print

steinevenmage0011

Stein A. Evensen fordrar om: ”Mynter med motiv fra Marsmarken i
ordtidens Roma”.
Mange mynter fra det gamle Roma heter sitt reversmotiv utenfor Forum Romanum. De kan fortelle om hvordan Roma brukte Marsmarken før og under tidlig keisertid. Eksempler er fester, valg, samlingspunkt for militære feiringer (som triumfer) og begravelsesområde. Senere fulgt opp med demonstrasjoner over Romas makt og rikdom gjennom prangende bygg.

Postet i Aktuelt fra NNF | Legg til kommentar

Norsk Numismatisk Forenings årsberetning 2015

image_pdfimage_print

Norsk Numismatisk Forenings årsberetning 2015

Norsk Numismatisk Forening hadde pr. 1. januar 2016 245 medlemmer, hvorav 1 æresmedlem, 21 livsvarige medlemmer, 5 foreninger med status som
enkeltmedlemmer, 8 offentlige institusjoner, 5 utenlandske medlemmer og 4
korresponderende medlemmer. 219 medlemmer var registrert som årlig betalende. Det
ble i 2015 avholdt 9 ordinære møter, samt sommermøte og julemøte. Ordinære møter
ble avholdt i Håndverkeren Kurs- og Konferansesenter i Rosenkrantz gate 7 (på
hjørnet av Kristian IV’s gate), 0159 Oslo. Sommermøtet ble avholdt på
Festningsrestauranten i Myntgaten 9 i Oslo, den 9. juni. Julemøtet ble avholdt i
Håndverkeren Kurs- og Konferansesenter den 8. desember.

Generalforsamlingen ble avholdt den 24. februar 2015. Guttorm Egge ble valgt til
møteleder og Christian Pedersen til referent. Foreningens regnskap for 2013 viste
driftsinntekter på kr.212.326,25 pluss renteinntekter på kr. 18.340,129,76 som med driftskostnader på kr.170.231,27 ga et netto overskudd på kr.60.435,79. Av dette utgjorde kr. 59.000 inntekt ved salg av mottatte mynter som gave. Det er gledelig å registrere økning i antall medlemmer (17). Følgende tillitsmenn ble valgt for 2015-2016:

Gunnar Thesen ble gjenvalgt som styremedlem for 2 år
Christian Pedersen ble gjenvalgt som styremedlem for 2 år.
Jo Buvik ble valgt som styremedlem for 2 år.
Kasserer Arild Moen Pedersen og styremedlemmene Arne Riise og Per Olav Engeset ble gjenvalgt for 2 år.
Styremedlemmene Arne Riise, Olav E. Klingenberg og Kasserer Arild Moen Pedersen var ikke på valg.
Rune Rysstad ble gjenvalgt som revisor for ett år.
Valgkomitéens medlem Guttorm Egge ble gjenvalgt for 2 år
Som nytt medlem i valgkomitéen ble Bernt Bertelsen valgt for 2 år.
Valgkomitéens medlem Sverre Dyrhaug var ikke på valg.
Årskontingenten for 2016 ble vedtatt uendret til 500 kr.
Det ble vedtatt endringer i NNF’s statutter som gjør håndteringen av medlemssøknader betydelig smidigere.

Foreningen har hatt følgende foredragsholdere i 2015:
27. januar Christian Simensen med ”Kong Sigurd Jorsalfares reise til Miklagard
1108-1112.
24. mars Stein L. Meyer med ”Vesta-templer i Roma”
28. april Bernt Bertelsen med ”Stempelvarianter på Frederik 6’s kobberskillinger”
26. mai Finn Erhard Johannessen: ”Den franke revolusjons medaljer
25.august Stein A. Evensen med ”De mystiske nomemyntene fra Egypt”
29.september Olav E. Klingenberg med: ”Bysants – riket som Vesten ville overse”
27.oktober Rolf Sandström med årets Nordbøforelesning: “Antik mynt – nogra
problemområden”
24. november Bjørn Deberitz med ”Skatten fra La Concepciòn.

I løpet av 2014 er følgende medaljer og hederstegn tildelt:
Bjørnstadmedaljen i bronse til Rolf Sandström..

Styret har i 2015 særlig fokusert på opprydding i NNFs medlemsregister, og en mer
tidsmessig kontigentinnkrevning. NNT er utkommet med 4 hefter, hvorav ett
dobbeltnummer og ett ”Småskrift” (Nr. 19). Michaels Märchers ”Embetsbreve til
møntmesteren på Kongsberg 1773-2780”. Utgivelsen ble muliggjort med bidrag fra
firma Strøm & Gundersen AS. Styret vektlegger også å bringe foredrag av kvalitet og
bredde. Når det likevel ble tre foredrag om antikk mynt i høstsemeteret skyldes dette
sykdomsforfall hos oppsatt foredragsholder.

Styret takker Kjetil Kvist som drifter foreningens facebook-sider, og Tommy
Indregaard som står for teknisk drift av hjemmesidene.

Det begynner å bli svært vanskelig å skaffe objekter til NNF’s auksjoner, og styret har
både muntlig og skriftlig bedt medlemmene å levere inn objekter. Et lyspunkt er at
Leif Nygaard har overtatt som auksjonsforvalter, et verv som han skjøtter på en svært
god måte.

Styret har i 2015 utnevnt Frank Pedersen, Michael Märcher og Sven Aagaard, alle
Danmark, til ”korresponderende medlemmer” for deres innsats for numismatikken.
Alle har gitt betydelige bidrag til numismatisk litteratur, og styret setter særlig pris på
at noe av dette publiseres gjennom NNT.

Vårt trofaste æresmedlem Olav Sommer gikk bort den 25. april. Dermed hadde vi
mistet 2 av våre æresmedlemmer i løpet av kort tid. Et følbart tap for norsk
numismatikk Vårt æresmedlem Kjell Ruud gikk bort 27. desember i 2014.

Oslo, den 6. januar 2016

Carl Henrik Størmer Gunnar Thesen Arild Moen Pedersen.
Arne Riise Christian Pedersen Olav E. Klingenberg Gunnar Thesen
Jo Buvik

NNF Årsregnskap 2015

Postet i Aktuelt fra NNF | Legg til kommentar

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I NNF

image_pdfimage_print

Innkalling til generalforsamling i Norsk Numismatisk Forening tirsdag 29. mars 2116,
kl. 19:00 i Håndverkeren Kurs- og Konferansesenter, Rosenkrantz gate 7 (på hjørnet av Kristian IV’s gate), 0159 Oslo.

Generalforsamlingen settes med følgende dagsorden:

 1. Valg av møteleder.
 2. Valg av referent.
 3. Årsberetning.
 4. Regnskap.
 5. Valg av styremedlemmer. Følgende tillitsmenn er på valg:
  1. Formannen, Carl Henrik Størmer
  2. Styremedlemmene Arne Riise, Olav Klingenberg og kasserer Arild Moen Pedersen.
 6. Valg av revisor for ett år, Rune Rysstad er på valg.
 7. Valgkomité. Valgkomiteen består nå av Guttorm Egge, Sverre Dyrhaug og Bernt Bertelsen. Sverre Dyrhaug er på valg.
 8. Fastsettelse av kontingent for 2016. Styret foreslår uendret kontingent kr. 500.
 9. Utnevnelse av æresmedlem i NNF
 10. Eventuelle innkomne forslag.

 

Det vil etter generalforsamlingen bli avholdt vanlig medlemsmøte med auksjon.

Styret

Postet i Aktuelt fra NNF | Legg til kommentar

Olav E. Klingenberg: ”Damene fra Syrakus”

image_pdfimage_print

Vi har glenden av å kunne tilgjengeligjøre foiler fra desembermøtet: Olav E. Klingenberg: ”Damene fra Syrakus”.

Foredraget finner du her!

Postet i Aktuelt fra NNF, Forside | Legg til kommentar

Julemøte

image_pdfimage_print

Julemøtet avholdes på Håndverkeren 8. Desember, som vanlig med godt spise. Det blir ingen auksjon denne gang, men Gunnar Thesen vil fortelle om spennende mynter hentet hjem til Norge i høst, særlig om den unike speciedaleren som ble solgt hos BR i november. Olav E. Klingenberg holder et kort kåseri om “Damene fra Syrakus” hvor gudinnen Arethusa ble vist med mange spenstige hårfasonger over en hundreårsperiode.
Påmelding til gunnar@oslomyntgalleri, eller på møtet 24.november. Middagen vil være subsidiert, kuvertpris ennå ikke fastsatt.

Damene fra Syrakus
Damene fra Syrakus

Postet i Aktuelt fra NNF, Forside | Legg til kommentar