Auksjon – Tirsdag 25. Mai 2021

Medlemmer kan sende skriftlige bud til arild@oslomyntgalleri.no. Bud må være innsendt senest dagen før auksjonen.AUKSJON N.N.F. – Tirsdag 25. Mai 2021
Lot. Sted Regent etc. Type Ref. Kval. Utrop Hammerslag
1a 1b
1 Norge Christian VI, 24 skilling 1739. Ripe på revers. S.1   NMD 10 1+ 900  
2a 2b
2 Norge Oscar II, 2 kroner 1890   NM 21 1 800  
3a 3b
3 Norge Oscar II, 2 kroner 1893. Riper og kantskader   NM 23 1/1- 400  
4a 4b
4 Norge Haakon VII, 2 kroner 1908   NM 6 1 250  
5a 5b
5 Norge Haakon VII, 2 kroner 1910   NM 7 1 400  
6a 6b
6 Norge Haakon VII, 2 kroner 1910   NM 7 1 400  
7a 7b
7 Norge Lot 2 stk. 2 kroner 1906 og 1914 jubileum   NM 3 og 11 01 500  
8a 8b
8 Norge Lot 2 stk. 2 kroner 1906 og 1914 jubileum   NM 3 og 11 01 500  
9a 9b
9 Norge Lot 2 stk. 2 kroner 1906 og 1914 jubileum   NM 3 og 11 01 500  
10a 10b
10 Norge Lot 4 stk. 2 kroner 1914, 1915, 1916 og 1917   NM 10,12,13,14 1 og 1/1+ 600  
11a 11b
11 Norge Lot 4 stk. 2 kroner 1914, 1915, 1916 og 1917   NM 10,12,13,14 1 og 1/1+ 600  
12a 12b
12 Norge Oscar II, 1 krone 1877   NM 31 1 200  
13a 13b
13 Norge Oscar II, 1 krone 1877 (5 stk.)   NM 31 1- 500  
14a 14b
14 Norge Oscar II, 1 krone 1879. Små kantskader   NM 33 1- 400  
15a 15b
15 Norge Oscar II, 1 krone 1881. Liten kantskade   NM 34 1/1- 600  
16a 16b
16 Norge Oscar II, 1 krone 1890 og 1892   NM 40 og 41 1/1- 700  
17a 17b
17 Norge Oscar II, 1 krone 1890 og 1892   NM 40 og 41 1/1- 700  
18a 18b
18 Norge Haakon VII, 1 krone 1912   NM 17 1+ 400  
19a 19b
19 Norge Haakon VII, 1 krone 1912   NM 17 1 200  
20a 20b
20 Norge Haakon VII, 1 krone 1913   NM 18 1+ 300  
21a 21b
21 Norge Haakon VII, Lot 4 stk. 1 krone 1908, 1912, 1913 og 1914   NM 15B,17,18,19 1 til 1+ 600  
22a 22b
22 Norge Haakon VII, Lot 4 stk. 1 krone 1908, 1912, 1913 og 1914   NM 15B,17,18,19 1 til 1+ 600  
23a 23b
23 Norge Haakon VII, lot 4 stk. 1 krone 1914, 1915, 1916 og 1917   NM 19-22 1 til 1+ 400  
24a 24b
24 Norge Haakon VII, lot 4 stk. 1 krone 1914, 1915, 1916 og 1917   NM 19-22 1 til 1+ 400  
25a 25b
25 Norge Haakon VII, lot 4 stk. 1 krone 1914, 1915, 1916 og 1917   NM 19-22 1 til 1+ 400  
26a 26b
26 Norge Haakon VII, 1 krone 1915   NM 20 01 300  
27a 27b
27 Norge Oscar II, 50 øre 1888   NM 56 1- 600  
28a 28b
28 Norge Lot 7 stk. 50 øre 1889, 1895, 1900, 1901 (3) og 1902     1 til 1- 1 500  
29a 29b
29 Norge Lot 7 stk. 50 øre 1889, 1891, 1899, 1901 (3) og 1902     1 til 1- 1 500  
30a 30b
30 Norge Oscar II, 50 øre 1900   NM 65 1+ 600  
31a 31b
31 Norge Lot 4 stk. 50 øre 1909, 1911, 1912 og 1913   NM 42-45 1 900  
32a 32b
32 Norge Lot 3 stk. 50 øre 1909, 1911 og 1912   NM 42-44 1 700  
33a 33b
33 Norge Lot 3 stk. 50 øre 1911 og 1912 (3)   NM 43 og 44 1 800  
34a 34b
34 Norge Lot 19 stk. 50 ører 1914, 1916 (2), 1918 (8) og 1919 (8)   NM 46,48,49,50 VK 600  
35a 35b
35 Norge Lot 7 stk. 25 ører 1876, 1901 (4) og 1902 (2)   NM 69,74,75 1 til 1- 450  
36a 36b
36 Norge Lot 9 stk. 25 ører 1909, 1911, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917,
1918 og 1919
    VK 600  
37a 37b
37 Norge Lot 9 stk. 25 ører 1909, 1911, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917,
1918 og 1919
    VK 600  
38a 38b
38 Norge Lot 5 stk. 25 øre 1921 u/h (2), 1922 u/h (2) og 1912 u/h     1 til 1+ 500  
39a 39b
39 Norge Oscar II, 10 øre/3 skilling 1874   NM 77 01 450  
40a 40b
40 Norge Oscar II, 10 øre/3 skilling 1874   NM 77 01 450  
41a 41b
41 Norge Oscar II, 10 øre/3 skilling 1874   NM 77 1+/01 300  
42a 42b
42 Norge Oscar II, 10 øre/3 skilling 1874   NM 77 1+ 200  
43a 43b
43 Norge Lot 8 stk. 10 øre/3 skilling 1874 og 1875, 10 øre 1876, 1878,
1890, 1898, 1901 og 1903
    VK 500  
44a 44b
44 Norge Lot 13 stk. 10 øre 1913 (2), 1915, 1916, 1917 (6), 1919, 1921
og 1923
    VK 300  
45a 45b
45 Dansk Vestindien Frederik VI 2 skilling 1837 Hede 12 01 250  
46a 46b
46 Grønland Kryolith, 10 øre 1922   S.4.1 1+ 200  
47a 47b
47 Grønland Grønlandsk Minedrift, 100-, 25- og 10 øre 1911   S.5.1-2-3 1+ til 01 400  
48a 48b
48 Grønland Grønlandsk Minedrift, 100 øre 1911   S.5.3 1+ 150  
49a 49b
49 Grønland Thule, Kap York, 500-, 100-, 25 og 5 øre 1910   S.6.1-4 1+ til 01 250  
50a 50b
50 Trankebar Christian VI, 1 kas 1732. Filespor   S.51 1 100  
51a 51b
51 Trankebar Frederik V, 1 royalin 1765   S.68 1+ 1 500  
52a 52b
52 Trankebar Christian VII, 2 royaliner 1780   S.83.1 1/1+ 400  
53a 53b
53 Island 5 kronur 1930. Alltinget 1000 år   S.101 01 500  
54a 54b
54 Island 2 kronur 1930. Alltinget 1000 år   S.100 01 250  
55a 55b
55 Medaljer Norge Innvielsen av Nationaltheatret 1899. Sølv. 31 mm   S.& H.181 1+ 200  
56a 56b
56 Medaljer Norge Buskerud Mandssangerforbund 1916. Forgylt bronse med hempe. 31
mm
  S.& H.418 01 200  
57a 57b
57 Medaljer Norge Kongsberg 300 år 1924. Sølv. 31 mm   S.& H.470 01 150  
58a 58b
58 Medaljer Norge Haakon VII 50 års regjering 1955. Rui. Sølv. 40 mm   TZT.139b 01 150  
59a 59b
59 Medaljer Norge Olav V 60 år 1963. Rui. Sølv. 40 mm   TZT.165b 01 150  
60a 60b
60 Medaljer Norge Bjørnstadmedaljen 1977. Rui. Sølv. 40 mm   TZT.277a 0 150