Meddelelser

image_pdfimage_print

MØTEPLAN

image_pdfimage_print

Maimøtet erstattes med åpent møte I forbindelse med NNUs møte I Oslo:
Søndag 28. mai, kl. 10.00 I “Professorboligen” i Universitetshaven i sentrum:
To temaer: “Middelaldermynt fra kirkefunn” Et nordisk pionérprosjekt. “Rival eller Alliert” Forholdet mellom museer, samlere og handlere.
Betaling for lunsj, kr. 100 betales ved inngangen.

Sommermøtet i juni må vi dessverre avlyse.

F.o.m. august er det normalt igjen.

Postet i Foreningsnytt, Forside, Meddelelser | Legg til kommentar

KJELL RUUD IN MEMORIAM

image_pdfimage_print
KJELL RUUD IN MEMORIAM

KJELL RUUD IN MEMORIAM

Æresmedlem i NNF, Kjell Ruud, gikk bort 27. desember 2014. 70 år gammelt sviktet hjertet.

I sitt sivile liv var Kjell lærer, med historie som ett av sine fag, og det var kanskje nettopp
som historieformidler vi kjenner ham. Han har holdt utallige foredrag i NNF og andre numismatiske fora, med ett spenn fra antikkens mynt til 2.verdenskrigs ekte og falske betalingsmidler, via engelsk renessanse, fransk revolusjon og Napoleon, samt tysk inflasjonsøkonomi – for å nevne noe. Bredden i emnevalget hadde sammenheng med hans mangslungne samlerinteresser.

Kjell kom inn i foreningen i 1962. Han var aldri i styret, men var i alle år en ”hjelper”, en som tro til når det trengtes. Hans mest formelle verv var som auksjonsforvalter fra 1980 til 2005, og nå igjen fra 2012. Han har vært formann ONF. Mange vil også huske ham som fast medarrangør ved tidligere Oslo Mynthandels auksjoner og messer fra 1980 til 2007, mannen med pokerfjeset bak computeren som skjulte alle forhåndsbudene. De som arbeidet sammen med ham visste at han var nøye, pliktoppfyllende – og – alltid til å stole på.
Han kunne ha et barskt ytre og knapp uttrykksform, men bak dette skjulte det seg meget humor og tørrvittige bemerkninger.

Han kunne mer enn mynt, sportsinteressert (med samling av autografer herfra som ”sidehobby”) han kunne trylle, og har vært aktiv i curling. Men i NNF vil vi huske ham som mannen med enorm numismatisk kunnskap, ikke bare om myntene – men personene og historiene bak disse. Og myntens kjøpekraft kunne være like viktig som portrettet på adversen.

Vi minnes Kjell med stor takknemlighet for at han ville dele sin kunnskap og arbeidskapasitet med oss. Våre tanker går til hans kone Berit og datter Lene.

For Norsk Numismatisk Forening
Carl Henrik Størmer

Postet i Meddelelser | Legg til kommentar

Bjørnstadmedaljen til Kjetil Kvist

image_pdfimage_print

I medlemsmøtet 26. august ble Kjetil Kvist tildelt Bjørnstadmedaljen.
Utmerkelsen ble begrunnet med Kjetils lange innsats som artikkelforfatter og foredragsholder.
Kjetil har kvittert med å påta seg ansvaret for foreningens nyopprettede facebookside.

Postet i Aktuelt fra NNF, Foreningsnytt, Meddelelser | Legg til kommentar