Aktuelt for samlere

Praktverk fra Gullbekk og Sættem

Svein Gullbekk og Anette Sættem
NORSKE MYNTFUNN 1050–1319

Endelig foreligger den lenge varslede boka fra professor Svein H. Gullbekk og magasinforvalter for Myntkabinettet, Anette Sættem:

NORSKE MYNTFUNN 1050–1319 PENGER, KOMMUNIKASJON OG FROMHETSKULTUR
Dreyers forlag Oslo, 2019
Innbundet, 566 sider
SBN: 978-82-8265-171-4

Forlaget har opplyser at boka selges for kr. 393. En god mulighet for mange vil være å bestille den på forlagets nettside https://www.dreyersforlag.no/norske-myntfunn-10501319.5890040-481844.html
Der kan man få boken til nevnte pris – og kostnadsfritt tilsendt. Siden boken veier rundt halvannen kilo, hjelper det veldig å slippe portoen.

Fra forlagets presentasjon gjengis:
I Norge er det funnet 24 346 mynter fra perioden ca. 1050–1319. Myntfunnene utgjør utgangspunktet for mye av vår kunnskap om mynt, penger og økonomiske forhold i Norge i denne formative perioden i norsk middelalderhistorie, ofte referert til som Norges Storhetstid. Denne boken inneholder et corpus over alle kjente norske myntfunn fra perioden. Dette er et innsamlingsarbeid som ble påbegynt gjennom systematiske registreringer av Laurentius B. Stenersen i 1877, den gang leder for Universitetets Myntkabinett. Dette er første gang funnene blir presentert samlet.

Myntfunnene fra skatter, kirkegulv, gravgods, stolpehull i stavkirker, borganlegg og kongsgårder, byer og markedsplasser er funnet av arkeologer, metallsøkere og andre. Sammen med historiske og arkeologiske kilder danner myntene utgangspunkt for diskusjoner av myntbruk og myntenes utbredelse og betydning i middelaldersamfunnet. Hvor monetarisert var Norge i middelalderen? Var penger en forutsetning for byutvikling og kirkeorganisasjon – eller var kirken og byen drivkrefter for myntbruk?
Hva var forholdet mellom norsk og utenlandsk valuta i omløp? Hvor var arenaene for myntbruk? Eksisterte det en ressurskrise i det 12. århundre?

Boken er ledsaget av kart som viser utbredelsen av myntfunn nasjonalt, fylkesvis og lokalt.

Norsk Numismatisk Tidsskrift vil komme tilbake med en bredere omtale av boken.

Posted in Aktuelt for samlere, Forside | Leave a comment

Seminar om tolkingen av myntfunn – Historisk museum 28 februar kl. 14.15

SENKU Seminar with Murray Andrews

Pits, Pots, and Pennies: An Archaeology of Coin Hoarding in Medieval England and WalesTime and place: Feb. 28, 2019 2:15 PM – 4:00 PMKHM, Frederiks gate 2, 3. etg.Add to calendar

Since the end of the eighteenth century more than 800 hoards of precious metal coins and objects dating from the medieval period have been unearthed in England and Wales. While some scholars have used this evidence to explore aspects of the medieval economy, there have been few attempts to understand the phenomenon on its own terms: who made coin hoards, what did they put in them, how did they assemble them, where did they bury them and, ultimately, why did they do it? Drawing on the author’s doctoral research, this paper presents an archaeological and numismatic analysis of coin hoarding in medieval England and Wales, using spatial and statistical techniques to identify, characterise, and interpret patterns in hoards as a means of understanding the specific behaviours, motivations, and mentalités that effected their formation and deposition throughout the period AD c.973-1544.

Murray Andrews is post-Roman coin specialist and archives assistant for Pre-Construct Archaeology Ltd.

Innlegget er kopiert fra Universitetet i Oslo sine sider. Trykk her for å lese originalinnlegget.

Posted in Aktuelt for samlere | Leave a comment

JULETYVERI FRA LEU

Natten mellom 24. og 25. desember i fjor (2018) skjedde det et innbrudd hos Leu Numismatics AG i Winterthur i Sveits. Byttet var mynter fra Leus auksjon 6. desember, hovedsaklig antikk mynt, gresk, romersk, bysantisk og tidlig middelalder og islamsk mynt. Myntene lå klare for utsendelse. Det dreier seg om flere hundre mynter til en samlet verdi på rundt CFR 200.000. Vi antar at dette var en nettauksjon basert på at hammerprisen på myntene varierer fra ca CFR 100 til ca. CFR 4000. En fullstendig liste finnes på https://leunumismatik.com/.

Bildet viser en didrakme fra Neapolis i Campania fra ca 320-300 f.Kr., med hammerpris på 3.800, en av de dyrere myntene i samlingen, men ikke spektakulær, og som de fleste andre ikke veldig sjelden, dog mer sjelden enn mange av de øvrige. Det er jo all grunn til å tro at disse myntene vil finne veien til nettsteder som EBay o.l. Handler du antikk mynt slike steder kan det være lurt å sjekke nettadressen ovenfor, og i stedet for å kjøpe mynten varsle Leu, «info@leunumismatik.com» eller tlf. +42 52 214 11 10. Kjøp av stjålet mynt kan medføre inndragning selv om du har kjøpt i god tro.

OEK

Posted in Aktuelt for samlere, Forside | Leave a comment

«NORSKE» PRAKTMYNTER VISES I OSLO

På Bruun Rasmussens auksjon i København kommer det opp en av Christian IVs praktmynter, herunder mynter slått i København i 1624 av sølv fra den nye gruve i Kongsberg. Det skulle gå noen år før myntverket i Christiania ble opprettet. Da sølv ble funnet ved Kongsberg i 1623 var det ikke noe Christiania.
Et høydepunkt er den 4-dobbelte speciedaler som er vist på bildet.
Bruun-Rasmussen holder visning av en del av disse myntene på Hotel Continental 24 april, fra kl. 15 til 19. Du rekker mao å stikke innom før du kommer til medlemsmøtet. Bruun-Rasmussens representant ved visningen er Michael Märcher, tidligere kurator ved Møntsamlingen i København, og «korresponderende medlem» av NNF.

4 Spd Chr IV

Posted in Aktuelt for samlere | Leave a comment

The Norse Penny

Et lite bidrag til diskusjonen om funnet av en norsk mynt fra Olav Kyrres tid i amatørutgravning av en indianerboplass på nordøstkysten av USA. En rekke amerikanske forskere har stilt seg tvilende til funnets autensitet.
Skaare har tidligere fastslått at mynten er ekte. Jeg har fulgt opp med å diskutere enkelte påstander om mynten som sekundær i denne arkeologiske konteksten. Med bakgrunn i myntens konservering, funn av tilsvarende mynter og tilgangen på mynt av denne typen er det rimelig å tenke seg at både mynten og funnet kan være ekte.

– Svein H. Gullbekk


norsepennyfront

Last ned og les.

Posted in Aktuelt for samlere, Forside | Leave a comment

Boklansering – Divina Moneta (07.02.2018)

I forbindelse med et nordisk numismatisk forskersymposium som skal holdes i Oslo førstkommende uke, vil det bli boklansering og gjesteforelesing:

Sted: Kulturhistorisk museum, Foredragssalen (museets hovedinngang)
Onsdag 7. februar kl. 16.00 – 18.00. Gratis adgang.

 

Kl 16.00 -16:45 Boklansering:
Nanouschka Myrberg Bjurström og Gitte Tarnow Ingvardson:
Divina Moneta. Coins in Religion and Ritual.

Kl 17:00 Gjesteforelesning:
Dr. Richard Kelleher, Assistant keeper, Coins & Medals, Fitzwilliam Museum, University of Cambridge:

‘Mundane or extraordinary? Coin finds from the medieval English countryside’

http://www.khm.uio.no/besok-oss/historisk-museum/arrangementer/andre-arrangementer/2018/

Posted in Aktuelt for samlere | Leave a comment

Foredrag – Penger med sjel

Svein H. Gullbekk holder foredrag om «Penger med sjel.»

– På hvilke måter var det mulig å kjøpe frelse i middelalderen? Og hvordan var kirken en drivkraft  for utvikling av pengeøkonomi?
Hva kan myntfunn under gulvene i norske bygdekirker fortelle oss om disse spørsmålene? Bli med på en reise fra St. Peters gravmæle i Roma til Lom stavkirke i Ottadalen.

https://www.nb.no/besok-oss/arrangementer

Posted in Aktuelt for samlere | Leave a comment

NORGES MYNTER I DANSKETIDEN, 1449-1814.

NNFs varaformann, Gunnar Thesen, med ny bok:

NORGES MYNTER I DANSKETIDEN, 1449-1814.

 

NORGES MYNTER I DANSKETIDEN, 1449-1814.

Boken kommer i handelen i uke 48, og selges også på OMGs auksjon 28. og 29. november. Det  har ikke vært noe ”skikkelig” katalog over norsk mynt i denne perioden siden ”den lille grønne” fra 1995, og her skal vi også finne mer omfattende omtaler av de enkelte mynter enn det vi ellers finner i rene priskataloger.

Vi kommer tilbake med omtale senere.

 

 

 

 

Posted in Aktuelt for samlere, Forside | Leave a comment

TYSKLAND HEVER MOMS PÅ MYNT

Med virkning fra 1. Januar hever Tyskland momsen på samlermynt ( -sedler) fra 7% til 19% – en følbar økning må vi tro. Dette er da ikke bare på salæret, men på salgsummen for hele mynten, inklusive salær. Er salæret 20% og du får tilslaget på 100, må du ut med til sammen 142,8 – hvis du bor i Tyskland!
Er du norsk byder, slipper du med 120 – og det er ingen mva ved import til Norge.
Innbyggere i andre EU-land må finne seg i den lokale momsen.
Hva vi dette bety i praksis?
Prispress, kjøpere er bare villig til å betale x, og det vil holde prisene nede? Umulig å vite. Men om vi får et prispress nedover vil undertegnede tro at det primært vil gjelde ”ordinære” mynter, de spesielle vil koste det de må, for dem som ”må ha” dem.
For oss i Norge er det kanskje en fordel? Når vi konkurrerer med samlere bosatt i EU, og vet at vi slipper påslaget på 19% har vi ”råd til” å høyne budene våre tilsvarende.
Noe som vel også må avklareres er om auksjonshusene vil godta at du er i salen (eller har en representant der) men ber om at mynten sendes som eksport til Norge (alternativet er vel å be om momsrefusjon ved utreise – så det burde vel gå?)
OEK

Posted in Aktuelt for samlere | Leave a comment

NY KATALOG OVER NORSKE MYNTER!

300_Handlerkatalog_Norske_Mynter_1814-2013_(Tilbud)_smallMedlemmer av Norges Mynthandlerforening står bak utgivelsen av en ny katalog som synes å ha ambisjoner om å bli årviss: ”Handlerkatalog/norske mynter/1814-2013”, 1.utgave, ISBN 978-82-999168-0-6. Forfatterne er Bjørn Nordbakk, Bård Birkenes, Henning Roschberg og Kjetil Kvist – med bidrag fra Gunnar Thesen og Einar Kristian Tveitå. I mange år har vi nå hatt ”Norges Mynter” som den årlig trykte katalog, men denne har høstet kritikk for ikke å ha fanget opp trender i markedet, samtidig som den hevdes å ha overvurdert Samlerhusets produkter og nyere minnemynter. Her har man droppet de rene Samlerhusprodukter (proofsett i treeske med forgylte medaljer og lignende). Forfatterne har i fora som Samlerforum.no hevdet at denne katalogen har det fortrinn at vurderingene ikke bare bygger på enkelte auksjonsresultater, men det landets mynthandlere har registrert som priser over disk og i nettauksjoner, og dermed gir en bredere erfaringsbase enn det andre kataloger bygger på. ”Norges Mynter” kom for øvrig også ut i november 2012, fortsatt i Samlerhusets regi, men nå med Eirik Myge (Skanfil) som sakkyndig på årgangsmynter. I en disputt på Samlerforum kommer det frem at der er divergenser mellom katalogene. Kvist (Handlerkatalogen) mener at for eksempel 25 øre 1955 og 5 kr. 1965 (begge i 0) har fått en verdiøkning som ikke kan forsvares, men Myge (Norges Mynter) mener at de har dekning fra auksjoner. Hvem som har rett kan ikke vi vurdere, ”markedet” vil vise. Den store divergensen ser vi på minnemyntene: Her har Handlerkatalogen satt mange til ”metallverdi”, mens Norges Mynter fortsatt lister slike til hva Samlerhuset håper å få solgt lageret sitt for. Bildematerialet i Handlerkatalogen kunne vært bedre. Det burde være mulig å vise eksempler uten strikkmerker, og selv om man prisverdig for 2-øre 1917 skiller mellom enkelt- og dobbelstrek, og vil vise forskjellen i utsnitt – så er det likevel knapt mulig å se hva forskjellen består i. Myntfoto er ikke lett, og vi får bare håpe at man blir flinkere til neste utgave. Uansett må vi hilse velkommen et nytt hjelpemiddel for myntsamlere. og da de det er flest av: Norgessamlere. RED.

Posted in Aktuelt for samlere | Leave a comment
RSS
Få oppdateringer på E-Post
Facebook
Facebook
Twitter