Aktuelt for samlere

image_pdfimage_print

NORGES MYNTER I DANSKETIDEN, 1449-1814.

image_pdfimage_print

NNFs varaformann, Gunnar Thesen, med ny bok:

NORGES MYNTER I DANSKETIDEN, 1449-1814.

 

NORGES MYNTER I DANSKETIDEN, 1449-1814.

Boken kommer i handelen i uke 48, og selges også på OMGs auksjon 28. og 29. november. Det  har ikke vært noe ”skikkelig” katalog over norsk mynt i denne perioden siden ”den lille grønne” fra 1995, og her skal vi også finne mer omfattende omtaler av de enkelte mynter enn det vi ellers finner i rene priskataloger.

Vi kommer tilbake med omtale senere.

 

 

 

 

Postet i Aktuelt for samlere, Forside | Legg til kommentar

TYSKLAND HEVER MOMS PÅ MYNT

image_pdfimage_print

Med virkning fra 1. Januar hever Tyskland momsen på samlermynt ( -sedler) fra 7% til 19% – en følbar økning må vi tro. Dette er da ikke bare på salæret, men på salgsummen for hele mynten, inklusive salær. Er salæret 20% og du får tilslaget på 100, må du ut med til sammen 142,8 – hvis du bor i Tyskland!
Er du norsk byder, slipper du med 120 – og det er ingen mva ved import til Norge.
Innbyggere i andre EU-land må finne seg i den lokale momsen.
Hva vi dette bety i praksis?
Prispress, kjøpere er bare villig til å betale x, og det vil holde prisene nede? Umulig å vite. Men om vi får et prispress nedover vil undertegnede tro at det primært vil gjelde ”ordinære” mynter, de spesielle vil koste det de må, for dem som ”må ha” dem.
For oss i Norge er det kanskje en fordel? Når vi konkurrerer med samlere bosatt i EU, og vet at vi slipper påslaget på 19% har vi ”råd til” å høyne budene våre tilsvarende.
Noe som vel også må avklareres er om auksjonshusene vil godta at du er i salen (eller har en representant der) men ber om at mynten sendes som eksport til Norge (alternativet er vel å be om momsrefusjon ved utreise – så det burde vel gå?)
OEK

Postet i Aktuelt for samlere | Legg til kommentar

NY KATALOG OVER NORSKE MYNTER!

image_pdfimage_print

300_Handlerkatalog_Norske_Mynter_1814-2013_(Tilbud)_smallMedlemmer av Norges Mynthandlerforening står bak utgivelsen av en ny katalog som synes å ha ambisjoner om å bli årviss: ”Handlerkatalog/norske mynter/1814-2013”, 1.utgave, ISBN 978-82-999168-0-6. Forfatterne er Bjørn Nordbakk, Bård Birkenes, Henning Roschberg og Kjetil Kvist – med bidrag fra Gunnar Thesen og Einar Kristian Tveitå. I mange år har vi nå hatt ”Norges Mynter” som den årlig trykte katalog, men denne har høstet kritikk for ikke å ha fanget opp trender i markedet, samtidig som den hevdes å ha overvurdert Samlerhusets produkter og nyere minnemynter. Her har man droppet de rene Samlerhusprodukter (proofsett i treeske med forgylte medaljer og lignende). Forfatterne har i fora som Samlerforum.no hevdet at denne katalogen har det fortrinn at vurderingene ikke bare bygger på enkelte auksjonsresultater, men det landets mynthandlere har registrert som priser over disk og i nettauksjoner, og dermed gir en bredere erfaringsbase enn det andre kataloger bygger på. ”Norges Mynter” kom for øvrig også ut i november 2012, fortsatt i Samlerhusets regi, men nå med Eirik Myge (Skanfil) som sakkyndig på årgangsmynter. I en disputt på Samlerforum kommer det frem at der er divergenser mellom katalogene. Kvist (Handlerkatalogen) mener at for eksempel 25 øre 1955 og 5 kr. 1965 (begge i 0) har fått en verdiøkning som ikke kan forsvares, men Myge (Norges Mynter) mener at de har dekning fra auksjoner. Hvem som har rett kan ikke vi vurdere, ”markedet” vil vise. Den store divergensen ser vi på minnemyntene: Her har Handlerkatalogen satt mange til ”metallverdi”, mens Norges Mynter fortsatt lister slike til hva Samlerhuset håper å få solgt lageret sitt for. Bildematerialet i Handlerkatalogen kunne vært bedre. Det burde være mulig å vise eksempler uten strikkmerker, og selv om man prisverdig for 2-øre 1917 skiller mellom enkelt- og dobbelstrek, og vil vise forskjellen i utsnitt – så er det likevel knapt mulig å se hva forskjellen består i. Myntfoto er ikke lett, og vi får bare håpe at man blir flinkere til neste utgave. Uansett må vi hilse velkommen et nytt hjelpemiddel for myntsamlere. og da de det er flest av: Norgessamlere. RED.

Postet i Aktuelt for samlere | Legg til kommentar