Auksjon November 2015

Medlemmer kan sende skriftlige bud til gunnar@oslomyntgalleri.no. Bud må være innsendt senest dagen før auksjonen.


AUKSJON N.N.F. – Tirsdag 24. November 2015

Lot. Land Beskrivelse Ref Kval. Utrop Hammerslag
1 Makedonia Antoninus Pius 138-161, Æ25 S.1349 var. 1- 350
2 Moesia Marcianopolis, Septimius Severus 193-211, Æ27 Varb.844 1 200
3 Moesia Viminacium, Philip I 244-249, Æ28 år 5 S.3874 var. 1+ 250
4 Pisidia Pappa Tiberia, Antoninus Pius 138-161, Æ20 S.1468 1/1+ 300
5 Seleukid Syria Alexander I 150-145 f.Kr., Æ24, Ecbatana Hough.1274 1- 100
6 Phoenicia Tyre, Æ13 Lindg.2363 1 60
7 Rom Augustus 27 f.Kr.-14 e.Kr., Æas S.524/1789 1- 150
8 Rom Augustus 27 f.Kr.-14 e.Kr., denar S.479/1597 1/1- 300
9 Rom Severus Alexander 222-235, Æ sestertius S.2268 1 100
10 Rom Gordian III 238-244, Æ sestertius S.8705 1 100
11 Rom Gordian III 238-244, Æ as S.2512 1 100
12 Rom Gordian III 238-244, antoninian S.2437 1+ 200
13 Bysants Isaac II 1185-1195, trachy S.2003 1+ 100
14 Armenia Hetoum I 1226-1269, kardez Neve 359 var. 1/1+ 100
15 Norge 1 øre 1884 1+ 75
16 Norge 50 øre 1914, 1916 og 1918 1/1+ 125
17 Norge 25 øre 1911, 1915, 1918, 1919 1/1+ 200
18 Norge 10 øre 1892, 1898, 1899, 1901 1/1+ 250
19 Norge 2 kroner 1914, jubileum 1+ 300
20 Danmark Frederik VII, 16 skilling 1858 0 300
21 Danmark Frederik VI, 12 skilling rigsbanktegn 1813 1+ 150
22 Danmark Christian VIII, 3 skilling 1842 1 200
23 Dansk Vestindien Christian IX, 20 cent 1878 1+ 400
24 Sverige 2 kronor 1897, jubileum 1+ 100
25 Sverige 5 kronor 1920 (gull) 1 400
26 Russland Vladislav Zhig Vasa  1610-1612, kopek Sp.83/1 1+ 800
27 Russland Michael Feodorovitch 1613-1645, kopek Sp.86/1 1+ 150
28 Sovjet 50 kopek 1925 1/1+ 60
29 Russland 3 rubel 2009 1 100
30 Latvia 50 santimu 1922, 1 lat 1924, 2 lats 1925 1+/01 60
31 England Edward I 1272-1307, penny S.1410 1/1+ 150
32 England Edward I 1272-1307, penny S.1423 1/1+ 200
33 Spania Alfonso XIII, 5 pesetas 1894 1 100
34 Portugal 40 reis 1831 1+ 75
35 Zanzibar pysa 1304 (=1887) KM.7 1+ 75
36 Kushan India Kanishka, didrachme Gøbl 767 1/1- 150
37 Mogul India Alaw Bahadur, rupee 1120/2 (=1708) KM.347.18 1+ 150
38 China Sør Sung dyn., 2 cash jern år 4 (1190-1194) S.776 1+ 100
39 China Ming dyn., Lot 2 stk. Cash S.1137 og 1166 1 100
40 China Ming dyn. Opprør, 5 cash ca.1650 KM.177.2 1/1+ 100
41 U.S.A. 50 cent 1864 1/1+ 150
42 U.S.A. ½ solar 1893. Columbian. Små kantskader 1/1+ 80
43 U.S.A. dollar 1921 D. Morgan 1+ 100

Bøker:

Lot. Land Beskrivelse Utrop Hammerslag
44 Galster: Unionstidens utmøntninger (1972) 100
45 Hede: Danmarks og Norges mønter (1971) 100
46 Ahlstrøm, Brekke, Hemmingsson: Norges Mynter (1976) 400
47 T. & T. Sørensen: Vurderingsliste 12 første utgaver 300
48 Numismatiska Bokførlaget og Oslo Mynthandel, 12 vurderingslister 100
49 Broch: Innstilling om mål og vekt (1873) 100
50 Bruun Rasmussen: Axel Ernst II (1966) 100