INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I NNF


Oslo, 19. januar 2017

Til medlemmene

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I NNF

Innkalling til generalforsamling i Norsk Numismatisk Forening tirsdag 28. mars 2117, kl. 19:00 i auditoriet i 1. etasje hos SpareBank 1 Markets, Olav Vs gt. 5 (Wilhelmsenbygget) 0161 Oslo.

Generalforsamlingen settes med følgende dagsorden:

 1. Valg av møteleder.
 2. Valg av referent.
 3. Årsberetning.
 4. Regnskap.
 5. Valg av styremedlemmer. Følgende tillitsmenn er på valg:
  1. Nestformann og styremedlem, Gunnar Thesen.
  2. Styremedlem Christian Pedersen har frasagt seg gjenvalg, og valgkomitéen vil fremme forslag om nytt styremedlem.
 6. Valg av revisor for ett år, Rune Rysstad er på valg.
 7. Valgkomité. Valgkomitéen består nå av Guttorm Egge, Sverre Dyrhaug og Bernt Bertelsen. Guttorm Egge og Bernt Bertelsen er på valg.
 8. Fastsettelse av kontingent for 2018. Styret foreslår uendret kontingent kr. 500.
 9. Forslag om nytt æresmedlem i NNF
 10. Eventuelle andre innkomne forslag.

Det vil etter generalforsamlingen bli avholdt vanlig medlemsmøte med auksjon.

Styret
Første Møte i 2017


Årets første møte – tirsdag 31.januar blir med Bernt Bertelsen, som skal fortelle om forfalskninger av norsk skilliingsmynt i dansketiden.

NB! Møtet avholdes på vårt nye møtested i Olav Vs gt. 5 (Wilhelmsenbygget)
NYTT MØTESTED OG NYE MØTETIDER


Fra og med januar blir vårt nye møtested:

Olav Vs gt. 5 (Wilhelmsenbygget)

Vi blir naboer til Nobels Fredsenter (gamle ”Vestbanen)og det nye Nasjonalmuseet.
Kort avstand fra buss, trikk og T-bane, nær parkeringshusene i Vika. Det er samme sted Numisma har holdt auksjoner.
Her håper vi å gjøre noe nytt: vi åpner kl. 18.00 og inviterer medlemmer å ta med seg mynt de vil vise frem, bytte eller selge. Vi vil m.a.o. gjøre de nye lokalene til et sted for medlemmenes ”mingling”. Foredrgene vil gå av stabelen kl. 19:00, med evetuell auksjon etterpå.

Det er lov å være gjest, det er lov å ta med seg gjest.