Meddelelser

KJELL RUUD IN MEMORIAM

Æresmedlem i NNF, Kjell Ruud, gikk bort 27. desember 2014. 70 år gammelt sviktet hjertet. I sitt sivile liv var Kjell lærer, med historie som ett av sine fag, og det var kanskje nettopp som historieformidler vi kjenner ham. Han…