VELKOMMEN TIL NORSK NUMISMATISK FORENING

NNF er en forening for alle som er interessert i numismatikk. Det betyr at våre medlemmer stort sett er samlere av norske eller utenlandske mynter, av antikke mynter, middelaldermynter eller mer moderne mynter. Men vi har også medlemmer som samler medaljer, sedler eller poletter, og dessuten noen som ikke først og fremst er samlere, men mest opptatt av generell pengehistorie.

test1test2test5test8

Medlemsmøter

Planlagt møteplan fremover med varierte og spennende temaer. Noen endringer kan forekomme så sjekk for endringer i møteinnkallingene.


03/05/2024 kl.18:00

NNF inviterer nok en gang til stort åpent møte i forkant av auksjonene til Oslo Myntgalleri. Det blir fire helt ulike foredrag samt mingling og auksjon. MERK TIDLIG START!

Foredrag fra 1830:

0. Innledning ved formannen
1. General Fircks "kuskeknapper" (G.525,528,529,530 / B.3,7,6,11) ved Guttorm Egge
2. Legitimization of the ELITES in Poland and Norway ca 1000-1300 ved Mika Boros, KHM UiO
3. Glimt fra Brasils gyldne fortid ved Pål Nag Aas
4. Medaljer - Galster 85 ved Finn Erhard Johannessen

Det blir også tilgang til deltagelse via Teams fra ca kl 18:20.
Egen invitasjon for dette blir sendt ut noen dager før møtet.28/05/2024 kl.18:00

Det blir presentert tema for møtet snart.

19/06/2024 kl.17:00

Program følger - dette blir bra! Hold av kvelden. Detaljer rundt tid og sted kommer senere.

_____________

Generelt om medlemsmøtene

Alle møtene avholdes i “Wilhelmsenbygget”, Olav Vs gate 5.
Foredrag starter vanligvis ca kl. 19.00, men dørene åpnes for sosialt samvær fra kl. 18.00. (Merk, avvik kan forekomme).

Etter foredraget holdes auksjon. Møtene avsluttes ca. kl. 21.00.

På medlemsmøtene kan man treffe folk som er spesialister innen de fleste deler av numismatikken.

Prinsippet i NNF er for øvrig: Det er lov å være gjest, og det er lov å ta med seg gjest.

Klikk her for komplett møteplan.

Siste møtereferater

Klikk her for å se alle tidligere møtereferater.

Leave a comment

NNF, som er organisert i Oslo, har i dag ca. 200 aktive medlemmer. I tillegg til NNF finnes det flere lokale foreninger rundt om i landet. Medlemmene i disse er i utgangspunktet ikke medregnet i tallet foran. Det er lett å bli medlem. Møt bare opp på et møte, eller registrer deg som medlem.

NNF holder månedlige medlemsmøter i Oslo. Disse er viktige for å kunne holde kontakt med likesinnede. På møtene er det alltid interessante foredrag om numismatiske temaer fra ulike felter.  I tillegg avholdes det auksjoner. Auksjonslister med bilder legges ut på forhånd, og det er anledning til å legge inn forhåndsbud fra medlemmer som ikke har anledning til å være til stede på møtet.

Et annet viktig tilbud er medlemsbladet vårt, Norsk Numismatisk tidsskrift (NNT). Dette utkommer normalt flere ganger i året. Her inntas faglige artikler i tillegg til nyhetspreget stoff.

For øvrig er nettsiden vår en stadig viktigere kommunikasjonskanal til medlemmene. Her skal du kunne finne det viktigste om foreningen og våre aktiviteter. For løpende nyheter er også foreningens facebookside viktig.

Referat fra NNFs årsmøte 28. mars 2023

Møtet ble holdt i Olav Vs gate 5 og på Teams. I tillegg til det formelle årsmøtet (generalforsamling) ble det holdt ordinært medlemsmøte med bl.a. foredrag og auksjon. Det deltok 17 i salen samt 10 på Teams.

Formannen, Guttorm Egge, ønsket velkommen, og startet med sin etter hvert kjente post «Siden sist». Han opplyste at de samlede lysarkene fra hans «siden sist»-innledninger vil kunne sendes med mail til alle medlemmer som ber særskilt om det. Inntil videre vil de ikke bli lagt ut på nettet. 

Guttorm ga en oppdatering om møteplanen for resten av 2023. Den er i ferd med å fylles med foredragstemaer og foredragsholdere. Med noen unntak riktignok, særlig for de åpne møtene fredag 5. mai og 24. november, der det som tidligere vil bli lagt opp til flere foredrag. Det gjenstår dessuten å bestemme noe om årets Nordbøforedrag (antikt tema), som trolig vil bli lagt til septembermøtet eller det åpne møtet i november. Møteplanen er utlagt på foreningens nettside. Guttorm benyttet ellers anledningen til å beklage sterkt den senere tids forsinkelser med utsendelsene av NNT. Dette er svært kjedelig, spesielt fordi redaksjonsarbeidet og produksjonen av bladene nå fungerer effektivt og profesjonelt. Vi satser alt på at også utsendelsene heretter skal fungere tilfredsstillende igjen, slik at vi slipper klager fra medlemmene i den forbindelse.

Guttorm tok også sin vanlige nyhetsrunde om aktiviteter og begivenheter i de andre skandinaviske landene. I Stockholm forbereder man feiringen av Svenska Numismatiska Föreningens 150 årsjubileum 20. – 21. mai. Der vil NNF være representert ved Guttorm og Finn Erhard. 


Det formelle årsmøtet (generalforsamlingen)
Styret sendte invitasjon til årsmøtet ved mail av 24. februar. Dagsorden ble samtidig utsendt og dessuten lagt på foreningens nettside sammen med styrets årsberetning for 2022. Foreningens regnskap for 2022 med kommentarer samt revisorerklæring var mangfoldiggjort og ble  fremlagt forut for møtet. Følgende ble behandlet:

 1. Som ordstyrer ble valgt Leif Asbjørn Nygaard.
 2. Som referent ble valgt Sverre Dyrhaug.
 3. Styrets årsberetning for 2022 ble godkjent.
 4. Foreningens regnskap for 2022 ble godkjent.
 5. Valg av styremedlemmer

  Følgende sto på valg for 2 år:
  – Sverre Dyrhaug (nestleder)
  – Jo Buvik
  – Rune Rysstad
  – Arild Moen Pedersen (ønsker avløsning)

  De øvrige – Guttorm Egge (leder) samt Lars Erik Høitomt og Finn Erhard Johannessen – sto i utgangspunktet ikke på valg i år, men kunne selvsagt bli berørt av rokkeringer.

  I samsvar med forslag fra valgkomiteen vedtok årsmøtet:
  – Sverre Dyrhaug gjenoppnevnes som styremedlem,
  – Finn Erhard Johannesen overtar som nestleder etter Dyrhaug, 

– Rune Rysstad gjenoppnevnes som styremedlem,
– Jo Buvik gjenoppnevnes som styremedlem og overtar som kasserer etter Arild Moen Pedersen etter sommeren,
– Yngvar Reichelt oppnevnes som nytt styremedlem etter Arild Moen Pedersen.

 • Som revisor ble Rune Rysstad gjenvalgt for ett år.
 • Som medlemmer av Valgkomiteen ble følgende gjenvalgt for ett år:
  Carl Henrik Størmer (leder) samt Bernt Bertelsen og Christian Pedersen. 
 • Som medlemmer av Medaljekomiteen ble følgende gjenvalgt for tre år: 
  Kjetil Kvist (leder) samt Finn Erhard Johannessen og Rune Rysstad.  
 • I samsvar med styrets forslag vedtok årsmøtet at medlemskontingenten for 2024 settes til kr 500.
 • Det forelå ikke andre forslag til saker på dagsordenen.

Ordinært medlemsmøte
Kveldens foredragsholder var Yngvar Reichelt som hadde som tema: “Avholdsbevegelsen i Norge” (Kvist 97, 99 og 101). Yngvar ga en bred historisk fremstilling av avholdsbevegelsens fremvekst på 1800-tallet. Gjennom bilder og tekster fikk vi et levende inntrykk av de sterke konfliktene som oppsto i spenningsfeltet mellom den grunnlovsfestede næringsfriheten (herunder frihet til produksjon av brennevin) på den ene siden og på den annen problemene med «Drikk og Fattigdom» forårsaket av fri og uhemmet alkoholpolitikk. Avholdsbevegelsen vant stor tilslutning landet rundt fra årene rundt 1860. Yngvar gjenga med stor innlevelse fra flere store demonstrasjoner der kvinner var fullverdige deltakere. 

Medaljene som avholdslagene fikk fremstilt, ble produsert i aluminium av gullsmed Th. Martinsen i Tønsberg (sølvfabrikken der lever fortsatt i beste velgående). Medaljene for årene 1894-1896 kunne bestilles i 100 eks for 10 kroner. Medaljene benyttet bibelsk symbolikk med den barmhjertige samaritan og påskriften «Elsk din næste som dig selv». 

Yngvar ble takket for et engasjert og godt foredrag som belyste en meget interessant og viktig del av vår kulturhistorie. Til tross for temaet ble han også belønnet med en flaske vin.

På kveldens auksjon ble det samlede tilslaget på kr 15 010. 

Referent: Sverre Dyrhaug 

Posted in Aktuelt for samlere, Aktuelt fra NNF, Forside, Møtereferat | Kommentarer er skrudd av for Referat fra NNFs årsmøte 28. mars 2023

Referat fra medlemsmøte 28. februar 2023 – NNF 96 år

Møtet ble holdt i foreningens faste lokaler i Olav Vs gate, og det var åpent for deltakelse på nett via Teams. Det var 21 til stede i salen og 12 deltakere på nett denne kvelden, totalt 33 stk. 

Februar er også foreningens «fødselsdag». De fremmøtte hadde derfor mulighet til å nyte en av de to gode kakene som formannen hadde med. NNF ble i år 96 år gammel, en respektabel alder (100 års jubileet nærmer seg). For å markere dette, viste Guttorm frem en passende mynt for anledningen, en 1/96 taler 1671 Christian Albrecht, Schleswig-Holstein-Gottorp. 

Møtet ble ellers innledet med nyheter fra både Danmark og Sverige. I Sverige skal vår søsterforening SNF feire hele 150 år, med en stor festivitas den 20-21 mai i år. NNF vil der være representert med to representanter (formann og viseformann), men det er også åpent invitert til at også av foreningen medlem melde sin interesse hos SNF. Jubileet i Stockholm vil både inneholde en serie foredrag, besøk på det Ekonomiska museet, auksjon og festmiddag. Mer informasjon ligger på SNF hjemmesider.

Det som skapte mest temperatur og engasjement var en diskusjon rundt miniauksjonen som Bruun-Rasmussen (Bonhams) skulle holde den 15. mars (Eid Mar). Kun to mynter skulle auksjoneres, men det var til gjengjeld en av de legendariske Brutus Eid Mar denarene (Syd.1301 – Cahn 19a) som ble preget etter mordet på Julius Caesar. Den andre mynten er nesten like ikonisk, en egyptisk bronsemynt (Æ20–RPC 4501) med dronning Kleopatras (Kleopatra VII) portrett. 

Tema: Numismatikk på YouTube

Under innledningen på det forrige møte (i januar), ble det nevnt noen interessante videoer om numismatikk på youtube. Her utmerker i Norden særlig Roberto Delzanno Numismatik seg med en stor megde opplastinger i løpet av de siste tre årene, nesten en ny video per dag. Dagens tema var å presentere og gå mer inn i dybden på tre av temaene/videoene til Delzanno. Følgende videoer ble vist i plenum, og diskutert i etterkant:

 •  “The Worlds most expensive coin, Eid mar aureus” (10:49), 
 • “Forretningshemmeligheter” («Make a lot of money on the pros mistakes when buying coins! I reveal my trade secrets»), hva man må vite om mynter, medaljer og pregefeil (14:20)
 • Om dronning Christina, «Christina sends shockwaves across the world – The biggest scandal of the year – FORTIS ET FELIX” (10:41)

Dette er bare en liten smakebit av alle YouTube videoene i Roberto Delzannos kanal. 

I tillegg til denne kanalen, ble det også anbefalt å besøke kanalene til Sveriges Ekonomiska Museet og Norsk Bergverkmuseum. Undertegnede har selv i etterkant av møtet blitt inspirert til å se mer på og følge YouTube kanalene. Det ligger et vell av aktuell informasjon der ute! 

Kveldens auksjon inneholdt 76 lotter, hvorav 18 forble utsolgt. Samlet tilslag ble kr. 14 550.


Referent: Rune Rysstad

Posted in Aktuelt for samlere, Aktuelt fra NNF, Forside, Møtereferat | Kommentarer er skrudd av for Referat fra medlemsmøte 28. februar 2023 – NNF 96 år

Referat fra medlemsmøte 25. oktober 2022 – Norbøforedraget

Møtet ble holdt i foreningens faste lokaler i auditoriet i Wilhelmsenbygget, Olav Vs gate. 

Formannen ønsket velkommen og startet som alltid med å orientere om aktuelle saker. Viktigst var å informere om det kommende åpne medlemsmøtet 18. november og programmet for dette. Ellers tipset Guttorm blant annet om arbeidet til Numismatika Forskningsgruppen, som også kan følges og leses fra deres nettsider. Han var også kort innom siste utgave av Nordisk Numismatisk Unions medlemsblad og Numismatisk rapport. Førstnevnte blad var også tilgjengelig å ta med for de fremmøtte.

Dagens foredragsholder var Håkon Roland (Professor ved avdeling for numismatik klassisk arkeologi ved UiO). Tittelen på det som også var årets Nordbøforedrag var «Myntfunn fra Naxos og den bysantinske “dark age”-økonomien». Roland gav en god innføring i denne spesielle byen Kastro Apalirou tilblivelse på toppen av et «uinntakelig» fjell og hvorfor den mest sannsynlig ble sentral planlagt og bygd for å beskytte det rike og fruktbare Naxos mot raid og farer. En innlandsby som dette gav god beskyttelse f.eks. fra angrep fra muslimske sjørøvere/erobringsforsøk. Det var samtidig store logistiske utfordringer å bygge en by på toppen av et 400 meter høyt fjell, uten naturlige vannkilder. Likefult ble Kastro Apalirou anlagt og «hovedstaden» på Naxos flyttet fra Naxos by på 600 tallet og byen forble hovedstad til den ble ødelagt og forlatt med vilje i samband med det fjerde korstoget i 1204 hvor korsfarerne inntok Konstantinopel og det bysantinske riket.

Håkon Roland fortalte spennende i ord og bilder hvordan utgravingsprosjektet til Universitetet i Oslo i Kastro Apalirou hadde avdekket mange ulike strukturer, kirker, cisterner, bymurer, hus og andre bygninger. Temaet var en fortsettelse fra da Håkon Roland var i NNF sist i 2017 (ref. Referat fra NNF møte nr. 928, 31 oktober 2017). Det mest interessante ved foredraget var for undertegnede hvordan en endring må ha oppstått som førte til at Kastro Apalirou tydeligvis var sentralt planlagt og anlagt, men stor ressursbruk. Håkon Roland nevnte blant annet, at det ved UiO pågår tverrfaglige forskning som blant annet kan avdekke om Kastro Apalirou blant annet ble opprettet på grunn av klimatiske endringer. Det er kjent at fimbumvintere slo inn i Europa fra midten av 500-tallet, mest sannsynlig på grunn av store vulkanutbrudd som skapte globale temperaturfall over flere vekstsesonger. Dette tverrfaglige prosjektet og Kastro Apalirou utgravingene er fortsatt pågående. Kanskje kommer Håkon tilbake til foreningen ved en senere anledning når det kanskje er fremkommet spennende resultater av det videre arbeidet. 

Framøtet denne mørke oktoberkvelden var 19 fysisk salen og 18 fulgte online via Teams. På grunn av tekniske problemer med en mikrofon, måtte man i løpet av Rolands foredrag finne en «backup» løsning. Heldigvis så denne ut å fungere godt nok til at tilhørende på Teams også fikk ta del i resten av Håkon Rolands interessante foredrag og den etterfølgende auksjon.


Kveldens auksjon inneholdt 130 lotter, hvorav 35 forble utsolgt. Samlet tilslag på ble på hele kr. 50 745 i tilslag.


Referent: Rune Rysstad

Posted in Aktuelt for samlere, Aktuelt fra NNF, Forside, Møtereferat | Leave a comment

Om Norsk Numismatisk Forening (NNF)

NNF er en forening for alle som er interessert i numismatikk, enten det er som samlere av mynter, sedler, medaljer eller generell pengehistorie. Som etablert i 1927 er vi den eldste forening i sitt slag i Norge. Vi er en interesseorganisasjon for samlere, vi er et møtested hvor du kan treffe likesinnede (møtekalender) og oppleve artige kåserier fra numismatikkens mangslungne verden og delta i auksjoner med varierende utbud (auksjonslister). Medlemsbladet Norsk Numismatisk Tidsskrift utkommer fire ganger i året og søker å dekke et bredest mulig spekter av interesse for samlere (NNT) og vi driver disse nettsidene som vi håper skal være interessant for samlere og andre som er interessert i numismatikk. (Medlemskap)

Posted in Uncategorized | Leave a comment