SOMMERMØTE TIRSDAG 12. JUNI 2018

Norsk Numismatisk Forening har gleden av å invitere til sommermøte 12. juni 2018 på Grimsøya i Oslofjorden. Bindende påmelding + betaling må være på plass senest 1. mai. Påmelding kan skje muntlig i medlemsmøte eller på E-post til Sverre Dyrhaug, sverdy@online.no. Betaling…