Foreløpig møteprogram for 2020

Pr. Januar 2020 foreligger følgende foreløpige møteprogram for 2020:

Tirsdag 28. januar: Bo Gunnarsson
Svensk numismatiker forteller om «den stygge andungen». Om et mer enn tusen år gammelt numismatisk objekt og hans omfattende detektivarbeid for å kartlegge dets historie.

Tirsdag 25. februar: Olav Klingenberg
Hellenistisk portrettmynt. Realisme og idealisme.

Tirsdag 31. mars: NNFs årsmøte.
I tillegg til årsmøtet blir det som vanlig auksjon og dertil et kort foredrag.
Sverre Dyrhaug: Europeiske mynter fra perioden 1450 – 1550, en tid preget av renessanse, reformasjon, oppdagelser og oppfinnelser. Hva forteller myntene?

Tirsdag 28. april: Kjetil Kvist og Lars Erik Høitomt
To medlemmer i aktiv dialog om romerske mynter og deres patina.

Tirsdag 26. mai: Linn Eikje Ramberg
Om tidlige forbindelser mellom Sørvest-Norge og Irland og irske forbilder for norske mynter.

Sommermøte i juni?

Høstens medlemsmøter går på følgende tirsdager:
25. august, 29. september, 27. oktober, 24. november.

Julemøte i desember?

Alle møtene avholdes i “Wilhelmsenbygget”, Olav Vs gate 5.
Selve foredragene starter kl. 19.00, men dørene åpnes for sosialt samvær fra kl. 18.00.

Etter foredraget holdes auksjon. Møtene avsluttes ca. kl. 21.00.
På medlemsmøtene kan man treffe folk som er spesialister innen de fleste deler av numismatikken.

Prinsippet i NNF er for øvrig: Det er lov å være gjest, og det er lov å ta med seg gjest.

Følg og lik! =)
RSS
Få oppdateringer på E-Post
Facebook
Facebook
Twitter