Plan for NNFs medlemsmøter i 2021

Styret har lagt følgende tentative plan for møtene neste år:

  • tirsdag 26. januar
  • tirsdag 16. februar (fremskyndet for å unngå vinterferieuken)
  • tirsdag 23. mars (fremrykket pga. påskeuken)
  • fredag 7 mai: åpent møte i forkant av OMG-auksjon (erstatter april-møte)
  • tirsdag 25. mai
  • tirsdag 31.august
  • tirsdag 28. september
  • tirsdag 26. oktober
  • tirsdag 30. november

Hvis forholdene ligger til rette for det, tar vi også sikte på sommermøte i juni og julemøte i desember.

Følg og lik! =)