INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING (ÅRSMØTE) I NNF

Styret innkaller til generalforsamling (årsmøte) i Norsk Numismatisk Forening tirsdag 25. mai 2021 kl. 19.00.


Årets årsmøte blir, ikke helt uventet, på Teams.
Se egen innkalling sendt ut på E-Post (20.05.2021).

Generalforsamlingen (årsmøtet) settes med følgende dagsorden:

 1. Valg av møteleder

 2. Valg av referent

 3. Styrets årsberetning for 2020
  Norsk Numismatisk Forening Styrets årsberetning for 2020

 4. Foreningens regnskap for 2020
  – Last ned foreningens regnskap og kommentarer til dette her:
  NNF Regnskap 2020
  NNF Regnskap 2020 – Kommentarer

 5. Valg av styremedlemmer
  Følgende styremedlemmer står på valg (for 2 år):
  – Nestformann, Gunnar Thesen (stiller ikke til gjenvalg)
  – Jo Buvik
  – Sverre Dyrhaug
  – Kjetil Kvist

  (Følgende står ikke på valg: Formann Guttorm Egge, Arild Moen Pedersen og Lars Erik Høitomt.)

 6. Valg av revisor
  – Rune Rysstad står på valg for 1 år.

 7. Valg til valgkomite
  Valgkomite skal nedsettes for 1 år. Komiteen har i år bestått av:
  – Carl Henrik Størmer (leder)
  – Bernt Bertelsen
  – Christian Pedersen

 8. Fastsettelse av medlemskontingent for 2022
  Styret foreslår at kontingenten settes til kr. 600, dvs. som forrige år.

 9. Æresmedlemskap
  Styret fremmer forslag om at Carl Henrik Størmer og Gunnar Thesen utnevnes til æresmedlemmer av foreningen.

 10. Eventuelle andre innkomne forslag
  Medaljekomitéen har mottatt en rekke forslag med verdige kandidater til Schivemedaljen.

   


I tillegg til det formelle årsmøtet vil det bli avholdt vanlig medlemsmøte med foredrag (om Christiansø) og auksjon. For aktuell auksjonsliste klikk her: Auksjon – Tirsdag 25. Mai 2021 

Kjøpte objekter kan enten utleveres ved neste fysiske møte eller hentes hos kassereren i Oslo Myntgalleri. Forsendelse per post er også mulig. Vent i så fall med betaling til du får totalbeløpet inkludert porto fra kassereren.

 

Styret

 

 

Rune har laget følgende oppskrift for de som ikke har benyttet Teams ennå:
NNF har valgt å benytte en plattform som heter “Teams”.
Microsoft Teams er kort fortalt et program (app) hvor vi kan møtes, prates og holde foredrag digitalt.
Det er veldig ulikt om man har Teams installert på PC eller ikke. Noen har kanskje dette inne allerede fordi det er installert sammen med Microsoft Office / Office 365 som mange bruker. Andre må installere et lite program, før Teams kan brukes første gang. Uansett er Teams gratis, og virker på alle “plattformer”. Du kan derfor bruke Teams på alle PC, iPad, Mac og til og med mobiltelefon. Men, siden det er bra med størst mulig skjerm når vi skal kjøre foredrag, anbefaler vi at Teams kjøres fra PC og ikke iPad eller telefon).
For de som er usikre på om Teams er klart for bruk, så test gjerne med en gang nå ved å trykke lenken “Bli med i møtet” som du finner i møteinnkallingen som ble sendt ut på E-Post.
Dersom Team er tilgjengelig på din PC, vil dette programmet starte automatisk opp når du trykker “Bli med i møtet” lenker (kanskje må du da skrive inn navnet ditt). Du vil da måtte bli sluppet inn i møterommet, så ha tålmodighet om du ikke kommer inn med en gang. (Tenk som at du står foran døra til våre fysiske møteromslokaler og har trykket dørklokken).
Dersom Teams IKKE er installert hos deg allerede, følg instruksjonene fra Microsoft som du vil få opp når du trykker “Bli med i møtet” lenken. Generelt kan Teams enten være en “plugin” til din nettleser, eller settes opp som en eget program på din PC. Det er valgfritt og opp til deg.

Tips og bruk av Teams:
1. Test om du kommer inn på møtet i GOD TID før oppsatt møtetidspunkt (gjerne dagen før møtet!).
2. Husk å slå av høyttaleren din / sett deg til “mute” om du ikke skal snakke til alle.
3. Bruk gjerne kameraet slik at du synes for andre. Men har du f.eks. dårlig forbindelse kan du naturligvis velge å slå av. Det er ikke kamera tvang!
4. Bruk gjerne “Rekk opp hånda” knappen om du vil ha ordet!
5. Bruk stor skjerm/minimer innhold som lager “støy” og bruker plass slik at du ser mest mulig å foredraget (delt skjerm)
Det anbefales å kjøre med størst mulig skjerm, siden vi skal ha foredrag. Ta også vekk visning av f.eks. Chat-feltet for å få størst mulig skjermvisning av foredraget/hovedskjermen.

Følg og lik! =)