Referat fra medlemsmøte 26. oktober 2021 – Nordbø-foredraget

Møtet ble holdt i våre faste lokaler i Olav Vs gate. Det var varslet om møtet på foreningens webside, og invitasjon til det tradisjonsrike Nordbø-foredraget med tema antikk mynt var utsendt som epost fra formannen dagen før. Det var 23 deltakere og 2 gjester.

Formannen ønsket velkommen, og startet med å orientere om aktuelle saker for NNF, herunder det rikholdige programmet for det neste åpne medlemsmøtet fredag 26. november. 

Noen av foreningens medlemmer hadde også helgen før vært med på Trøndelag Numismatiske Forening 50 års feiring. Der ble det feiret storveis med storauksjon, myntmesse, medaljeutgivelse, jubileumsbok og festmiddag med omtrent 100 gjester. Et eksempel til etterfølgelse. En annen jubilant som også ble 50 år i år er Bergens Myntsamlerklubb. Gratulerer til begge jubilantene!

Formannen informerte så videre om ulike interessante tema, f.eks. om noen kommende danske bokutgivelser. Guttorm fortalte i tillegg om den sjeldne ½ specie 1650 som nylig var dukket opp. Formannen informerte også at Preben Nielsen, mangeårig formann i Dansk Numismatisk Forening, takker av. 

***

Dagens foredragsholder var Vidar Kristensen, som i god Nordbø-foredrag ånd holdt et grundig og spennende foredrag med tittelen «Jaktgudinnen Artemis – utsatt for overgrep i Efesos?» Det var nok ikke bare undertegnede som lurte på hva dette overgrepet bestod i, men omtrent midtveis i foredraget fikk vi forklaringen. Vidar viste hvordan jaktgudinnen Artemis gikk fra å være en sprek skogsgudinne for jakt- og fruktbarhet, til å bli transformert til en tungt nedlesset figur med en rekke ulike attributter og tunge kroner/hodeplagg. Blant annet fikk hun påsatt det som mange mener kan være et stort batteri med bryster. Men, det er diskuterbart hva det faktisk er. Den mandige Zevs har nemlig også blitt fremstilt med de samme brystlignende attributtene!

Figur 1 Artemis/Diana går fra å være en sprek jakt- og fruktbarhetsgudinne til å bli en overlesset kultfigur

Vidar Kristensen har skrevet en egen artikkel til medlemsbladet om Artemis om samme tema.  Historien om jaktgudinnen Artemis fra Efesos, avbildningen og tempeldyrkingen av henne, vil dermed i sin helhet kunne leses med Vidar Kristensens egne ord et annet sted enn i dette referatet.

Foredraget var rikt illustrert, både med mynt og bilder for øvrig. Undertegnede likte best den tidligere Artemis som løp rundt i skogen med hund og pil og bue, fremfor den senere «nedlessede» versjonen. Vidar har slik sett rett i at det ble gjort et overgrep mot det opprinnelige Artemis. Ellers var det morsom og interessant at Vidar trakk inn Paulus og hans brev til efesernes, «hvor er efesernes Artemis!». 

Som takk for Nordbø-foredraget, fikk Vidar Kristensen tildelt diplom og Bjørnstad-medaljen i bronse.

Et bilde som inneholder tekst, person, mann, innendørs

Automatisk generert beskrivelse

Figur 2 Vidar Kristensen mottar diplom og medalje for sitt Nordbø-foredrag av formann Guttorm Egge

Kveldens auksjon besto av 75 objekter og disse innbrakte fine kr. 43.715 i hammerslag. Mange av disse hadde proveniens Olav E. Klingenberg (OEK).

Referent: Rune Rysstad

Følg og lik! =)