Referat fra medlemsmøte 31. mai 2022


Møtet ble holdt i våre faste lokaler i Olav Vs gate, og det var også denne gang invitert til deltakelse på nett (Teams). Det var 19 til stede i salen og 14 deltakere på Teams. 

Formannen ønsket velkommen, og startet med å orientere om aktuelle saker. Møteprogrammet fremover for sommer og høst ble gjennomgått, bl.a. om opplegget for sommermøtet i DNB torsdag 16. juni og våre planer om et åpent møte fredag 18. november i forbindelse med OMGs høstauksjon den helgen. Det ble også registrert med tilfredshet at NNT nr. 2 – 2022 nå foreligger klar for utsendelse. Bladet ble utdelt til de tilstedeværende. Formannen refererte også fra det nordiske unionsmøtet (Nordisk Numismatisk Union) som ble holdt i Reykjavik 13. – 15. mai i år, der Guttorm og Arild representerte NNF, og der også Håkon Roland fra Universitetet i Oslo deltok fra Norge. 

Kjetil Kvist redegjorde på vegne av Medaljekomiteen om at det er besluttet å tildele Magne Josefsen Schivemedaljen i sølv for hans store innsats med Beste Norske Middelaldermynter. BNM-serien har hittil utkommet med del III, IV og V, som dekker hhv. periodene 1150-1263, 1263-1319 og 1319-1483. Josefsen har også varslet at bind II (for perioden 1103-1150) kan ventes i løpet av inneværende år. Medaljekomiteen mener at allerede Josefsens resultater til nå kvalifiserer godt for den høythengende sølvmedaljen. Både den spesielle fremstillingsformen, grundigheten og de perfekte illustrasjonene gjør BNM til et unikt referansverk for norsk middelaldernumismatikk. Vi håper alle å få se serien komplett så snart som mulig. Og gjerne også at den vil bli produsert i større opplag slik at flere får mulighet til å skaffe seg hele serien.

Formannen kunne ellers bekjentgjøre en særdeles god nyhet om at Martin Schøyen har besluttet å gi NNF i gave de fleste av de myntene som ikke ble solgt på OMG-auksjonen 6. mai 2022 (auksjon nr. 28). Schøyen-samlingen ble som man vil huske presentert av Gunnar Thesen på forrige NNF-møte 28. april. De myntene Schøyen nå gir foreningen, hadde en utbudspris på rundt kr. 300.000. Styret i NNF vil i neste møte drøfte et hensiktsmessig opplegg for gjennomføringen av vårt auksjonssalg, og hvordan foreningen skal frembringe en stor takk til Martin Schøyen.

Kveldens foredragsholder var Finn Erhard Johannessen. Hans tema var den skånske krig (1675-1679) og spesielt medaljen til minne om det store sjøslaget i Køge bukt i 1677. Dette var hendelser i den nordiske historien som Finn kjenner uhyre godt både som historieprofessor og lidenskapelig medaljesamler. Oppdraget denne gang hadde han påtatt seg på kort varsel i forståelse med Guttorm, og Guttorm hadde bidratt med en rekke flotte bilder av de aktuelle medaljene samt en mengde gode kart og faktaark om krigsforløpet og de mest involverte stormennene: kong Christian 5. (1670-1699), admiral Niels Juel og Peder Griffenfeld, stattholder i Norge. 

Finn presenterte flere av de storslåtte medaljene som ble preget på dansk side for å markere de ulike seirene over svenske styrker i krigens løp. Det gjaldt erobringene av Gotland, Helsingborg, Karlskrona og Marstrand. En del nederlag på dansk side var det selvsagt også, men disse motiverte aldri til medaljeutgivelser. 

I sentrum for foredraget sto den storslåtte medaljen som kong Christian besluttet å utgi i spontan glede over den danske flåtens suksess i sjøslaget ved Køge bukt (sørvest for København).  Den opprinnelige sølvmedaljen hadde enorme dimensjoner. Med hele 600 gram sølv og 12,8 cm. i diameter er den blant de største som er preget noensinne, selv i et internasjonalt perspektiv. Den er også særdeles vakker og detaljrik, idet den viser kongeskipet i seierspositur med den det svenske skipet som overgir seg. 

Køgebuktmedaljen ble åpenbart svært populær, og det medførte at den ble preget og støpt (kopiert) i lang tid i en rekke ulike varianter, blant annet i gull, sølv, bronse, tinn, bly og messing. Fra 1750 – altså etter ca. 70 år med pregninger – kan man observere at stempelet har tiltakende sprekkdannelse, et forhold som gir holdepunkter for å tidfeste de ulike utgivelsene. Det samme gjelder den synkende skarphet i detaljene som fulgte av stempelslitasje. Senere er det også utgitt en rekke kopier i ulike metaller, som gjennomgående er mindre dimensjonert enn den opprinnelige medaljen. Finn hadde bragt med en del eksemplarer av medaljene som tilhørerne fikk beundre. Da den gedigne forgylte blyoriginalen gikk forsiktig fra hånd til hånd ble det kommentert at den minnet mest om en diskos. 

Kveldens auksjon besto av 100 objekter, hvorav 70 ble solgt med samlet tilslag på kr. 21 605.

Referent: Sverre Dyrhaug

Følg og lik! =)