Referat fra medlemsmøte i NNF 31. januar 2023

Møtet ble holdt i foreningens faste lokaler i Olav Vs gate, og det var som vanlig invitert til deltakelse på nett (Teams). Det var 18 til stede i salen og 17 deltakere på nett. 

Formannen ønsket velkommen og startet med å orientere om aktuelle saker, bl.a. om  møteprogrammet fremover. Styret har besluttet at vi går videre med å arrangere såkalte «fredagsmøter» i tilknytning til OMGs auksjoner vår og høst. Det tas også sikte på både sommer- og julemøte. Grunnlaget for auksjonene fremover er tilfredsstillende. Guttorm ga også bred informasjon om hendelser på myntfronten i Sverige og Danmark, både med sikte på litteratur, nettsteder og auksjoner. Det ble viet spesiell oppmerksomhet til den superproduktive Roberto Delzanno og hans nettsted og spesielt youtube-kanal. Der kan alle interesserte fryde seg over om lag tusen ulike videoklipp der Delzanno belyser nær sagt alle temaer innenfor numismatikken. Guttorm mente at dette kan være et skattkammer å øse av også i forbindelse med våre egne møter. 

Formannens «siden- sist-oversikter» har blitt et populært innslag i møtene våre, og ble denne gangen etterfulgt av applaus fra salen.

Kveldens foredragsholder var Finn Erhard Johannessen, som hadde som tema: Krigstidens og fredstidens medaljer. Altså samme tema han behandler i en artikkel i siste nummer av medlemsbladet (NNT nr. 4/2022). Finn tok for seg medaljer fra 1600- og 1700-tallet, og takket Guttorm som hadde forberedt flere fotos ut over de som følger artikkelen. 

Finns kyndige presentasjon ble fulgt av en rekke spørsmål og kommentarer fra salen, både om de aktuelle historiske hendelsene, de enkelte medaljenes tilblivelse og om markedet for medaljene. Dette viste igjen at medaljer er et felt som engasjerer mange av NNFs medlemmer. Finn ble takket for et nytt, meget interessant foredrag.

Kveldens auksjon innbrakte kr. 19.560 i hammerslag.


Referent: Sverre Dyrhaug

Følg og lik! =)