Bjørnstadmedaljen til Kjetil Kvist

I medlemsmøtet 26. august ble Kjetil Kvist tildelt Bjørnstadmedaljen.
Utmerkelsen ble begrunnet med Kjetils lange innsats som artikkelforfatter og foredragsholder.
Kjetil har kvittert med å påta seg ansvaret for foreningens nyopprettede facebookside.

Følg og lik! =)