Utmerkelser

Schivemedaljen er en belønningsmedalje for amatørnumismatikere innstiftet av Norsk Numismatisk Forening (NNF) februar 1947. Schivemedaljen var en gave fra medaljør Halfdan Rui til NNF med det formål å stimulere det vitenskapelige arbeide i foreningen.[1]

NNF velger medlemmer til Schivekomiteen på generalforsamlingen. Komiteen består av tre medlemmer, og disse kan på forslag av andre eller på egen hånd tildele Schivemedaljen. Medaljen tildeles normalt på foreningens generalforsamling i mars. I Norge deles medaljen kun ut til medlemmer av NNF. Den kan også utdeles til utlendinger for avhandlinger vedrørende norsk numismatikk. Medaljen kan ikke tildeles numismatikere ansatt i forskningsstillinger ved for eksempel museer og universiteter.

Schivemedaljen ble gravert av Halfdan Rui i 1947, og portrettet av Claudius Jacob Schive er også modellert av Rui. Portrettet er plassert på forsiden, og rundt står det: TOLDINSP. CLAUDIUS IACOB SCHIVE 1792-1878. På baksiden står øverst: Fra Norsk Numismatisk Forening og nederst: For amatørvitenskaplig arbeid. i mellom er det plass til å gravere mottakerens navn og årstall for tildelingen.

Schivemedaljen er 35 mm i diameter, og tildeles uten bånd. Mottakeren får en miniatyr i 15 mm med grønt bånd, som bæres på alle høytidsdager i foreninge samt sommermøte og julebord. Medaljen utdeles normalt i sølv og bronse, men kan unntaksvis tildeles i gull. Ingen har ennå mottatt medaljen i gull.

Mottakere:

Schivemedaljen i sølv:

 • 1965 Holger Hede, Danmark og Norges mynter (bok)
 • 1989 Bernhard F. Brekke, Norges mynter (bok)
 • 2017 Gunnar Thesen, Norges mynter i dansketiden (bok)
 • 2017 Christian J. Simensen, Publikasjoner om norsk middelaldernumismatikk
 • 2021 Frank Pedersen, Praktverk om “Christian VII’s mønter” samt diverse andre bidrag til NNF
 • 2021 Sven Aagaard, Banebrytende arbeide med stempelstudier av både dansk og norsk mynt
 • 2021 Michael Märcher, Publisering av Embedsbreve til møntmesteren på Kongsberg samt en lang rekke andre artikler og bidrag
 • 2021 Karsten Kold, Praktverket: Anton Meybusch – Kongelig Hofmedaillør – Stockholm, Paris, København
 • 2021 Roberto Delzanno, Den monumentale “Sveriges Myntbok 995-2022” samt “Sveriges Guldmynt 1512-2020”
 • 2021 Stein A. Evensen, Artikler og bok om romersk historie på mynter

Schivemedaljen i bronse:

 • 1949 Th. Frogn, Oversikt over 17. mai medaljer
 • 1949 Per Lundgren, Kobberskillingen 1771 (artikler)
 • 1952 Th. Frogn, Norges mynter etter 1814
 • 1957 Halfdan Rui, Fredrik III’s mark
 • 1961 Halfdan Rui, To hittil ukjente norske speciedaler
 • 1961 Axel Ernst, Diverse artikler
 • 1963 Arvid M. Østlie, Norske polletter
 • 1966 Halfdan Rui, Mynten på Kongsberg og myntene derfra i nødårene 1807-1814
 • 1968 Per Lundgren, Litt om antikkens mynter
 • 1978 Bernhard F. Brekke, The Copper Coinage of Imperial Russia (bok)
 • 1984 Harald Salvesen, Artikler og foredrag om Trade-dollars
 • 1987 Harald Wischmann, Artikler om norske middelaldermynter
 • 1988 Sverre Y. Lerdahl, Artikler om gresk og romersk myntvesen
 • 1990 Bjørn Deberitz, Artikler om norske mynter på 1700-tallet
 • 1992 Thor-Egil Paulsen, Artikler om sen-romerske mynter
 • 1992 Frank Pedersen, 1 skilling 1771 (bok)
 • 1993 John Chr. Christensen, Artikler om greske mynter
 • 1993 Christian J. Simensen, Artikler om norske middelaldermynter
 • 2000 Tom Willy Bakken, Supplement 1997 til Copper Coinage of Russia (bok)
 • 2001 Kjetil Kvist, Publikasjoner om norske medaljer
 • 2002 Martin Kvist, Publikasjoner om norske medaljer
 • 2003 Tore Z. Trosdahl, Norges medaljer 1920-1995 (bok)
 • 2004 Jack Antonsen, Publikasjoner om norske medaljer.
 • 2008 Stein A. Evensen, Artikler om antikkens mynter.
 • 2008 Olav Klingenberg, Artikler om allmenn numismatikk.
 • 2011 Vidar Kristensen, Artikler om antikkens mynter
 • 2016 Yngvar Reichelt, Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs medaljer (bok)
 • 2016 Sverre Dyrhaug, Middelaldernumismatikk.
 • 2016 Jørn Kr. Larsen, Norske mynter 1814-2014 (bok)
 • 2021 Karl Sæthre, Kataloger over norske pengesedler
 • 2021 Hans-Gunnar Eldorsen, Hefte over privatsedler, nødsedler, rabattmerker og kredittmerker

Æresmedlemmer

 • Tore Trosdahl
 • Kjell Andersen
 • Christian Simensen
 • Carl Henrik Størmer
 • Gunnar Thesen