Meddelelser

Julemøtet den 10. desember er avlyst!

På grunn av myndighetenes nasjonale råd om å begrense antallet personer som kan møtes i private hjem, har vi måttet avlyse årets julemøte hos Live og Christian. Det er leit, men vi må komme sterkere tilbake når tidene tillater det igjen!

Posted in Aktuelt fra NNF, Forside, Meddelelser | Kommentarer er skrudd av for Julemøtet den 10. desember er avlyst!

Avlysning av årsmøtet 31. mars

Pga. all uro i forbindelse coronatrusselen og de mange oppfordringer fra myndighetene i den forbindelse har styret besluttet at det planlagte årsmøtet/medlemsmøtet 31. mars må utgå.

Årsmøtet utsettes foreløpig til vårt planlagte aprilmøte, altså tirsdag 28. april.  

Posted in Meddelelser | Leave a comment

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I NNF 2018

Innkalling til generalforsamling i Norsk Numismatisk Forening tirsdag 20. mars 2118,
kl. 19:00 i auditoriet i 1. etasje hos SpareBank 1 Markets, Olav Vs gt. 5 (Wilhelmsenbygget)
0161 Oslo.

Generalforsamlingen settes med følgende dagsorden:

1. Valg av møteleder.
2. Valg av referent.
3. Årsberetning.
4. Regnskap.
5. Valg av styremedlemmer. Følgende tillitsmenn er på valg:
Formannen, Carl Henrik Størmer.
Styremedlemmene Arne Riise, Olav E. Klingenberg og kasserer Arild Moen
Pedersen.
6. Valg av revisor for ett år, Rune Rysstad er på valg.
7. Valgkomité. Valgkomitéen består nå av Guttorm Egge, Bernt Bertelsen og
Christian Pedersen. Ingen er på valg.
8. Fastsettelse av kontingent for 2019. Styret foreslår uendret kontingent kr. 500.
9. Eventuelle andre innkomne forslag.

Det vil etter generalforsamlingen bli avholdt vanlig medlemsmøte med foredrag og auksjon.

Årsberetning og regnskap vil bli utlagt på våre hjemmesider ”norsknum.org” så snart de er behandlet av styret.

Styret

Posted in Forside, Meddelelser | Leave a comment

KJELL RUUD IN MEMORIAM

KJELL RUUD IN MEMORIAM

KJELL RUUD IN MEMORIAM

Æresmedlem i NNF, Kjell Ruud, gikk bort 27. desember 2014. 70 år gammelt sviktet hjertet.

I sitt sivile liv var Kjell lærer, med historie som ett av sine fag, og det var kanskje nettopp
som historieformidler vi kjenner ham. Han har holdt utallige foredrag i NNF og andre numismatiske fora, med ett spenn fra antikkens mynt til 2.verdenskrigs ekte og falske betalingsmidler, via engelsk renessanse, fransk revolusjon og Napoleon, samt tysk inflasjonsøkonomi – for å nevne noe. Bredden i emnevalget hadde sammenheng med hans mangslungne samlerinteresser.

Kjell kom inn i foreningen i 1962. Han var aldri i styret, men var i alle år en ”hjelper”, en som tro til når det trengtes. Hans mest formelle verv var som auksjonsforvalter fra 1980 til 2005, og nå igjen fra 2012. Han har vært formann ONF. Mange vil også huske ham som fast medarrangør ved tidligere Oslo Mynthandels auksjoner og messer fra 1980 til 2007, mannen med pokerfjeset bak computeren som skjulte alle forhåndsbudene. De som arbeidet sammen med ham visste at han var nøye, pliktoppfyllende – og – alltid til å stole på.
Han kunne ha et barskt ytre og knapp uttrykksform, men bak dette skjulte det seg meget humor og tørrvittige bemerkninger.

Han kunne mer enn mynt, sportsinteressert (med samling av autografer herfra som ”sidehobby”) han kunne trylle, og har vært aktiv i curling. Men i NNF vil vi huske ham som mannen med enorm numismatisk kunnskap, ikke bare om myntene – men personene og historiene bak disse. Og myntens kjøpekraft kunne være like viktig som portrettet på adversen.

Vi minnes Kjell med stor takknemlighet for at han ville dele sin kunnskap og arbeidskapasitet med oss. Våre tanker går til hans kone Berit og datter Lene.

For Norsk Numismatisk Forening
Carl Henrik Størmer

Posted in Meddelelser | Leave a comment

Bjørnstadmedaljen til Kjetil Kvist

I medlemsmøtet 26. august ble Kjetil Kvist tildelt Bjørnstadmedaljen.
Utmerkelsen ble begrunnet med Kjetils lange innsats som artikkelforfatter og foredragsholder.
Kjetil har kvittert med å påta seg ansvaret for foreningens nyopprettede facebookside.

Posted in Aktuelt fra NNF, Meddelelser, Om medlemsmøtene | Leave a comment