Gradering

Gradering av mynt

Norsk Internat. Beskrivelse
Proof Proof Proof er ikke en kvalitetsgradering, men betegnelsen av en spesielt produsert mynt. Dette er en feilfri mynt preget med mer enn ett slag for å oppnå den maksimale skarphet og fullpreg som ønskes. Stemplene er produsert med høyglanspolerte flater, oftest med mattet relieff og større relieffhøyde enn på en vanlig sirkulasjonsmynt mot en speilglans bakgrunn. Nøyaktigheten er også svært høy
0 UNC En usirkulert mynt. Ny som den kommer fra myntverket, uten slitasje, men kan ha små riper og hakk på grunn av masseproduksjon og transport, derfor ikke nødvendigvis absolutt perfekt.
0/01 AU En nesten usirkulert mynt. Ingen spor etter slitasje, kun svak merker på de høyeste punktene “kabinettslitasje”
01 EF(XF) Et meget pent eksemplar. En mynt som viser lite tegn på å ha vært i sirkulasjon, med kun lett slitasje på de høyeste punkter. Myntglansen er delvis borte.
1+ VF Et pent eksemplar. Mynten kan lett sees å ha vært i sirkulasjon og viser tydelige tegn til slitasje på de høyeste punktene, men fortsatt en pen mynt. Myntglansen er helt borte.
1 F Et fullgodt eksemplar. Mynten viser tydelige tegn til å ha vært i sirkulasjon, men alle sifre, bokstaver og hoveddetaljer er fullt leselig.
1- VG Et ikke fullgodt eksemplar. De fleste av myntens detaljer er nærmest flatslitt, men mynten er likevel fullt identifiserbar.
2 G Et dårlig eksemplar. Alle detaljer og bokstaver er flatslitt. Myntens opphøyde kant er nedslitt, men myntmerke og årstall må kunne sees.