Om NNF

Norsk Numismatisk Forening, NNF, er Norges desidert eldste, stiftet 1927 og har per i dag ca 220 medlemmer. Foreningen har et variert møteprogram med foredrag og kåserier for enhver interesse. På hvert møte blir det også arrangert spennende auksjoner. Her er mulighetene for å gjøre “kupp” store!Du er hjertelig velkommen som gjest på et av våre møter. Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon.

 

Om Nordisk Numismatisk Union

Numismatisk har det eksistert et meget godt og utstrakt nordisk samarbeid i flere år. Et av resultatene av dette, er grunnleggelsen av Nordisk Numismatisk Union. Alle de nordiske lands store nasjonale (og regionale) numismatiske foreninger + alle myntkabinettene i de respektive land, er alle med i Nordisk Numismatisk Union.Som medlem i NNF betyr det rent praktisk betyr f.eks. at du kan delta på medlemsmøter og delta (enten ved skriftige bud eller være fysisk tilstede) ved auksjoner og foredrag/medlemsmøter i alle medlemsforeningene i unionen.

Følgende numismatiske foreninger er p.t. med i Nordisk Numismatisk Union:

Hvert annet år arrangeres det et felles unionsmøte der deltakere fra alle foreningene møtes til numismatiske foredrag og felles hygge. Møtene arrangeres går på rundgang mellom de ulike foreningene. I 1999 var det møte på Færøyene. Deretter var det møte i Helsinki i 2001 og Island i 2003. I 2005 hadde Norsk Numismatisk Forening gleden av å invitere nordiske kolleger til unionsmøte i Oslo.

Medlemmer i andre foreninger i Nordisk Numismatisk Union kan naturligvis også delta i våre auksjoner. Auksjonslistene finnes her! Forhåndsbud kan sendes til våre kontaktpersoner.