Norsk numismatisk forening

NNF-Nytt

Dette er Norsk Numismatisk Forenings medlemsblad.
NNF-Nytt kommer ut fire ganger i året og inneholder vitenskapelige
artikler, fyldige møtereferater, bokanmeldelser mv.

I tillegg blir foreningens auksjonslister og program kunngjort i bladet.

Kontakt vår sekretær om du er interessert i et abonnement på NNF-Nytt.

Undes vises eksempler på forsider av bladet som kan bestilles enkeltvis for
kr 50 pr stykk (kr 80 for ikke-medlemmer).

Eksempler på artikler fra NNF-Nytt (pdf-format):