NORBØFOREDRAGET 25. OKTOBER

steinevenmage0011

Stein A. Evensen fordrar om: ”Mynter med motiv fra Marsmarken i
ordtidens Roma”.
Mange mynter fra det gamle Roma heter sitt reversmotiv utenfor Forum Romanum. De kan fortelle om hvordan Roma brukte Marsmarken før og under tidlig keisertid. Eksempler er fester, valg, samlingspunkt for militære feiringer (som triumfer) og begravelsesområde. Senere fulgt opp med demonstrasjoner over Romas makt og rikdom gjennom prangende bygg.

Følg og lik! =)