INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I NNF

Oslo, 19. januar 2017

Til medlemmene

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I NNF

Innkalling til generalforsamling i Norsk Numismatisk Forening tirsdag 28. mars 2117, kl. 19:00 i auditoriet i 1. etasje hos SpareBank 1 Markets, Olav Vs gt. 5 (Wilhelmsenbygget) 0161 Oslo.

Generalforsamlingen settes med følgende dagsorden:

 1. Valg av møteleder.
 2. Valg av referent.
 3. Årsberetning.
 4. Regnskap.
 5. Valg av styremedlemmer. Følgende tillitsmenn er på valg:
  1. Nestformann og styremedlem, Gunnar Thesen.
  2. Styremedlem Christian Pedersen har frasagt seg gjenvalg, og valgkomitéen vil fremme forslag om nytt styremedlem.
 6. Valg av revisor for ett år, Rune Rysstad er på valg.
 7. Valgkomité. Valgkomitéen består nå av Guttorm Egge, Sverre Dyrhaug og Bernt Bertelsen. Guttorm Egge og Bernt Bertelsen er på valg.
 8. Fastsettelse av kontingent for 2018. Styret foreslår uendret kontingent kr. 500.
 9. Forslag om nytt æresmedlem i NNF
 10. Eventuelle andre innkomne forslag.

Det vil etter generalforsamlingen bli avholdt vanlig medlemsmøte med auksjon.

Styret

Følg og lik! =)