Foredrag – Penger med sjel

Svein H. Gullbekk holder foredrag om «Penger med sjel.»

– På hvilke måter var det mulig å kjøpe frelse i middelalderen? Og hvordan var kirken en drivkraft  for utvikling av pengeøkonomi?
Hva kan myntfunn under gulvene i norske bygdekirker fortelle oss om disse spørsmålene? Bli med på en reise fra St. Peters gravmæle i Roma til Lom stavkirke i Ottadalen.

https://www.nb.no/besok-oss/arrangementer

Følg og lik! =)