SOMMERMØTE TIRSDAG 12. JUNI 2018

Norsk Numismatisk Forening har gleden av å invitere til sommermøte 12. juni 2018 på Grimsøya i Oslofjorden.

Bindende påmelding + betaling må være på plass senest 1. mai.
Påmelding kan skje muntlig i medlemsmøte eller på E-post til Sverre Dyrhaug, sverdy@online.no.
Betaling pr. person (som altså må skje i forkant) er kr. 250,-
Betaling til NNFs bankkonto 0533 06 13752.
Vennligst merk betaling med: «Sommermøte 2018».

Felles avreise fra Aker Brygge kl. 16:45.

For utfyllende informasjon, les hele invitasjonen her.

Følg og lik! =)