Møte 29. mai 2018 (nr. 934)

24 deltakere var egentlig ganske bra, hensett til at medlemsmøtet foregikk innendørs på en varm og forlokkende førsommerkveld. Så var det da også et eksotisk tema som sto på programmet, når Rune Rysstad foredro om Kongedømmet Aksum – en historisk og numismatisk reise ca. 270 – 640 e. Kr.
 
Kongedømmet Aksum var en statsdannelse i dagens Østafrika – i hovedtrekk dagens Etiopia/Eritrea. I senere faser (400-500 tallet) omfattet området også Sør-Sudan, Djibouti og store områder på arabisk side av Rødehavet (Jemen). Aksum, som var navnet på både hovedstaden og kongeriket, var en av de første statene i verden som bekjente seg offentlig til kristendommen. Aksum er kanskje mest kjent for sine søyler. Under Aksum, ble også Etiopias nå mange eldgamle bortgjemte klostre bygget. Rysstad redegjorde med en rekke gode kart og bilder for Aksum-statens utvikling – som et bindeledd mellom sterke verdensimperier: Romerriket/Bysants, Partia/Sassanidene og Gupta-imperiet i India. Selv om imperiene kriget, florerte handelen langs Silkeveien(e). Aksum hadde rik tilgang til mineraler og foresto en relativt omfattende produksjon av små mynter i flere ulike nominaler: gull, sølv og bronse, og dertil mynter i sølv og bronse med gullinnlegg! Også Aksum-myntenes utforming var særegen, med karakteristiske, litt naivistiske, kongeportretter, ofte under en himling av bugnende kornaks, og med påskrifter og bokstavering skiftende fra gresk til lokalspråket Ge’ez.
 
Rysstad guidet oss gjennom myntrekkene fra kong Endubis (nyere forskning dateres denne mest sannsynlig til mellom ca. 295 -300 e.Kr.) til kong Armah (ca. 600-630 e.Kr.). Det er en pågående akademisk diskusjon rundt rekkefølgen til noen av de senere kongene, f.eks. om det var under Armah eller Gersem de siste myntene ble produsert. Og derved var man ved veis ende, ved starten for Islams raske utbredelse. Foredragsholderen avsluttet med en lett humoristisk fraråding: Aksum er et sært samlerområde der det sjelden finnes mange mynter tilgjengelige i markedet – og det er følgelig ikke et område han ville tilrå andre å begi seg inn på! Akkurat der tror vi Rysstad ikke vil bli hørt, for foredraget ble etterfulgt av en rekke spørsmål og kommentarer som viste stor interesse for disse eksotiske myntene.
 
Kveldens auksjon innbrakte kr. 2.790. Et uvanlig dårlig resultat som skyldtes at hele 31 av de 50 lotene passerte uten noen bud. Skyldtes det sommervarmen?
 
 
Sverre Dyrhaug
 
Følg og lik! =)