Referat fra medlemsmøte 25. september 2018 (nr. 936)

Formannen ønsket 20 medlemmer velkommen, og formidlet straks den triste beskjeden om Kjell Hofstads nylige bortgang. Kjell kom med i NNF allerede i 1957, som tyveåring, og var kjent av alle som en trofast og uhyre kunnskapsrik møtedeltaker (se minneord på s. ….). Hofstad ble æret med ett minutts stillhet.

Kveldens foredragsholder var Finn Erhard Johannessen, NNF-medlem og historieprofessor, som fortalte om «Karl Gustav-krigene 1657-1660 belyst gjennom svenske og danske medaljer».

Etter Brømsebro-freden i 1645 var maktforholdet mellom Sverige og Danmark-Norge kraftig forrykket. Danmark hadde tapt Halland, mens Norge hadde mistet Jämtland og Härjedalen. Karl Gustav-krigene 1657-1660 representerte en fortsettelsesrunde – som enda en gang endte negativt for Danmark-Norge; Danmark mistet Skåne, Halland og Blekinge, mens Norge tapte Båhuslen. Finn Erhard mente at mange av hans historikerkolleger har viet denne revansjerunden for liten oppmerksomhet, tatt i betraktning de enorme territoriale utslagene den ga. For nordmennene var det likevel en trøst at man lyktes i å gjenerobre Trøndelag og nordvestlandet, som faktisk også hadde vært avstått til svenskekongen for en kort periode.

Finn Erhard gikk gjennom de dramatiske krigsårene 1657-1660 kronologisk, slik at vi fulgte den unge og fremadstormende svenskekongen Karl Gustav i hans krigstog fra Polen, gjennom Tyskland og opp gjennom Sønder-Jylland, over isen til Fyn og videre til de sørdanske øyer og Sjælland, der Frederik 3. ble satt sjakk matt. Historien ble hele veien illustrert med et eksklusivt utvalg av medaljer – av svensk, dansk og hollandsk opprinnelse. Medaljene var vekselvis i sølv, gull og bronse, og enkelte av dem i formidabel størrelse, opp til 8 cm. i diameter. Medaljene viste seire og tap (tilsynelatende mest seire) sett fra vekslende side, med stor pomp og prakt og høyt utviklet bruk av symboler.

Store medaljer gir anledning til stor detaljrikdom, og dette har medaljørene under denne perioden benyttet maksimalt, med stor flid og høyt kunstnerisk nivå – særlig når de fremstiller beleiringer og sjøslag, men også når motivet er tronbestigelser og andre kongelige begivenheter. Særlig betegnende for kveldens tema var en svensk medalje som viste de svenske troppenes dristige fremmarsj over isen! Alle de fremviste eksemplarene var av utsøkt kvalitet. Når det dertil var fotos som ydet dem full rettferdighet, måtte det bli en flott visuell opplevelse. Og ikke minst en minnerik fremstilling av en viktig del av den nordiske felleshistorien!

Fra salen kom en del spørsmål om prisnivået på denne typer medaljer. Vi fikk bekreftet at dette kan være høyt (opp til femtitusen-klassen) for eksemplarer av den sjeldenhet og kvalitet vi så denne kvelden. Men skulle man sammenligne med mynter fra samme periode i tilsvarende kvalitet, kunne man sannsynligvis legge til enda en null! – Vi sitter igjen med følgende refleksjon: Til overkommelige priser er det mulig å skaffe seg attraktive, sjeldne medaljer i flott kvalitet!

Kveldens auksjon besto av 50 lot’er med mynter av variert type og kvalitet, men dessverre var det få interesserte tilbake da vi kom så langt. Bare 27 loter oppnådde bud, og innbrakte kr. 5.560.

Sverre Dyrhaug

 

Følg og lik! =)