TYSKLAND HEVER MOMS PÅ MYNT

Med virkning fra 1. Januar hever Tyskland momsen på samlermynt ( -sedler) fra 7% til 19% – en følbar økning må vi tro. Dette er da ikke bare på salæret, men på salgsummen for hele mynten, inklusive salær. Er salæret 20% og du får tilslaget på 100, må du ut med til sammen 142,8 – hvis du bor i Tyskland!
Er du norsk byder, slipper du med 120 – og det er ingen mva ved import til Norge.
Innbyggere i andre EU-land må finne seg i den lokale momsen.
Hva vi dette bety i praksis?
Prispress, kjøpere er bare villig til å betale x, og det vil holde prisene nede? Umulig å vite. Men om vi får et prispress nedover vil undertegnede tro at det primært vil gjelde ”ordinære” mynter, de spesielle vil koste det de må, for dem som ”må ha” dem.
For oss i Norge er det kanskje en fordel? Når vi konkurrerer med samlere bosatt i EU, og vet at vi slipper påslaget på 19% har vi ”råd til” å høyne budene våre tilsvarende.
Noe som vel også må avklareres er om auksjonshusene vil godta at du er i salen (eller har en representant der) men ber om at mynten sendes som eksport til Norge (alternativet er vel å be om momsrefusjon ved utreise – så det burde vel gå?)
OEK

Følg og lik! =)