Referat fra medlemsmøte nr. 903 i NNF, tirsdag 25. november 2014.

Formannen startet møtet med å ønske de 26 fremmøtte velkommen, æresmedlemmene Kjell Ruud og Olav Sommer var blant disse. Det ble det tatt imot påmeldinger til julemøtet.

Dagens foredragsholder var John Monn, med foredraget: «Godbiter fra min medaljesamling». Monn samler ordener, medaljer og bærbare dekorasjoner, og er kjent som en av våre kyndigste på dette området.

Norges Grunnlov av 1814 sier:» Kongen kan tildele ordner til den han ønsker…». Dette er en av de meget få (eneste?) bestemmelser i Grunnloven hvor ”kongen” ikke betyr regjeringen. Ordenstildeling er kongens fortsatt kongens privilegium. I foredraget ble utmerkelsene presentert en etter en: Den Norske Løveordenen, Norges høyeste utmerkelse. «Den Kongelige Norske St. Olavs Orden», som kom i fem klasser (samt med sverd til militært personell), opprettet under Oscar II i 1847. St. Olav gis i dag til nordmenn, ellers bare til utenlandske statsoverhoder, og «skal» returneres ved eiers død. Norges høyeste sivile utmerkelse er «Medaljen for Borgerdaad», for folk som har gitt betydelige bidrag til samfunnet. Så fulgte «Medaljen for Ædel Daad» – tildelt for rednings/hjelpearbeid osv. «Hoffets Erindringsmedalje», «Hans Majestet Kongens Fortjenestemedalje» – eneste offisielle som navnes -(finnes i ”bøtter og spann”…). «7. Junimedaljen» – 111 eks. utdelt til statsråder og stortingsrepresentanter som deltok på møtet i 1905, hvor det ble vedtatt å avsette HM Oscar II. Fra senere tid ble nevnt bl.a. «Kongehusets Hundreårsmedalje» 1905-2005. Foredraget ble avsluttet med den meget sjeldne Hans Majestet Kong Oscar II`s «Jubileumsmedalje», 1872-1897. Det ble hele veien vist flotte bilder av de aktuelle objektene, og foredragsholderen ble belønnet på vanlig måte. Møtet ble avsluttet med vår lille auksjon på 62 lotter, som innbrakte den nette sum av kroner…

Følg og lik! =)