Referat fra møte i NNF nr. 927, 26. september 2017

Det var 24 til stede på møtet. Formannen ønsket velkommen, og sluttførte i den forbindelse
utdelingen av medaljer til alle som hadde vært til stede på NNF-møtet 28. februar, da man
feiret foreningens 90 års jubileum. Deretter fulgte en annen oppfølgning fra forrige møte,
idet Kjetil Kvist på vegne av Schivekomiteen overrakte Schivemedaljen i sølv til Christian J.
Simensen.
Simensen takket for utmerkelsen og kvitterte med å gi forsamlingen en orientering om det
arbeid han er i ferd med å sluttføre vedrørende norske mynter fra perioden 1103-1161. Han
mente nå å kunne presentere en komplett samling av portrettmynter som vil dekke alle
konger/samkonger fra denne perioden: Sigurd Jorsalfare, Øystein Magnusson, Olav
Magnusson, Harald Gille, Magnus den blinde, Inge Krokrygg, Sigurd Munn og Øystein
Haraldsson. Han utleverte kopi av tegningene av de aktuelle myntene og opplyste at det er
hans ambisjon å skaffe best mulige fotos av samtlige, blant annet gjennom kontakt med
Danmark. Simensen mente at han med dette vil fylle et hull i norsk mynthistorie.
Kveldens foredragsholder var John Christian Christiansen, som foredro om «To store
skattefunn fra 1700-tallets Frankrike. Minner fra en revolusjonær tid med arvestrid og
eierskapsproblemer.»
Temaet var to store funn fra andre halvdel av 1700-tallet, det ene fra Latinerkvartalet i Paris
fra 1756, det andre fra provinsen Vendée i Bretagne fra 1789. Begge funnene besto
utelukkende av gullmynter, de fleste av typen Louis d’or og dobble Louis d’or samt noen halv
Louis d’or av Ludvig XV og Ludvig XVI. De stammer fra en svært urolig tid i Frankrike, selv om
bare det siste har direkte tilknytning til revolusjonen i 1789 og den etterfølgende terroren.
Mange adelsfolk flyktet til utlandet, særlig Østerrike, mens mange av de som ble igjen ble
fengslet og halshugget. Det var med andre ord mange som hadde grunn til å gjemme unna
verdisakene.
Christiansen ga en oversikt over de franske myntenhetene på denne tiden, der 1 Louis d’or
tilsvarte 5 ecu eller 24 livre eller 480 sous, og sammenholdt dette med priser på en del
utvalgte varer. Livre var regneenheten som priser ble angitt i. Det gikk 24 livres i en Louis
d’or. Christiansen viste forsamlingen en bok fra 1770 der prisen 4 livres og 10 sous var angitt
i boken.
Louis d’or var hovedmynten fra den ble introdusert under Ludvig XIII i 1640 til den ble
avskaffet i revolusjonsåret 1789, og besto av 7,5 gram gull. Vi fikk se et utvalg av vakre
eksemplarer, og fulgte utviklingen av kongeportrettene etter hvert som Ludvig XV (1715-
1774) utviklet seg fra barn til moden mann. Christiansen henledet spesielt
oppmerksomheten på reversen av de Louis d’orene som kalles «Brille Louis d’or». Disse viser
kongekronen over de heraldiske våpenskjoldene til Frankrike og Navarra, men er ordnet i en
særegen «brillefasong». Christiansen hadde derfor undret seg over den visuelle likheten
med våre hjemlige Christian IV’s gulldukater av 1647. Kan det ha skjedd noen slags

påvirkning fra det fjerne nord til kulturens sentrum? – Hverken Christiansen eller noen i salen
våget å kaste frem bastante synspunkter på dette, men skulle noen senere oppdage en
ledetråd, bes de gi lyd fra seg.
Christiansen ga en grundig orientering av omstendighetene rundt de to myntfunnene – som
grunnlag for en analyse av hvem som kunne ha nedlagt skattene, og når og hvorfor. Disse
spørsmål hadde allerede vært behørig drøftet i de rettssaker som fant sted om
rettighetsforholdene til verdiene, der striden gjerne sto mellom flere parter, som familien
etter den antatte skatteeier, nåværende grunneier og den/de som konkret hadde oppdaget
skatten (bygningsarbeidere), i tillegg til kommunale myndigheter. Situasjonen var dermed
parallell til den man har opplevd i en rekke andre franske funnsaker fra samme periode.
Christiansen avsluttet med en ekskurs til det norske Rundefunnet (1725/1972), som man
gjerne kan betrakte som en motsvarighet til de franske funnene – både når det gjelder
periode, sammensetning (nederlandske gullmynter), samlede verdier og etterfølgende
tvistigheter om rettighetsforholdene. Formannen takket Christiansen for et svært
interessant foredrag fra et område som vi alt for sjelden stifter bekjentskap med i vår
forening, og overrakte ham en god flaske rødvin.
Kveldens auksjon omfattet 50 mynter av spredt type og kvalitet og innbakte kr. 8.835.

Sverre Dyrhaug

Følg og lik! =)