INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I NNF

Til medlemmene

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I NNF

Innkalling til generalforsamling i Norsk Numismatisk Forening tirsdag 26. mars 2019, kl. 19:00 i auditoriet i 1. etasje hos SpareBank 1 Markets, Olav Vs gt. 5  (Wilhelmsenbygget) 0161 Oslo.

Generalforsamlingen settes med følgende dagsorden:

 1. Valg av møteleder.
 2. Valg av referent
 3. Årsberetning.
 4. Regnskap.
 5. Valg av styremedlemmer. Følgende tillitsmenn er på valg:
  1. Nestformannen Gunnar Thesen.
  2. Sekretæren Sverre Dyrhaug
  3. Styremedlemmet Jo Buvik.
 6. Valg av revisor for ett år, Rune Rysstad er på valg.
 7. Valgkomité. Valgkomitéen består nå av Guttorm Egge, Bernt Bertelsen og Christian Pedersen. Alle er på valg.
 8. Fastsettelse av kontingent for 2020. Styret foreslår uendret kontingent kr. 500.
 9. Eventuelle andre innkomne forslag.

Det vil etter generalforsamlingen bli avholdt vanlig medlemsmøte med foredrag og auksjon.

– Styret

Følg og lik! =)