Møteaktiviter i NNF på tampen av 2020

Medlemsmøtet 27. oktober ble holdt i henhold til planen med Svein Gullbekk som foredragsholder og atten deltakere.
Det ble også holdt auksjon som innbrakte kr. 13.730.

Etter de siste reglene som er vedtatt for Oslo (fra 9. november) konstaterer styret at det ikke kan avholdes medlemsmøte 24. november som planlagt.
NOVEMBERMØTET ER SÅLEDES AVLYST, OG DET SAMME GJELDER DEN PLANLAGTE AUKSJONEN.

Styret må også konstatere at det ikke kan avholdes noe julemøte i år.

Følg og lik! =)