Generalforsamling 2015

Generalforsamlingen ble avholdt 24. februar uten dramatikk.
Årsberetning og regnskap ble godkjent.
Som nytt styremedlem etter Per Olav Engeset ble Jon Buvik valgt. Bernt Bertelsen ble
valgt som nytt medlem i valgkomiteen etter Kjell Ruud, og Kjetil Kvist avløste Jon Chr.
Christiansen i Schivekomiteen.
Kontingenten forblir uendret.
Et viktig punkt på dagsorden var revisjon av foreningens statutter. Essensen i
endringene var å få statuttene i samsvar med dagens praksis, samt at de reflekterer at
også foreningens hjemmesider er et forum for kommunikasjon til medlemmene.
Fullstendig referat finnes under ”Møtereferater”.

Følg og lik! =)