INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I NNF 2018

Innkalling til generalforsamling i Norsk Numismatisk Forening tirsdag 20. mars 2118,
kl. 19:00 i auditoriet i 1. etasje hos SpareBank 1 Markets, Olav Vs gt. 5 (Wilhelmsenbygget)
0161 Oslo.

Generalforsamlingen settes med følgende dagsorden:

1. Valg av møteleder.
2. Valg av referent.
3. Årsberetning.
4. Regnskap.
5. Valg av styremedlemmer. Følgende tillitsmenn er på valg:
Formannen, Carl Henrik Størmer.
Styremedlemmene Arne Riise, Olav E. Klingenberg og kasserer Arild Moen
Pedersen.
6. Valg av revisor for ett år, Rune Rysstad er på valg.
7. Valgkomité. Valgkomitéen består nå av Guttorm Egge, Bernt Bertelsen og
Christian Pedersen. Ingen er på valg.
8. Fastsettelse av kontingent for 2019. Styret foreslår uendret kontingent kr. 500.
9. Eventuelle andre innkomne forslag.

Det vil etter generalforsamlingen bli avholdt vanlig medlemsmøte med foredrag og auksjon.

Årsberetning og regnskap vil bli utlagt på våre hjemmesider ”norsknum.org” så snart de er behandlet av styret.

Styret

Følg og lik! =)